Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Teiden talvihoidossa toiveena yhtäjaksoinen pakkaskausi

Teiden talvihoitokausi alkoi jo lokakuun alusta Uudenmaan ELY-keskuksen maanteiden hoitourakoissa. Talven hoitotyöt jatkuvat tiestöllä 31.4.2022 saakka. Teiden liukkautta torjutaan jo nyt aamuisin suolaamalla. Teiden talvihoitoon kuuluu lisäksi muun muassa tienpintojen tasaaminen, lumivallien poisto ja liikennemerkkien puhdistaminen.

Talvihoitoluokka määrää, missä kunnossa tien on oltava ja kuinka nopeasti hoitotoimenpiteet on aloitettava.

Maantiet on jaettu liikennemäärien ja liikenteellisen merkityksen mukaan talvihoitoluokkiin, jotka määrittelevät, missä kunnossa tien on oltava ja kuinka nopeasti hoitotoimenpiteet on aloitettava. Talvihoidon taso on siis erilainen eri hoitoluokan teillä, mutta saman luokan tiet hoidetaan koko maassa saman tasoisesti. Mitä enemmän tiellä on liikennettä ja mitä korkeammat nopeudet sillä on, sitä korkeammassa hoitoluokassa se on.

Väylävirastolta tulee ELY-keskuksille toimintaohjeet teiden hoitoon, joiden mukaan tuottajavirasto ELY-keskus toimii. Ely esimerkiksi kilpailuttaa maanteiden hoitourakan urakkasopimukset ja valvoo niitä. Uudenmaan Elyn toiminta-alueella on yksitoista maanteiden hoitourakkaa, joista jokaisesta vastaa Elyssä erikseen nimetty maanteiden hoidon projektipäällikkö. Hoitourakoitsijoilla alkaa lokakuun alussa talvipäivystys, jossa yksi työnjohtaja on koko ajan tavoitettavissa kellon ympäri ja aliurakoitsijoilla on valmius lähteä tien päälle mihin aikaan tahansa. Talvihoitoa valvotaan esimerkiksi siten, että maanteiden hoidon projektipäälliköillä on kitkamittarit autossa mittaamassa tien pitoa. Lisäksi lumisyvyydet ja lähtökynnykset auraukselle on erikseen määritelty.

Alempaa tieverkkoa hiekoitetaan talvisin ja pidetään lumipolanteella siinä missä korkeamman luokituksen tiet hoidetaan suolaamalla. Kaikesta teiden kunnosta annetusta palautteesta eniten palautetta annetaan teiden talvihoidosta.

”Etenkin koska pääkaupunkiseudulla sijaitsevat Suomen vilkkaimmat tiet, annetaan palautetta nopeasti, jos liikenteen sujuvuudessa on ongelmia”, toteaa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kunnossapitovastaava Henri Aaltonen.

Hän toivoo talveksi sopivasti lunta ja yhtäjaksoista pakkausjaksoa, joka sulaisi vasta keväällä.

”Ilmastonmuutoksen myötä talvet ovat muuttuneet. Se ettei termistä talvea tule aiheuttaa sen, että teiden päällysteet kärsivät ja reikiintyvät, kun vesi vuorotellen jäätyy ja sulaa useamman kerran. Myös sorateillä on tämän vuoksi paljon kelirikkoa”, Aaltonen kertoo.

Uudet maanteiden hoitourakat aloittivat Heinolassa ja Lahdessa 1.10. Lahdessa hoitourakasta vastaa Terranor Oy ja Heinolassa Pimara Oy. Toimikauden pituus on viisi vuotta. Heinolan maanteiden hoitourakka koostuu lisäksi Hartolasta, Sysmästä ja Asikkalasta. Lahden maanteiden hoitourakkaan puolestaan kuuluu myös Hollola, Padasjoki ja Kärkölä.

”Molemmissa hoitourakoissa löytyy teiden talvihoitoluokkia joka lähtöön, koska urakka-alueet ovat niin laajoja. Löytyy niin vilkasliikenteisiä teitä kuin teitä, joilla keskivuorokausiliikenne ei ole kauhean korkea”, Aaltonen summaa.

Molemmissa hoitourakoissa käytetään uutta maanteiden hoitourakan urakkamallia, josta on jo saatu muilta urakka-alueilta kokemuksia. Hoidon projektipäälliköt osallistuvat tiiviisti kilpailutuksessa tarjouspyyntöjen laadintaan ja hoitourakan valintaan. Malli eroaa perinteisestä urakkamallista siten, että kaikki toteutuneet kulut maksetaan laskujen mukaan.

”Eli kaikki tulee Elylle läpilaskutuksena, minkä ansiosta pystytään hyvin seuraamaan hintapolitiikkaa, Aikaisemmin ei kunnolla päästy siihen kiinni, mitä mikäkin maksoi, nyt sitä on helpompi seurata”, Aaltonen toteaa.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi