Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

EU Haluaa vähentää tavarankuljetuksia maanteillä – neljä ehdotusta hyväksytty komissiossa

Komissio hyväksyi tänään neljä ehdotusta, joilla nykyaikaistetaan EU:n liikennejärjestelmää. Tarkoituksena on tukea siirtymistä puhtaampaan, vihreämpään ja älykkäämpään liikkuvuuteen Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Tämänpäiväisillä ehdotuksilla lisätään liikenneyhteyksiä ja siirretään entistä suurempi osa matkustaja- ja tavaraliikenteestä rautateille ja sisävesille. Lisäksi tuetaan latauspisteiden, vaihtoehtoisen tankkausinfrastruktuurin ja uuden digitaaliteknologian käyttöönottoa.

Ehdotuksissa kiinnitetään myös enemmän huomiota kestävään kaupunkiliikenteeseen ja helpotetaan eri liikennevaihtoehtojen valintaa tehokkaassa multimodaalisessa liikennejärjestelmässä. Ehdotuksilla autetaan liikennesektoria vähentämään päästöjään 90 prosentilla.

Älykäs ja kestävä TEN-T-verkko

Euroopan laajuinen liikenneverkko (TEN-T) on koko EU:n kattava rautatie-, sisävesi-, lähimerenkulku- ja maantieverkosto. Se yhdistää 424 suurta kaupunkia satamiin, lentoasemiin ja rautatieterminaaleihin. Kun TEN-T-verkko on valmis, se lyhentää matka-aikoja näiden kaupunkien välillä.

Puuttuvien yhteyksien aikaansaamiseksi ja koko verkon nykyaikaistamiseksi tämänpäiväisessä ehdotuksessa

  • edellytetään, että matkustajajunat voivat kulkea TEN-T-rataverkon pääosuuksilla vähintään 160 kilometrin tuntinopeudella vuoteen 2040 mennessä, mikä luo kilpailukykyiset suurnopeusrautatieyhteydet kaikkialle unioniin.
  • kehotetaan lisäämään uudelleenlastausterminaaleja, parantamaan käsittelykapasiteettia tavaraliikenneterminaaleissa, lyhentämään odotusaikoja rautateiden rajanylityspaikoilla, lisäämään junien pituutta, jotta enemmän tavarakuljetuksia voidaan siirtää puhtaampiin liikennemuotoihin, sekä mahdollistamaan rekkojen kuljettaminen junissa koko rautatieverkossa. Ehdotuksella luodaan myös yhdeksän ”eurooppalaista liikennekäytävää”, joissa yhdistetään, rautatie-, maantie- ja vesiliikenneyhteyksiä.
  • edellytetään, että kaikki TEN-T-verkkoon kuuluvat 424 suurta kaupunkia laativat kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat.

Kaukoliikenteen ja rajatylittävän liikenteen lisääminen rautateillä

Tämänpäiväiseen TEN-T-ehdotukseen liittyy kauko- ja rajatylittävän rautatieliikenteen toimintasuunnitelma. Siinä esitetään etenemissuunnitelma ja lisätoimet, joiden avulla EU voi saavuttaa tavoitteensa kaksinkertaistaa suurnopeusjunaliikenne vuoteen 2030 mennessä ja kolminkertaistaa se vuoteen 2050 mennessä.

Jotta entistä useampia ihmisiä kannustettaisiin harkitsemaan junan käyttöä ulkomaanmatkoilla, toimintasuunnitelmassa esitetään konkreettisia toimia, joilla rajat ylittävän liikenteen ja kaukoliikenteen esteitä voidaan poistaa ja junista voidaan tehdä houkuttelevampi vaihtoehto matkustajille.

Kuljettajien älykkäät liikennepalvelut

Komissio ehdottaa vuonna 2010 annetun älykkäitä liikennejärjestelmiä koskevan direktiivin päivittämistä siten, että siinä otetaan huomioon uudet tieliikenteen vaihtoehdot, liikkumista tukevat sovellukset sekä verkkoon liitetty ja automatisoitu liikkuvuus. Ehdotuksella edistetään uusien älykkäiden palvelujen nopeampaa käyttöönottoa esittämällä, että tietyt tärkeät tie-, matka- ja liikennetiedot, kuten nopeusrajoitukset, liikennevirtasuunnitelmat tai tietyöt, asetetaan saataville digitaalisessa muodossa TEN-T-verkossa ja viime kädessä koko tieverkossa. Sillä varmistetaan myös, että keskeiset turvallisuuteen liittyvät palvelut ovat kuljettajien saatavilla koko TEN-T-verkossa.

Tämänpäiväisellä ehdotuksella direktiiviä päivitetään siten, että se vastaa multimodaalisia ja digitaalisia palveluja koskevia uusia painopisteitä.

Puhtaampi, vihreämpi ja helpompi kaupunkiliikenne

Uudessa kaupunkiliikenteen kehyksessä annetaan ohjeita siitä, miten kaupungit voivat vähentää päästöjä ja parantaa liikkumista muun muassa kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmien avulla. Pääpaino on julkisessa liikenteessä, jalankulussa ja pyöräilyssä. Muita ehdotuksessa painotettavia kysymyksiä ovat kaupunkien ajoneuvokannan päästöttömät ratkaisut, mukaan lukien taksit ja kutsukyytipalvelut, kaupunkien tavarakuljetusten viimeinen osuus eli ”viimeinen kilometri”, multimodaalisten keskusten rakentaminen ja nykyaikaistaminen sekä uudet digitaaliset ratkaisut ja palvelut.

Komissio aikoo vuonna 2022 suositella EU-maille kansallisten suunnitelmien laatimista kaupunkien auttamiseksi niiden liikkuvuussuunnitelmien laatimisessa.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi