Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Euroports Pietarsaaren vientisatamaan moderni Mantsinen 200 -monikäyttönosturi

Poikkeusajoista huolimatta on toimintojen ja palveluiden mentävä eteenpäin. Kehitystyön tärkeitä elementtejä ovat investoinnit. Euroports Rauman Ansaldo-nosturin modernisoinnin lisäksi Pietarsaareen investoidaan viimeisintä nosturiteknologiaa oleva Mantsinen 200.

Euroports Pietarsaari on merkittävä vientisatama, jonka keskeisimmät artikkelit ovat sellu, sahatavara, raakapuu, hiili ja biopolttoaineet. Palvelut kehittyvät entisestään investointien avulla. Uusimpana investointina Euroports hankkii Pietarsaareen tela-alustaisen Mantsinen 200 -nosturin.

– Kyseessä on merkittävä investointi Pietarsaaren yksikölle. Meidän liikevaihtomme on 7-8 miljoonan euron välillä ja tämä hankinta on kokonaisuudessaan vajaan kahden miljoonan euron arvoinen. Investointi kertoo siis siitä, että konsernissa uskotaan meidän kannattavuuteemme myös tulevaisuudessa, operatiivinen johtaja Pauli Rautiainen sanoo.

Uusi nosturi tullaan varustamaan pitkillä puomeilla ja korkealla rungolla. Näin kyetään vastaamaan satamassa vierailevien isompienkin laivojen tarpeisiin.

Mantsinen 200 -mallin Esitekuva. © Mantsinen

– Pystymme lastaamaan ja purkamaan laivoja sekä saavuttamaan korkeammat tehokkuusluvut kaikissa tavaralajeissa. Laitteeseen tulee useita erilaisia työkaluja, joita vaihdetaan aina lastien tarpeiden mukaan. Samassa yhteydessä hankimme raakapuun ja bulkin käsittelyyn sopivat kahmarit.

– Kyseessä on moderni hybrilift-monikäyttönosturi, joka lataa paineakkujaan aina kun puomi laskee alas. Näin kevennetään moottorin taakkaa ja pienennetään polttoaineen kulutusta noin 30 prosenttia.

Investointi on osittain korvaava, sillä Pietarsaaren vanha lähes 20 vuotta käytössä ollut Mantsinen poistetaan käytöstä.

– Meillä on lisäksi kolme muuta nosturia käytössämme. Uuden nosturin myötä tulemme niin sanotusti 2020-luvulle. Meillä on suuret odotukset, sillä laite on räätälöity Pietarsaaren olemassa olevaa ja tulevaa laivakalustoa silmällä pitäen.

Tähtäimenä tuotantotehokkuuden kasvu

Aikataulullisesti uusi Mantsinen saadaan satama-alueelle loppuvuodesta 2020, tämän hetkisten tietojen mukaan jouluviikolla. Käyttöönotto vie arviolta noin viikon.

– Kone valmistetaan Joensuun tehtaalla, josta se kuljetetaan useassa osassa useammalla rekka-autolla maanteitse Pietarsaareen. Kokoamiseen menee noin viikko, jonka jälkeen suoritetaan satamakatsastukset ennen tuotannon aloittamista, Rautiainen kertoo.

Pietarsaaren 11 metrin väyläsyvyys mahdollistaa isompien alusten liikkumisen. Uuden nosturin myötä palvelutoiminta tehostuu entisestään.

– Lisäämme nyt nosturissa kokoluokkaa ja näin ollen pystymme nostamaan isompia taakkoja. Tähtäimenä on tuotantotehojen kasvattaminen useammalla kymmenellä prosentilla. Jos nyt käsitellään sahatavaraa maksimissaan kolme pakettia kerralla, tulee se uuden nosturin myötä olemaan neljä. Selluloosassa vastaava lukema on nyt neljä pakettia, kun tulevaisuudessa se nousee kuuteen.

Kuten koko Europortsin toiminnassa, myös Pietarsaaren satamassa panostetaan tehokkuuteen, joustavuuteen ja täsmällisyyteen, turvallista työskentelyä unohtamatta.

– Euroports haluaa omalta osaltaan huolehtia, että Pietarsaaren satama on kilpailukykyinen ja asiakkaiden silmissä houkutteleva kumppani. Uuden nosturin myötä takaamme asiakkaillemme entistäkin parempaa ja tehokkaampaa palvelua. Turvaamme jatkuvuuden niin omien kuin asiakkaidemme toimintojen osalta, Rautiainen muistuttaa.

Raumalla ja Pietarsaaressa positiivista voimaa

Uudet investoinnit nousevat tärkeään rooliin, kun maailmalla eletään edelleen koronapandemian aiheuttamien poikkeusolojen aikaa. Euroports Finland Oy:n toimitusjohtaja Sari De Meulder painottaa Pietarsaaren uuden Mantsisen ja Rauman Ansaldon noin miljoonan euron arvoisen modernisoinnin kantavan pitkälle tulevaisuuteen.

– Vaikeassakin tilanteessa on osattava nähdä mahdollisuuksia. Vaikka pandemia tuo kaikkialla omat haasteensa, ei se saa estää katsomasta eteenpäin. Pietarsaaren uuden Mantsisen investointi on tästä yksi hyvä esimerkki, De Meulder sanoo.

– Investointeja ei tehdä vain tätä hetkeä ajatellen, vaan pitkäjänteisesti pitkälle aikavälille. Me emme ole aivan normaalissa rytmissä investointien kanssa, mutta niitä tehdään koko ajan. Nyt vaaditaan vain hieman enemmän harkintaa.

Euroports-konsernilla on 26 terminaalia eri puolilla maailmaa. De Meulder muistuttaa, että jokaisella näistä on omat tarpeensa.

– Konsernitasolla tarkastellaan luonnollisesti tarkoin tämän hetkisiä ykkösprioriteettejä. Olemme saaneet Raumalle ja Pietarsaareen nyt kaksi merkittävää investointia, joten Suomi on selkeästi paikka, johon halutaan panostaa.

Suomen viennin on ennustettu laskevan jopa 15 prosenttia. Koronan vaikutukset heijastuivat Europortsin liiketoimintaan alkukesästä.

– Huhtikuun loppuun asti etenimme budjetin mukaisissa luvuissa, mutta vaikutukset alkoivat näkyä volyymeissa touko- ja kesäkuussa. On mahdoton tietää tarkalleen, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, joten nyt tietyllä tapaa vain reagoimme tilanteisiin.

– Strategisia ja korjauksiin liittyviä investointeja ajatellen, on tulevan ennustaminen vaikeaa. Meillä on olemassa oleva asiakasportfolio ja uusasiakashankintamme on aktiivista. Näitä molempia pyrimme palvelemaan investointien myötä.

Heinäkuun alussa Euroports yhtiöitti tietyt tuotannolliset kokonaisuudet itsenäisiksi liiketoimintayksiköiksi. Tytäryhtiöiden Euroports Breakbulk Oy:n, Euroports Bulk Terminal Oy:n ja Euroports Containers Oy:n toiminnoissa jokaisen tekijän työ ja sen tärkeys korostuu entisestään.

– Loimme pienemmät ja tehokkaammat toimintayksiköt. Organisaatiot on rakennettu niin, että parhaat osaajat pääsevät nyt mahdollisimman lähelle omaa ydinosaamistaan. Tietoa viedään avoimesti koko henkilöstölle ja jokaisen työnjälki näkyy tuloksessa. Tavoitteena on lisätä toimintamme ja palveluidemme ketteryyttä ja reagointikykyä.

– Raumalla ja Pietarsaaressa tapahtuu paljon hyviä asioita. Molemmilla paikkakunnilla on positiivista voimaa, josta kannattaa olla ylpeä. Euroports haluaa olla tässä positiivisessa vireessä mukana, De Meulder painottaa.

Teksti: Euroports

Kuva: Mantsinen ©

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi