Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Volvo Cars pyytää YK:n edustajia puuttumaan eriarvoisuuteen liikenneturvallisuudessa

Volvo Cars pyytää hallituksia ja lainsäätäjiä ympäri maailmaa puuttumaan merkittävään eriarvoisuuteen kehittyneiden ja kehittyvien maiden liikenneturvallisuudessa. Vaikka viime vuosikymmeninä on tapahtunut edistystä, viralliset tiedot kertovat huomattavasta kuilusta liikennekuolemien määrässä eri maiden välillä.

Joka vuosi arviolta 1,35 miljoonaa ihmistä menehtyy liikenneonnettomuuksissa. Pelkästään tämä luku alleviivaa tarvetta toiminnalle, mutta Maailman terveysjärjestön (WHO) tiedot osoittavat myös, että liikennekuoleman riski on yli kolme kertaa suurempi kehittyvissä maissa kuin kehittyneissä maissa.

Jotta maailmanlaajuinen liikenneturvallisuus olisi parempi, Volvolla toivotaan, että kaikki maat edistäisivät turvavyön käyttöä esittelemällä turvavyölakeja, jotka kattavat sekä etu- että takamatkustajat. Toinen keskeinen kehityksen osa-alue on perustieinfrastruktuuri, joka pitää suojattomammat tielläliikkujat erillään moottoroidusta liikenteestä.

Volvo esittää pyyntönsä ennen tieliikenneturvallisuuden 3. kansainvälisen ministerikonferenssin alkua Tukholmassa tällä viikolla. Ruotsin valtion ja WHO:n isännöimässä konferenssissa edustajat yli 80:stä YK:n jäsenvaltiosta keskustelevat kansainvälisen liikenneturvallisuuden strategisesta suunnasta 2020-luvulla ja siitä eteenpäin.

– Maailmanlaajuiset tiedot osoittavat, että liikenneturvallisuudessa vallitsee epätasa-arvo. Nämä kuilut turvallisuudessa tulee poistaa teknologian avulla sekä luomalla ja parantamalla kansainvälistä turvallisuuskulttuuria. Meidän täytyy puuttua turvavyön käyttöön, ja infrastruktuurin tulee keskittyä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden parantamiseen, sanoo Volvon turvallisuuskeskuksen johtaja Malin Ekholm.

Volvo haluaa osallistua kansainvälisiin liikenneturvallisuuden aloitteisiin runsaan tietotaitonsa tukemana. Autonvalmistaja on jo vuosikymmeniä tehnyt yhteistyötä hallitusten, yliopistojen ja lainsäätäjien kanssa. Se avasi viime vuonna tietokannan, joka sisältää vuosikymmenien edestä turvallisuuteen liittyviä tutkimuksia. Tiedot löytyvät täältä.

– Volvolla on pitkät perinteet turvallisuuden parantamisessa yhteistyöhankkeiden kautta. Tällä on suuri merkitys toimiessamme suunnannäyttäjänä turvallisuusasioissa. Voidaksemme lisätä ymmärrystä perussuojauksen tärkeydestä tarvitsemme YK:n ja kansallisten lainsäätäjien apua. Me Volvolla olemme mielellämme osa tällaista yhteistyötä, Malin Ekholm jatkaa.

Volvon vuonna 1959 esittelemä nykyaikainen kolmipisteturvavyö on auton tärkein turvallisuusvaruste. Ilman sitä kehittyneet teknologiset turvallisuusratkaisut ovat lähes tehottomia. Esimerkiksi automaattinen jarrutustoiminto on paljon tehottomampi, jos autossa olijat eivät käytä turvavyötä, joka pitää heidät tukevasti istuimella. Sama koskee lasten turvaistuimia, jotka suojaavat erikokoisia lapsia.

Tästä huolimatta vain 105:ssä maailman maassa on voimassa turvavyölaki, joka kattaa sekä etu- että takamatkustajat. Niinpä Volvo pyytää YK:ta vaikuttamaan lainsäätäjiin ympäri maailmaa, jotta turvavyölait tulisivat voimaan kaikille matkustajille kaikissa autoissa.

Pyöräilijät, jalankulkijat ja moottoripyöräilijät käsittävät yli puolet liikennekuolemista, joten Volvo suosittelee, että YK:n jäsenvaltiot keskittyvät myös heidän liikenneturvallisuuteensa esimerkiksi varustamalla jalankulku- ja pyöräilyväylät kaiteilla, jotka suojaavat haavoittuvaisempia tielläliikkujia.

Edistämällä tällaisia taloudellisia ja helposti toteutettavia infrastruktuurimuutoksia, jotka erottavat moottoriajoneuvot jalankulkijoista ja pyöräilijöistä, voidaan pelastaa useita ihmishenkiä.

Volvo on kerännyt tosielämän onnettomuustietoja 1960- ja 1970-luvulta lähtien ja auttanut ruotsalaisia tieliikenneviranomaisia esittelemään uusia turvallisuusominaisuuksia, kuten taipuvia valaisinpylväitä, uusia kaideratkaisuja ja maanteistä erotettuja jalankulkuväyliä.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi