Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Traficomin tutkimus: Suomalaiset pääosin tyytyväisiä liikenteen toimivuuteen ja olosuhteisiin

Suomalaiset ovat pääasiassa tyytyväisiä liikkumisen olosuhteisiin ja liikenteen toimivuuteen selviää Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kansalaisten tyytyväisyys liikennejärjestelmään ja matkaketjuihin 2021 -tutkimuksesta.

Kehittämiskohteiksi vastaajat nostivat joukkoliikenteen sekä pyöräilyn reitit ja olosuhteet. Käyttäjien luottamus joukkoliikenteen terveysturvallisuuteen on korkea. Joka toinen vuosi tehtävän tutkimuksen tuloksia käytetään valtakunnallisessa ja alueellisessa liikennejärjestelmän suunnittelussa ja liikenteen seurannassa.

Kyselytutkimuksen perusteella kansalaiset ovat tyytyväisiä matkojen toimivuuteen ja turvallisuuteen yleisesti: vastanneista 73 % oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä. Tyytyväisyyden keskiarvo on 3,75 asteikolla 1–5. Pääkaupunkiseudulla ollaan tyytyväisempiä matkojen toimivuuteen ja turvallisuuteen yleisesti. Tyytymättömimpiä ovat asukkaat pienissä, alle 20 000 asukkaan kunnissa, jotka eivät kuulu suurempaan kaupunkiseutuun.

Myös työ-, opiskelu- ja vapaa-ajan matkojen palvelutasotekijöihin oltiin eniten tyytyväisiä pääkaupunkiseudulla ja tyytymättömimpiä pienissä kunnissa. Palvelutasotekijöihin kuuluvat esimerkiksi matkojen ennakoitavuus, liikenneturvallisuus ja teiden kunto. Pitkiin yli 100 kilometrin matkoihin tyytyväisimpiä ovat pääkaupunkiseudulla sekä Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseuduilla asuvat.

Omalla asuinseudulla tehtävillä matkoilla kulkutapavalintoihin vaikuttavat eniten mahdollisuus valita liikkumisen ajankohta vapaasti sekä helppous. ”Nopeus, helppous ja ympäristöystävällisyys korostuvat pääkaupunkiseudulla asuvilla hieman verrattuna muuhun maahan. Pienissä kunnissa ja kaupunkiseuduilla koetaan useammin, että valittu kulkutapa on ainoa mahdollinen vaihtoehto”, kertoo erityisasiantuntija Hanna Strömmer

Kehittämiskohteina joukkoliikenne sekä pyöräilyn reitit ja olosuhteet – joukkoliikenteen terveysturvallisuuteen luotetaan

Kansalaiset ovat pääosin tyytyväisiä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteisiin omalla asuinseudulla: kävelyn olosuhteet saavat arvosanakseen 3,80 ja pyöräilyn 3,51. Tyytyväisimpiä pyöräilyn olosuhteisiin ollaan pääkaupunkiseudulla ja suurimmilla kaupunkiseuduilla. Selkeästi vähiten tyytyväisiä ollaan kulkuväylien talvikunnossapitoon. 

Joukkoliikennepalveluille omalla asuinseudulla kansalaiset antavat yleisarvosanaksi 3,10. Tyytyväisimpiä ollaan pääkaupunkiseudulla. Tyytymättömyys joukkoliikennepalveluihin on lisääntynyt Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseudulla, muualla Uudellamaalla ja Riihimäen seudulla sekä 20 000-40 000 asukkaan kaupunkiseuduilla. 

”Joukkoliikennettä käyttävien tyytyväisyys joukkoliikenteen palvelutasotekijöihin on pysynyt vuoden 2019 tasolla vallitsevasta koronapandemiasta huolimatta. Myös käyttäjien luottamus joukkoliikenteen terveysturvallisuuteen on korkea”, Strömmer toteaa. 

Oman asuinseudun liikkumismahdollisuuksien ja -palveluiden kehittämiskohteina nostettiin useimmin esille joukkoliikenne sekä pyöräilyn reitit ja olosuhteet. Aiempaa enemmän painotettiin kävelyn reittejä ja olosuhteita sekä henkilöautoilua. Joukkoliikenteen kehittäminen korostuu pääkaupunkiseudulla sekä muualla Uudellamaalla ja Riihimäen seudulla. Henkilöautoilu ja kimppakyydit korostuvat alle 20 000 asukkaan kunnissa, jotka eivät kuulu kaupunkiseutuihin.

Tyytyväisyys taksipalveluihin heikentynyt – lainsäädäntöön tehty jo korjauksia

Kansalaisten tyytyväisyys taksipalveluihin on heikentynyt vuodesta 2019. Kansalaiset antavat oman asuinseudun taksipalveluille arvosanan 3,42, kun vuonna 2019 arvosanaksi annettiin 3,67. Keskimääräistä tyytymättömämpiä ovat pääkaupunkiseudulla sekä muualla Uudellamaalla ja Riihimäen seudulla asuvat. Tyytymättömyys turvallisuudentunteeseen ja taksipalvelujen laatuun on lisääntynyt.

”Kesän 2018 taksitoiminnan uudistus muutti toimialaa rajusti, ja viime vuonna toimintaan liittyvään lainsäädäntöön on tehty korjauksia, joilla haetaan luottamuksen palauttamista taksiliikenteeseen. On kiinnostavaa nähdä, näkyvätkö niiden vaikutukset seuraavalla tutkimuskierroksella”, sanoo johtava asiantuntija Kimmo Pylväs

Henkilöautoilun olosuhteisiin ollaan tyytyväisimpiä pääkaupunkiseudulla ja suuremmilla kaupunkiseuduilla. Tyytymättömyys on hieman lisääntynyt alle 20 000 asukkaan kunnissa, jotka eivät kuulu kaupunkiseutuihin. Aiempaa tyytyväisempiä ollaan teiden ja katujen kuntoon. Henkilöautoilun olosuhteille pitkillä, yli 100 km:n matkoilla ansalaiset antavat arvosanaksi 3,58. Vastaajat ovat tyytyväisiä opastukseen ja viitoitukseen sekä liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen.

Kansalaisten tyytyväisyyttä mitattu vuodesta 2011 alkaen

Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena puhelimitse ja internetin välityksellä elo-marraskuussa 2021. Kyselyyn vastasi 3 886 henkilöä. Kansalaisten tyytyväisyyttä liikenneolosuhteisiin ja liikkumisen palvelutasoon kartoittavaa kyselytutkimusta on tehty vuodesta 2011 alkaen. Vuodesta 2019 eteenpäin tutkimuksesta on vastannut Traficom.

Tutustu vuoden 2021 ja aiempien vuosien tutkimustuloksiin 

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi