Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Porsche ja Hydro yhdistävät voimansa urheiluautojen hiilineutraalin toimitusketjun puolesta

Porsche AG ja Norsk Hydro ASA aloittavat yhteistyökumppanuuden, jonka tarkoituksena on pienentää Porschen automallien hiilijalanjälkeä entisestään hyödyntämällä Hydron vähäisen hiilijalanjäljen alumiinia ja suulakepuristettuja osia. Yhteistyö kattaa myös akkumateriaalien ja niiden kierrätyksen innovatiivisen arvoketjukonseptin.

Uusi yhteistyökumppanuus edistää CO2-jalanjäljeltään optimoidun alumiinin käyttöä ja akkumateriaalien kierrätystä

Saksalainen urheiluautovalmistaja ja norjalainen teollisuusyhtiö allekirjoittivat huhtikuun lopussa Oslossa yhteistyösopimuksen, joka tukee molempien yhtiöiden kestävyysstrategioita.

Uusi yhteistyökumppanuus edistää akkumateriaalien kierrätystä

Hydro toimittaa Porschelle ja useille Porschen komponenttitoimittajille vähäisen hiilijalanjäljen alumiinituotteitaan, kuten Hydro Reduxa 4.0 -alumiinia. Tämän primäärisen alumiiniseoksen tuotannossa hyödynnetään uusiutuvaa energiaa, ja tuotannon CO2-päästöt kuuluvat tällä hetkellä markkinoilla olevien tuotteiden pienimpiin. Alumiinin hiilijalanjälkeä arvioitaessa huomioidaan tuotannon kaikki päästöt raaka-aineiden louhimisesta alkaen. Hydron tuotteet mahdollistavat sen, että Porschen tulevissa automalleissa käytettävän alumiinin hiilijalanjälki pienenee noin 3,5 kiloon hiilidioksidia alumiinikiloa kohti vuoteen 2025 mennessä. Tämä on noin 60 prosenttia vähemmän kuin Euroopassa tällä hetkellä käytetyssä primäärisessä alumiinissa keskimäärin.

”Porschen tähtäimessä on autojen hiilineutraali arvoketju vuoteen 2030 mennessä. Alumiinilla ja akkujen tuotannossa käytetyillä materiaaleilla on keskeinen asema kestävän kehityksen strategiassamme. Hydron alumiinituotteiden avulla aiomme vähentää autoissamme hyödynnetyn alumiinin CO2-päästöjä merkittävästi,” toteaa Porsche AG:n hankinnoista vastaava johtoryhmän jäsen Barbara Frenkel.

”Jotta voisimme vähentää globaalia ilmaston lämpenemistä, meidän on tehtävä energiajärjestelmistämme hiilineutraalimpia, edistettävä kiertotaloutta ja kierrätettävä jo käytössä olevia resursseja. Alumiini on tärkeässä roolissa vihreän siirtymän mahdollistajana, mutta myös toimitusketjujen on muututtava päästöttömiksi. Kaiken tämän mahdollistamiseksi tarvitaan teollisuusalojen rajat ylittävää yhteistyötä. Siksi olemme iloisia saadessamme olla mukana kehittämässä hiilineutraalia autoa yhdessä Porschen kaltaisen edelläkävijän kanssa”, kertoo Hydron pääjohtaja Hilde Merete Aasheim.

Alumiinia hyödynnetään Porschen autoissa yhä enemmän sen ylivertaisen joustavuuden, keveyden ja lujuuden ansiosta. Alumiinilla on keskeinen rooli myös urheiluautojen sähköistämisessä. Porschen ensimmäisen täyssähköisen urheiluauton, Taycanin, painosta yli 30 prosenttia on jo nyt alumiinia. Osana molempien yhtiöiden kunnianhimoista hiilen käytöstä luopumisen strategiaa Hydro toimittaa Porschelle ja sen komponenttitoimittajille alumiinia, jonka on tarkoitus olla CO2-neutraalia vuoteen 2030 mennessä. Hydro aikoo saavuttaa tämän tavoitteen lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä alumiinin tuotannossa ja kierrättämällä käytön jälkeistä jätettä.

Yhteistyösopimuksen toisena tärkeänä osana on konseptitodistus akkujen kestävän arvoketjun luomisesta Eurooppaan. Porsche ja Hydro laativat yhdessä tiekartan akkumateriaalien kierrättämiseksi Euroopassa. Tämän projektin keskeisiin tavoitteisiin kuuluu tehokkaiden suljetun piirin ratkaisujen kehittäminen Porschen sähköautojen akkuja varten.

”Ympäristön kannalta kestävällä tavalla hankittujen raaka-aineiden saaminen on autoteollisuuden suurimpia haasteita. Hydrolla on laaja kokemus akkujen raaka-aineiden kierrättämisestä. Me Porschella olemme vahvasti sitoutuneet lisäämään kierrätettyjen materiaalien käyttöä autoissamme. Jaamme Hydron kanssa vahvan uskon kiertotalouteen. Haluamme varmistaa toimitusketjumme pitkällä aikavälillä ja uskomme, että yhteinen kierrätysprojektimme Hydron kanssa tuo meille lisäarvoa sen suhteen”, jatkaa Frenkel.

Akkujen tuotannon kannalta elintärkeiden materiaalien toimitusketju on vielä varhaisessa kehitysvaiheessa Euroopassa. On oletettavaa, että kierrätys on avainasemassa, jotta autojen akkujen jatkuvasti kasvava kysyntä voidaan täyttää tulevaisuudessa. Onnistumiseen vaaditaan perinteisten teollisuusalojen rajat ylittävää yhteistyötä, ja Porsche ja Hydro ovat sitoutuneet kartoittamaan mahdollisuuksia yhteistoimintaan tässä suhteessa. Yhtiöt odottavat ensimmäisiä tuloksia yhteistä akkujen kierrätysjärjestelmää koskevasta toteutettavuusselvityksestä vuonna 2025.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi