Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Meriliikenteen ilmoituspalvelu NEMO siirtyy suunnittelupöydältä käytännön toteutukseen

Kansallinen Meriliikenteen ilmoituspalvelu NEMO on siirtymässä kohti toteutusvaihetta. Uusi, yhdenmukainen ja aiempaa monipuolisemmin tietoja yhdistävä NEMO-järjestelmä sujuvoittaa ja yksinkertaistaa tulevaisuudessa alusten ilmoituskäytäntöjä sekä parantaa samalla satamalogistiikan tiedonvälitystä ja yhteistä tilannekuvaa.

Kuinka Fintrafficin meriliikenteenohjaus aikoo valjastaa NEMOssa datan ja digitalisaation mahdollisuudet käyttöön ja mitkä ovat järjestelmän hyödyt eri toimijoille?

Fintrafficin meriliikenteenohjauksessa kehitetään aktiivisesti uusia digitaalisia palvelukokonaisuuksia. Yksi näistä kokonaisuuksista on tuleva uusi Meriliikenteen ilmoituspalvelu NEMO, jonka tietoja hyödynnetään jatkossa eri prosesseissa, kuten henkilöiden rajanylityksen valvonnassa, meripelastuksessa, vaarallisten aineiden kuljetuksen valvonnassa, väylämaksujen perinnässä, satamien operoinnissa, turvallisuuden valvonnassa, alusten satamavaltiotarkastusten suunnittelussa sekä tarttuvien tautien valvonnassa. Uuden järjestelmän myötä kauppa-alusten satamakäyntiin liittyvät ilmoitustiedot kulkevat sujuvasti useille eri vastaanottajille keskitetysti yhden järjestelmän kautta.

NEMO on osa EU:n jäsenmailleen asettamaa velvoitetta yhdenmukaistaa satamakäynteihin liittyvien ilmoitusten antamista. Traficom vastaa kyseisen EU-asetuksen toimeenpanosta Suomessa. Järjestelmän suunnittelu, rakentaminen ja tuki on puolestaan ulkoistettu Fintrafficin meriliikenteenohjaukselle, jotta NEMOsta saadaan luotua viranomaisvelvoitteita laajempi palvelu.

Digitaaliset ratkaisut tekevät vahvasti tuloaan meriliikenteeseen

Hyödyntämällä Fintrafficin olemassa olevia sisäisiä palveluita ja prosesseja, kuten päivystystoimintaa, sekä tuottamalla kokonaan uusia innovatiivisia palveluita meriliikenteen ja logistiikan käyttöön, saadaan toteutettua kustannustehokkaasti monipuolisempi ja käyttäjiä paremmin palveleva meriliikenteen ilmoittamisen kokonaisuus. Datalla ja uusilla digitaalisilla ratkaisuilla on tässä avainrooli.

”Digitalisaatio ja eri asteinen automaatio tekevät vahvasti tuloaan myös meriliikenteeseen. Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa data liikkuu entistä tehokkaammin ja reaaliaikaisemmin alusten, satamien, meriliikennekeskustemme ja eri satamaoperaattoreiden välillä. Tämä mahdollistaa Suomelle entistä turvallisemman, sujuvamman ja tehokkaamman meriliikenteen, johon koko työmme perustuu. On hienoa, että pääsemme nyt viemään strategiamme mukaisia digitalisaatiotavoitteitamme konkreettisesti myös NEMOssa käytännön tasolle”, kertoo Fintrafficin meriliikenteenohjauksen toimitusjohtaja Rami Metsäpelto.

”NEMOssa korostuu se, kuinka yhtenäistämällä, digitalisoimalla ja automatisoimalla dataa saman ilmoitusjärjestelmän alle voidaan auttaa sidosryhmiä tehostamaan toimintaansa sekä saavuttamaan säästöjä – niin kustannusten kuin päästöjenkin osalta. Tavoitteena onkin nyt luoda eheä toimintaketju alukselle, olipa se sitten merellä, satamassa, saapumassa tai lähtemässä. Lähdemme tässä liikkeelle siitä, kuinka satamakäyntiin liittyvien eri toimijoiden asioita voidaan automatisoida, jotta arki helpottuu. Palvelun ympärille on siten mahdollista synnyttää tulevaisuudessa laaja tuoteperhe, joka hyödyttää koko alaa”, jatkaa Fintrafficin meriliikenteenohjauksen hankepäällikkö Olli Soininen.

Työ siirtyy käytännön toteutukseen – järjestelmä otetaan käyttöön kesällä 2025

NEMOssa päästään käärimään hihat juuri startanneessa kehitysyhteistyössä, jossa Fintrafficin palvelukumppanina toimii Siili Solutions. Tuoreen sopimuksen myötä Fintraffic lähtee rakentamaan uutta Meriliikenteen ilmoituspalvelu NEMOa, joka tulee täyteen laajuuteensa valmistuttuaan korvaamaan nykyisen Portnet-ilmoitusjärjestelmän vuonna 2025.

Mitä saumattomammin NEMO palvelee Suomen satamatoimijoita, sitä paremmin siitä muodostuu toimiva ja luontainen osa satama-arkea. Meriliikenteen ilmoituspalvelu NEMO tulee olemaan Suomelle kansallinen ”single window” meriliikenteen ilmoitusten antamiseksi. Palvelulla on siten tulevaisuudessa erittäin merkittävä vaikutus alusten ilmoituskäytäntöjen sujuvoittamiseen ja yksinkertaistamiseen sekä sitä kautta myöskin satamalogistiikan tiedonvälitykseen ja yhteiseen tilannekuvaan”, summaa Soininen.

Lue lisää aiheesta NEMOn hankesivuilta. Katso myös sivuiltamme uunituore uutinen Fintrafficin ja Siilin alkavasta yhteistyöstä.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi