Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Tampereen kaupunkiseudulla mahdolliisuus neljän uuden lähijunaseisakkeen käyttöönottoon

Tampereen kaupunkiseudun kuntien, Väyläviraston ja Proxionin toteuttaman ratakapasiteettiselvityksen mukaan Tampereen kaupunkiseudulla olisi mahdollista ottaa käyttöön neljä uutta seisaketta nykyisen ratakapasiteetin puitteissa. Tänä vuonna valmistuneen selvityksen tarkoitus oli tuottaa sekä tarkasteltaville kunnille että valtiolle lisää tietoa lähijunaliikenteen kehittämismahdollisuuksista seudulla käytävän keskustelun tueksi.

Tampereen kaupunkiseudun ratakapasiteettiselvitys poikkeaa aiemmista sen suhteen, että se keskittyy lyhyemmän aikavälin mahdollisuuksiin, jolloin myös infrastruktuurin tarpeet ja kustannukset ovat pienempiä. Seisakevalinnat perustuvat aiempien selvityksien lisäksi liikennöinnin edellytyksiin sekä alueiden toiveisiin ja tarpeisiin. Tavoitteena oli myös mahdollistaa 30 minuutin vuoroväli Nokialle ja Lempäälään sekä tunnin vuoroväli Orivedelle ja Ylöjärvelle. Vakioaikataulujen määrittäminen helpottaa muun joukkoliikenteen synkronoimista juna-aikatauluihin, mikä myös osaltaan edistää liikkumisen helppoutta, nopeutta ja sujuvuutta. Matkustajaliikenteen lisäksi selvitystyössä on huomioitu tavarajunaliikenteen kasvun mahdollisuudet.

Liikenteen lisääminen ei vaatisi suuria toimenpiteitä

Ratakapasiteettia tarkasteltiin eri lähtökohdista. Selvityksen mukaan lyhyellä aikavälillä olisi mahdollista lisätä hieman lähijunaliikennettä Tampereelta Toijalan, Nokian ja Oriveden suuntaan. Tämä vaatisi pieniä infrastruktuuritoimenpiteitä, kuten uusien seisakkeiden rakentamista. Kohtuullisilla infrastruktuuritoimenpiteillä, kuten uusien liikennepaikkojen varustamisella, voisi puolestaan saavuttaa lyhyemmät ja säännöllisemmät vuorovälit.

“Lähijunaliikenteen mahdollisuuksia Tampereen kaupunkiseudulla on tutkittu viime vuosina paljon. Tämä selvitys on kuitenkin ensimmäinen, joka ottaa huomioon kehittämisen nykyisen ratakapasiteetin puitteissa. Nyt kun ratakapasiteetin rajoitteet tiedetään, tiedetään myös, miten infrastruktuuria tulisi kehittää niin, että se palvelisi liikennettä, asumista ja maankäyttöä” toteaa Aki Korkeamaa, Proxionin projektipäällikkö. 

Myös liikennejärjestelmäpäällikkö Tapani Touru korostaa halua kehittää lähijunaliikennettä: ”Tampereen kaupunkiseudulla on viime vuosina jatkettu määrätietoista selvitys- ja kehitystyötä liittyen lähijunaliikenteeseen. Seudulla on muun muassa ostettu lähijunaliikennettä, rakennettu uusi seisake ja kehitetty lippuyhteistyötä. Samanaikaisesti on tehty selvityksiä, jotta kehityksen on mahdollista jatkua. Tahtotila lähijunaliikenteen edelleen kehittämiseen on kova.”

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi