Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Väylävirasto parantaa junaliikenteen sujuvuutta poistamalla riskipuita

Rautatieliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta voidaan merkittävästi parantaa hoitamalla rautateiden suoja-alueiden puustoa. Samalla vähennetään kustannuksia, joita junaliikenteen häiriöistä syntyy yhteiskunnalle. Väylävirasto toteuttaa rautatien suoja-alueiden hakkuita vuoden aikana eri puolilla Suomea.

Rautatien molemmin puolin on 30 metrin suoja-alue, jolla puusto tai kasvillisuus pidetään matalana. Koska suoja-alue ulottuu valtion omistaman maa-alueen ulkopuolelle, puita joudutaan kaatamaan myös yksityisten maanomistajien kiinteistöiltä. Hakkuiden toteutuksesta sovitaan maanomistajien kanssa. Maanomistajille lähetetään kirje ennen suunniteltuja hakkuita.

”Kun yksityisen maanomistajan metsäalueella tehdään hakkuita rautatien turvallisuuden vuoksi, maanomistajalle korvataan puuston hinta. Väylävirasto maksaa hakkuun kustannukset ja puiden myyntitulot tilitetään maanomistajalle. Tonteilla kasvavien puiden ja pensaiden poistamisesta sovitaan erikseen maanomistajan kanssa. Väylävirasto korvaa tonteilla kasvavan kasvillisuuden poistamisesta kiinteistönomistajalle mahdollisesti aiheutuvan haitan tai vahingon”, kertoo radan kunnossapidon ohjaus ja kehittäminen yksikön päällikkö Jukka P. Valjakka.

Vuonna 2022 rautatien suoja-alueen hakkuita toteutetaan mm.

  • Hanko-Hyvinkää rataosalla junaturvallisuuteen ja sähköistykseen liittyvissä hankkeissa 
  • Espoo-Karjaa-Salo-Turku-rataosalla
  • Tampereen ja Riihimäen välisellä rataosalla   
  • Kuopio-Iisalmi-välisellä rataosalla
  • Pohjois-Suomessa junaturvallisuuteen, radan perusparannukseen ja sähköistykseen liittyvissä hankkeissa

Vuosittain riskipuita saadaan poistettua 80–170 km matkalta rataverkolla.

Väylävirasto muistuttaa, että puiden kaato radan suoja-alueella voi vaatia erityisiä työturvallisuus- ja turvallisuustoimia. Väyläviraston alueelliset rataisännöitsijät antavat lisätietoja. 

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi