Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Kaatopaikkakaasusta jalostettiin onnistuneesti liikennepolttoainetta Salon Korvenmäen jätekeskuksessa

Kaatopaikkakaasusta jalostettiin onnistuneesti liikennepolttoainetta Salon Korvenmäen jätekeskuksessa

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) ja energiateknologiayhtiö Q Powerin kokeilu hyödyntämiskelvottoman kaatopaikkakaasun muuntamisesta puhtaaksi biometaaniksi Salon Korvenmäen jätekeskuksessa on onnistunut odotuksia paremmin. Kokeilu osoitti, että Q Powerin teknologialla kaatopaikkakaasu on mahdollista muuntaa liikennepolttoaineeksi. LSJH:n ja Saloon ekovoimalaitosta rakennuttavan Lounavoiman hallitukset ovat sitoutuneet jatkamaan investointihankkeen valmistelua yhdessä Q Powerin kanssa. Tähtäimessä on, että ekovoimalaitoksen tuottama hiilidioksidi saadaan muunnettua liikennepolttoaineeksi.

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) ja energiateknologiayhtiö Q Power ovat kokeilleet kevään ja kesän 2020 aikana hyödyntämiskelvottoman kaatopaikkakaasun muuntamista puhtaaksi biometaaniksi Q Powerin kehittämässä biologisessa reaktorissa Salon Korvenmäen jätekeskuksessa. Kokeilu on onnistunut odotettuakin paremmin: mikrobiologinen reaktori on metaanin tuottamisen lisäksi puhdistanut kaatopaikkakaasusta rikkivetyjä ja muita epäpuhtauksia, jotka tähän asti ovat haitanneet kaatopaikkakaasun hyödyntämistä biokaasuvoimalassa.

– LSJH:n ja Q Powerin pilotissa kaatopaikkakaasun sisältämä hiilidioksidi hyödynnettiin kokonaisuudessaan metanointireaktiossa – ilmastopäästöjen sijasta tuotettiin siis lisää hyödyntämiskelpoista polttoainetta, Q Powerin toimitusjohtaja Eero Paunonen kertoo.

Kansainvälisesti merkittävä kokeilu

Hanke osoittaa, että Q Powerin teknologia pystyy muuttamaan käyttökelvottoman kaasun liikennekäyttöön soveltuvaksi metaaniksi. Onnistunut kokeilu on läpimurto yhdyskuntajätehuollon ilmastovaikutusten vähentämisen kannalta. Kehitetyllä prosessilla kaatopaikkakaasusta tulee ilmastopäästön sijasta raaka-aine nettopäästöttömälle polttoaineelle. Huonolaatuisestakin kaatopaikkakaasusta voidaan näin tuottaa hyvälaatuista biometaania liikennepolttoaineeksi tai teollisuuden käyttöön. 

– Suomessa jätehuollon ilmastovaikutukset ovat viime vuosina olleet laskussa, koska biohajoavaa yhdyskuntajätettä ei enää sijoiteta kaatopaikoille. Kansainvälisesti kaatopaikkakaasun hyödyntämisen potentiaali olisi mittava, ja Salon onnistuneessa pilotissa piilee Suomelle huomattava vientipotentiaali, LSJH:n toimitusjohtaja Jukka Heikkilä pohtii kokeilun laajempia vaikutuksia.

Onnistunut pilotti onkin merkittävä suomalainen avaus ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä.

– EU:n heinäkuussa julkaistun vetystrategian mukaisesti vedyn jalostusketju on keskeisessä roolissa eurooppalaisten ja globaalien päästövähennysten kannalta. Korvenmäessä onnistunut metanointi on olennainen osa strategian mukaisesti rakennettavaa vetytaloutta, Paunonen toteaa.

Yhteistyö päästöjen vähentämiseksi jatkuu

Positiivisten tulosten myötä Korvenmäen jätekeskuksen kehittyminen kansainväliseksi kestävän jätteenkäsittelyn esimerkiksi jatkuu.

– LSJH:n ja Lounavoiman hallitukset ovat sitoutuneet jatkamaan hankevalmistelua yhdessä Q Powerin kanssa. Valmistelut ovat edenneet vaiheeseen, jossa haetaan sopivaa konsortiota rakentamaan ja operoimaan biometaanin valmistus- ja jakeluprosessia. Hankkeeseen etsitään aktiivisesti rahoituskanavia EU:sta ja Suomesta, Heikkilä kertoo.

Ensi vuonna valmistuvan Lounavoiman ekovoimalaitoksen yhteyteen suunnitellaan hiilidioksidin talteenottoa ja metanointia edelleen liikennekäyttöön soveltuvaksi polttoaineeksi.

– Olemme jo aloittaneet sopivan hiilidioksidin talteenottomenetelmän etsimisen, jotta ekovoimalaitoksen prosessista syntyvä hiilidioksidi saadaan kierrätettyä uuteen käyttöön eli biometaanin valmistukseen. Tämän lisäksi hiilidioksidin talteenottoprosessissa syntyvä hukkalämpö voidaan mahdollisesti hyödyntää kaukolämpönä, Lounavoiman toimitusjohtaja Petri Onikki kertoo.

Lisäksi LSJH:lla ja Q Powerilla on tarkoituksena aloittaa yhdyskuntajätteiden kaasutukseen liittyvä kokeilu, jossa testataan, miten kaasutus toimii hankalasti hyödynnettäviin jätemateriaaleihin.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi