Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Puuston raivauksesta hirvi- ja kaurisvaara-alueilla positiivista palautetta tienkäyttäjiltä

ELY-keskus on saanut positiivista palautetta tienkäyttäjiltä puuston raivauksesta ja näkyvyyden parantamisesta hirvi- ja kaurisalueilla. Tienkäyttäjien toiveena on, että ELY-keskus jatkaa raivaustoimia myös muilla teillä.

Puustoa raivattu riistavaara-alueella valtatiellä 23

Tänä vuonna on raivattu valtatien 1 riista-aidattomat osuudet, valtatien 10 riistavaara-alueet ja aloitettu valtatien 9 vastaavia raivauksia. Lisäksi keväällä raivattiin valtatiellä 23 riistavaara-aluetta yhteensä 8,5 km. Ensi vuonna puuston raivaamista jatketaan valtatien 9 riistavaara-alueilla.

Vuonna 2020 Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa auto törmäsi 138 kertaa hirveen (koko maassa 1120 kertaa), 1139 kertaa metsäkauriiseen (koko maassa 3508 kertaa) ja 1554 kertaa valkohäntäpeuraan (koko maassa 3275 kertaa). Kahdessa lounaisimmassa maakunnassa tapahtui siis vuonna 2020 koko Suomen hirvikolareista 12 %, metsäkauriskolareista 32 % ja valkohäntäpeurakolareista 47 %. Koko maan hirvikolareista 7 % johti henkilövahinkoon (2 henkilöä kuoli) ja peura- ja kauriskolareista 0,6 % johti henkilövahinkoon (1 henkilö kuoli).

Normaalia pienpuustoa eli tiealueen rajaan ulottuvaa vesakon raivausta tehdään teiden varrella kolmen vuoden välein. Nyt on uutena toimenpiteenä raivattu myös puustoa ja pensastoa hirvi- ja kaurisvaaramerkkien vaikutusalueelta ajoradan keskiviivasta noin 30 m ns. suoja-alueen etäisyydelle. Lisäksi oksakorkeutta nostetaan 2,5 metriin.

Laajemman puuston raivauksen tavoitteena on lisätä autoilijan näkemää metsän suuntaan, jotta riistavaara-alueilla eläimet näkyisivät aikaisemmin ja paremmin ajoradalle ja autoilijat ehtisivät reagoida ja välttää mahdollisen yhteentörmäyksen. Reagointiaika voi lisääntyä jopa 4 sekunnilla paremman näkemän vuoksi.

Palautteiden perusteella liikkuminen koetaan huomattavasti turvallisemmaksi, kun kasvillisuus ei ole estämässä näkyvyyttä metsän reunaan asti. Sillä on samalla myös kuljettajan hermoja säästävä vaikutus. Peurakannan koko on kasvanut jatkuvasti viime vuosina ja monilla on kokemuksia läheltä piti -tilanteista ja myös hirvieläinonnettomuuksista. Tienkäyttäjiltä tuleekin toiveita, että tienvarsien puuston raivauksia jatketaan. Myös ELY-keskuksessa nähdään puuston raivauksen liikenneturvallisuushyödyt ja laajempia raivauksia tullaan jatkamaan merkittävimmillä riskialueilla.

ELY-keskuksen tilaaman raivaustyön yhteydessä metsänomistajalle on mahdollista sopia urakoitsijan kanssa laajemmasta raivauksesta ja harvennuksesta samassa yhteydessä. Metsänomistaja saa tulot puustosta.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi