Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Käytetyn auton kaupassa pelätään eniten vikojen peittelyä

Käytetyn auton ostaja pelkää eniten vikojen peittelyä toiselta yksityishenkilöltä autoa ostaessaan. Näin vastasivat suomalaiset kuluttajat vahinkovakuutusyhtiö Ifin teettämässä tutkimuksessa. Yli 40 prosenttia oli löytänyt autostaan vikoja, joita ei ollut havainnut tai joista ei ollut kerrottu kaupantekohetkellä. If pyrkii poistamaan kaupanteossa syntyvää kitkaa tuomalla markkinoille uuden vakuutustuotteen turvaamaan molempia kaupan osapuolia.

Kuluttajat listasivat Ifin tutkimuksessa kokemiaan riskejä ja pelkoja käytettyä autoa ostaessaan. Peräti runsaat neljä viidestä vastaajasta koki merkittäväksi riskiksi, että vikoja saatettaisiin peitellä tuntemattomalta yksityishenkilöltä autoa ostettaessa.

– Pelko lienee ainakin osittain aiheellinen, sillä 41 prosenttia vastanneista havaitsi autossaan vikoja, ja heistä jopa 32 prosenttia kolmen kuukauden sisällä kaupan solmimisesta. Onhan toki mahdollista, ettei myyjäkään tiennyt vioista kauppaa tehdessään. Ostotilanteessa auton toiminnallisuuksien ja kunnon tutkimiseen kannattaa käyttää aikaa, If Vahinkovakuutusyhtiön toimitusjohtaja Timo Vuorinen kehottaa.

– Koska kuluttajansuoja ei päde kahden yksityishenkilön välisessä kaupassa, pelättiin myös, että mahdollisia virheitä tai puutteita ei voida enää kaupan jälkeen oikaista. Näin vastasi kolme neljästä tutkimukseen osallistuneesta, Vuorinen jatkaa.

Joka toinen koki lisäksi merkittäväksi riskiksi väärän historiatiedon antamisen yksityiseltä ostettaessa. Kuluttajat olivat hyvin yksimielisiä riskien merkittävyydestä olivat he ostaneet nykyisen käytetyn autonsa tutulta tai tuntemattomalta yksityiseltä henkilöltä tai autoliikkeistä.

Kitkattomampaa kuluttajien välistä autokauppaa

If tuo markkinoille kesän kynnyksellä yksityishenkilöille uuden vakuutustuotteen vähentämään autokaupan epävarmuuksia. Vakuutus kattaa listattuja, kaupanteon jälkeen syntyneitä vikoja Nettiauto.com-portaalissa tehdyissä kaupoissa. Edullisimmillaan vakuutuksen saa autolleen 90 eurolla. Hinta perustuu auton ominaisuuksiin kuten sylinteritilavuuteen, käyttöönottovuoteen ja ajettuihin kilometreihin.

Myyjä ottaa vakuutuksen autolleen lisätäkseen autonsa luotettavuutta ja nopeuttaakseen myyntiä. Myyjällä ja ostajalla on käytössään asiantuntijoiden laatima kuntotarkastuslomake, jonka avulla on helppo tunnistaa tyypillisimmät käytetyn auton viat. Yhteisesti tehdyn tarkastuksen jälkeen molemmat voivat olla varmempia kaupan olevan auton laadusta. Vakuutus on voimassa kuusi kuukautta, jos ostajan Liikennevakuutus on Ifissä. Mikäli ostaja havaitsee kaupanteon jälkeen syntyneen vian, hän ottaa yhteyden Ifiin, ja auto korjataan vakuutusyhtiön kumppaniverkostossa.

Joka toinen auto merkkiliikkeestä, joka kolmas yksityiseltä

Tutkimuksen mukaan noin joka viides suomalainen, Itä-Suomessa lähes joka kolmas, on viimeisen vuoden aikana ostanut 2–15-vuotiaan käytetyn auton. Lähes joka toinen käytetty auto ostetaan uusia myyvästä merkkiliikkeestä ja yksityiseltä käytetyn auton ostaa joka kolmas. Nuoret, 18–34-vuotiaat, ostavat muita selvästi useammin käytetyn auton ennestään tuntemattomalta yksityishenkilöltä. Näin toimii myös kuluttaja Itä- ja Pohjois-Suomessa. Länsi-Suomessa käytetty auto ostetaan muita useammin tutulta yksityishenkilöltä. Mitä vanhemmasta autosta on kyse, sitä useammin se on ostettu yksityiseltä myyjältä.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi