Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Korona näkyi yhä suomalaisten kesälomaliikkumisessa

Liikenteen määrät maalla, merellä ja ilmassa ovat kesälomakaudella olleet edelleen viime vuoteen verrattuna alhaisempia. Suomalaisten vilkas matkailu kotimaassa ei ole korvannut liikenteessä ulkomaisten turistien jättämää aukkoa. Myös suurtapahtumien peruuntuminen ja muutokset työmatkailussa näkyvät liikennemäärissä.

Lentoliikenteen vähittäisestä elpymisestä huolimatta lentojen määrät olivat heinäkuussa noin neljännes normaalitilanteesta. Merellä liikenteen määrää ovat vähentäneet muun muassa kansainvälisten risteilyalusten puuttuminen ja muutokset vuoroliikenteessä. Junien määrä Suomen rataverkolla oli heinäkuussa noin 10 prosenttia edellisvuotta pienempi. Tieliikenteessä heinäkuu oli jo lähes yhtä vilkas kuin vuotta aiemmin.

Tieliikenne kääntyi kasvuun toukokuussa

Yli 450 liikenteen automaattisen mittausaseman tiedoista käy ilmi, että kesäkaudella Suomen maanteillä on liikuttu jo lähes edellisvuoden tahtiin. Vielä toukokuussa liikennettä oli yli viidenneksen normaalia vähemmän, kun jo kesäkuussa ero edellisvuoteen oli enää kymmenisen prosenttia. Heinäkuussa ero edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan kaventui entisestään ja oli noin neljä prosenttia.

Etelä-Suomessa liikennemäärät eivät kesällä ylittäneet viime vuoden tasoa. Esimerkiksi Uudellamaalla liikennettä oli kesäkuussa -10 % ja heinäkuussa -3 % edellisvuotta vähemmän, Varsinais-Suomessa kesäkuussa -22 % ja heinäkuussa -11 % edellisvuotta vähemmän sekä Pirkanmaalla kesäkuussa -9 % edellisvuotta vähemmän heinäkuun liikennemäärän ollessa jo edellisvuoden tasolla. Monen kesälomakohteessa Lapissa autoja liikkui teillä heinäkuussa 11% edellisvuotta vähemmän.

”Maantieliikenne on tänä vuonna ollut kesäkaudella kohtalaisen vilkasta. Heinäkuussa on hätyytelty jopa viime vuoden vastaavan ajankohdan liikennemääriä. Määriin on vaikuttanut kotimaan matkailun suosio, joka näkyy luonnollisesti maakunnissa myös vilkastuneena tieliikenteenä ”, kertoo tieliikennekeskuksesta yksikön päällikkö Jani Laiho.

Tie- ja junaliikenteen määristä kertovia raportteja voi tutkia tarkemmin Traffic Management verkkosivuilla osoitteessa https://tmfg.fi/fi/tmfg/liikennemaarat.

Lähde: Liikenteen automaattiset mittausasemat, Traffic Management Finland

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi