Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Suomen ensimmäinen energiatehokkaiden ajoneuvo- ja työkoneteknologioiden testausympäristö Ouluun

Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) ja Oulun yliopisto rakentavat yhdessä energiatehokkaiden ajoneuvo- ja työkoneteknologioiden kehitysympäristön Linnanmaan kampukselle Ouluun. Vastaavaa raskaille työkoneille tarkoitettua kehitysympäristöä ei Suomessa vielä ole. Korkeakoulujen yhteinen Mobilab-hanke on saanut yli 4,1 miljoonan euron rahoituksen tuotekehitys- ja testausympäristön perustamiseen. Hanketta osarahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta.

– Mobilab-testausympäristö tulee olemaan koko- ja teholuokaltaan sekä ominaisuuksiltaan ainutlaatuinen koko Pohjois-Skandinaviassa, kertoo ajoneuvotekniikan lehtori Janne Ilomäki Oulun ammattikorkeakoulusta.

Tiukentuvat ympäristövaatimukset edellyttävät ajonevojen ja työkoneiden päästöjen pienentämistä sekä energiatehokkuutta. Tämä haastaa yritykset, tutkijat ja kouluttajat kehittämään tehokkaampia hybridi- ja sähkömoottoriteknologioita.

Mobilab-hanke mahdollistaa ajoneuvo- ja työkonetekniikan alalle uudenlaisen tutkimusta ja koulutusta edistävän yhteistyöympäristön, jota Pohjois-Suomessa ei ole aiemmin ollut. Rakennettava kehitysympäristö on avoin kaikille auto- ja työkonealan toimijoille, mikä mahdollistaa syvemmän yhteistyön Oulun alueen ajoneuvo- ja työkonealan koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden kanssa.

– Testausympäristö mahdollistaa tieteen eturintamassa olevan tutkimuksen tekemisen usealla tekniikan alalla ja nopeuttaa tiedon siirtämistä tieteestä tuotteeksi, kertoo yliopistonlehtori Mika Huuhtanen Oulun yliopiston ympäristö- ja kemiantekniikan tutkimusyksiköstä. 

Suomi on tunnettu työkoneiden valmistuksesta erityisesti kaivos-, metsä- ja maatalousaloille. Työkoneiden valmistuksen liikevaihto on useita miljardeja ja hankintaketjujen kerrannaisvaikutukset luovat työtä ja hyvinvointia koko Suomeen.

Oulun ammattikorkeakoulun konetekniikan ktki-johtajan Jukka Säkkisen mukaan Mobilab-hankerahoitus on valtakunnallisesti merkittävä. Hanketta ovat rahoittamassa myös alueen yritykset ja Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiö.

Mobilab-hankkeen päätoteuttajana toimii Oulun ammattikorkeakoulu.  

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi