Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Raskaan liikenteen tehovalvontaviikko tuotti tuloksia Sisä-Suomen poliisissa

Poliisi on valvonut raskasta liikennettä tehostetusti kaikkien poliisilaitosten alueilla. Tehovalvonnan painopisteet olivat ajoneuvojen kuljettajien ajo- ja lepoajat, ajoneuvojen kunto ja kuorman varmistaminen.

Sisä-Suomen poliisi valvoi raskasta liikennettä tehostetusti 18.7.-24.7.2022 ja tarkasti tuolloin 147 ajoneuvoa. – Selvitimme valvontajaksolla kaksitoista ajo- ja lepoaikarikkomusta, kymmenen puutteellista kuorman varmistusta ja viisi ajopiirturirikkomusta. Näiden lisäksi vähäisemmistä rikkomuksista kirjailtiin 19 huomautusta, kertoo komisario Tomi Koponen.

Puutteita erityisesti ajo- ja lepoaikojen noudattamisessa ja kuormien varmistamisessa 

Ajo- ja lepoaikojen noudattamatta jättämisellä ajoneuvojen kuljettavat pyrkivät maksimoimaan työaikaa ja näin saavuttamaan etua. Kuorman huolellisen varmistamisen tulisi olla jokaiselle ajoneuvon kuljettajalle rutiininomainen juttu ennen liikkeelle lähtöä. Tällöin kuljettaja tietää, että kyydissä oleva kuorma on asianmukaisesti sidottu ja turvallinen kuljettaa tien päällä.

Koponen painottaa, että sekä ajo- ja lepoaikojen noudattamatta jättäminen että kuormien puutteellinen varmistaminen voivat aiheuttaa liikenteessä vaaratilanteita. Pitkät matkat ilman asiaankuuluvia taukoja heikentävät kuljettajan vireystilaa. 

Poliisi valvoo raskasta liikennettä ympäri vuoden

Raskaan liikenteen valvonnalla poliisi pyrkii edistämään yleistä liikenneturvallisuutta sekä torjumaan harmaata taloutta ja kuljetusrikollisuutta. Nyt toteutettu tehovalvontajakso oli osa Euroopan liikennepoliisiverkoston (ROADPOL) valvontateemaa. 

– Valvonnan tulokset osoittavat, että raskaan liikenteen valvonnalle on tarvetta ja se onkin yksi poliisin painopisteistä liikenteen valvonnassa. Valvomme raskasta liikennettä ympäri vuoden, vaikka aina tämän kaltaista tehovalvontaviikkoa ei olisikaan käynnissä, toteaa Koponen.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi