Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Energiateollisuus: EU-parlamentin päätös päästökaupan kehittämisestä herättää toiveikkuutta

Parlamentti äänesti 22.6. täysistunnossaan päästökaupan uudistamisesta. Äänestyksen tuloksena syntyi parlamentin kanta. Lopullisesti päästökauppaa koskevat päätökset saavat lainvoiman vasta parlamentin, neuvoston ja komission neuvottelujen tuloksena.

Päästökauppa on Euroopan unionin alueella käytössä oleva ilmastopäästöjen hinnoittelu- ja päästökattojärjestelmä, jonka vaikutuksesta päästöt ovat jo laskeneet tuntuvasti. Esimerkiksi kivihiilen ja turpeen käytöstä energiantuotannossa on tullut päästökaupan myötä niin kallista, että niistä ollaan Suomessa luopumassa kokonaan.  

EU:n parlamentti kannattaa eurooppalaisen päästöhinnoittelun käyttämistä jatkossa myös liikenteessä ja kaikessa lämmityksessä, mutta vaiheittain aloittaen ammattiliikenteestä ja kaupallisten rakennusten lämmityksestä. Yksityiset kiinteistöt ja yksityisautoilun parlamentti rajaisi aluksi ulkopuolelle. 

Komissio esitti vuosi sitten osana Fit for 55 -pakettia päästökaupan käyttöönottoa liikenteessä ja rakennusten lämmityksessä. Esitys oli tervetullut sekä rohkea, kertoo EU-edunvalvontapäällikkö Antti Kohopää Energiateollisuudesta. – On harmittavaa ja jopa pienoinen yllätys, että yleensä ilmastopolitiikassa kunnianhimoinen parlamentti halusi tältä osin heikentää komission esitystä, Kohopää jatkaa. 

Käytännössä parlamentin esittämä rajanveto yksityisen kulutuksen ja kaupallisen kulutuksen välillä olisi hyvin vaikeasti toteutettavissa. Usein samassa rakennuksessa on sekä julkisia, kaupallisia tai yksityisiä toimintoja. Myöskään ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta rajaus ei ole perusteltavissa, sillä ilmastonmuutos ei erottele tulevatko päästöt yksityisestä vai julkisesta kulutuksesta. 

Päästökauppa on hieno järjestelmä tehdessään päästöjen vähentämisestä taloudellisesti kannattavaa, toteaa Energiateollisuus ry:n ilmastopolitiikkaan ja päästökauppaan keskittynyt ekonomisti Petteri Haveri. – Päästökaupan käyttöönotto uusilla sektoreilla on kuitenkin tärkeä askel oikeaan suuntaan. Ehkä huolet vaikutuksista kansalaisten energiakustannuksiin saivat meppien enemmistön arkailemaan nyt, kun Venäjän sotatoimet ovat nostaneet polttoaineiden hinnat muutenkin erittäin korkeiksi.  

Parlamentti vahvistaisi myös hiilensidonnan ja talteen otetun hiilidioksidin hyödyntämisen kannustimia. Päästöjen kallistuminen ja maakaasun hinnannousu ovat nopeasti lisänneet kiinnostusta vedystä ja hiilidioksidista valmistettaviin raaka-aineisiin Suomessakin. Kehitystä hidastaa tätä koskevan lainsäädännön puuttuminen. 

Keskustelu päästökaupasta jatkuu ensi viikolla ympäristöneuvostossa, jossa EU-jäsenmaiden ympäristöministerit yrittävät muodostaa jäsenmaisen yhteisen kannan päästökaupasta. Kun ympäristöneuvosto on muodostanut kantansa, parlamentin ja neuvoston kannat sovitetaan yhteen komission esityksen kanssa ja lopputuloksena syntyy valmis lainsäädäntö. 

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi