Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Kustannusten hallintaa helpottava Dynafleet Online tehdasasennettuna vakiovarusteena kaikkiin raskaisiin Volvon kuorma-autoihin

Volvo Trucksin Dynafleet Online on kehitetty kuljetusyritysten tarpeita ja yritystoiminnan tehokkuutta ajatellen. Aktivoimalla Dynafleet Online -ajoneuvojärjestelmän perustason se tarjoaa reaaliaikaiset tiedot kuljettajan ajotavasta, kuljettajan työ- ja lepoajoista, polttoaineenkulutuksesta sekä huoltovälien seurannan. Palvelupaketin tason nostaminen mahdollistaa esimerkiksi yhteydenpidon, paikannuksen sekä digipiirturitietojen langattoman siirron ajoneuvon sijainnista riippumatta. Nyt kustannusten hallintaa helpottava Dynafleet Online -ajoneuvojärjestelmä on aktivointia vaille käyttövalmis, tehdasasennettu vakiovaruste kaikissa raskaissa Volvo kuorma-autoissa.

Kilpailu kuljetusalalla on kovempaa kuin koskaan. Katteet ovat pieniä, ja kaikki kustannukset nousevat jatkuvasti. Siksi Volvo on kehittänyt markkinoiden johtavan kustannusten hallinta- ja kuljetusten tietojärjestelmän, Dynafleet Onlinen. Järjestelmää kehitetään jatkuvasti yhdessä kuljetusyrittäjien kanssa, ja sen viimeisin versio on Volvo Finland Ab:n Dynafleet-tuotepäällikkö Ari Anttilan mukaan saanut kehuja helppokäyttöisyydestä, kustannustehokkuudesta ja erityisesti sen tuomasta lisäarvosta asiakkaan liiketoiminnan kehittämiseen.

Asiakkaiden mielestä tehokas tapa alentaa polttoainekustannuksia
Kustannuksiin vaikuttaminen edellyttää hyviä tietoja vallitsevasta tilanteesta. Dynafleet Onlinesta saatavien helppolukuisten yhteenvetojen ja raporttien pohjalta voi tehdä analyyseja ja tarvittavia päätöksiä esimerkiksi kuljettajien taloudellisen ajotavan kehittämistarpeeseen liittyen. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa tarpeettoman tyhjäkäynnin lopettamista, painovoiman hyödyntämistä rullaamisen avulla ja tarpeettomien kiihdytysten välttämistä. Kaikki tämä luonnollisesti vähentää merkittävästi polttoainekustannuksia, myös kuorma-auton voimansiirto rasittuu vähemmän ja rengaskulut pienenevät.

Työajan seurannalla enemmän kapasiteettia ja vähemmän kuluja
Kuljettajien työajan seurannan avulla saa vastaukset moniin hankaliin kysymyksiin. Kuinka paljon kukin on ajanut, onko joku juuri nyt vapaalla, ketkä kuljettajista ovat parhaillaan töissä, kenellä on lepojakso meneillään, kuka on purkamassa/lastaamassa kuormaa tai kenen työaika on kohta täyttymässä. Kuljettajien työaika- ja poikkeamaraportit muodostavat myös erinomaisen pohjan palkkaneuvotteluille. Dynafleet Online noudattaa EU:n kuljettajia koskevia työaikasäädöksiä.

Dynafleet Online on erinomainen kuljetusyrittäjän työkalu mahdollistaen merkittävät säästöt tarkemman kuljettajien työaikasuunnittelun avulla. Kuljetusyrittäjä voi tehdä päätöksiä, joissa hyödynnetään koko ajoneuvokantaa ja vähennetään tyhjänä ajoa. Kuljetusyritys voi hoitaa useampia ajotehtäviä nykyisen henkilökunnan ja ajokaluston avulla. Tuntiseuranta on tarkempaa, ja yhdistämällä Dynafleet kuljetusyrityksen palkanlaskentajärjestelmään voidaan sinne siirrettyjä tietoja käyttää maksuperusteena minuuttien tarkkuudella. Samalla niin sanotut pyöristykset jäävät pois.

Kattavin Dynafleet Online -palvelupaketin taso sisältää viestintä- ja paikannusominaisuudet
Dynafleetin viestimoduuli näyttää samalta kuin tavallinen sähköposti. Siinä on pääosin samat toiminnotkin. Viestimoduulia käytetään toimiston ja kuljettajien välisessä kommunikaatiossa, ja viestintä on helpompaa ja tarkempaa tekstiviesteihin verrattuna, minkä vuoksi monet yritykset ovat siirtyneet kalliista matkapuhelimista edulliseen viestimoduulin käyttöön. Viestintäjärjestelmä mahdollistaa muun muassa parempien lastausohjeiden, täsmällisempien tilaus- ja osoitetietojen sekä esimerkiksi kuljetettavan tuotteen edellyttämän lämpötilan tiedottamisen. Viestintä on tehokkaampaa ja suunnitelmallisempaa, ja järjestelmän avulla saadaan reaaliaikaiset tiedot asiakkaallekin välitettäviksi.

Myös tieto ajoneuvojen sijainnista tuo etua asiakaspalveluun, kun kuljetusyritys voi toimittaa ajantasaista tietoa ajotehtävän etenemisestä. Dynafleet Online paikantaa ajoneuvot katujen tarkkuudella koko Euroopassa. Aluepaikannus ilmoittaa, kun auto saapuu jollekin maantieteelliselle alueelle tai on lähestymässä määränpäätä.

Ajoneuvokohtainen huoltosuunnitelma vaikuttaa kannattavuuteen
Hyvin huolletulle ajoneuvolle sattuu selvästi vähemmän ennakoimattomia seisokkeja. Niiden käyttöikä on myös pidempi. Dynafleetin huoltokalenterin avulla on helppo seurata kunkin ajoneuvon huolto-ohjelmaa ja suunnitella huoltokäynnit ja katsastukset niin, että koko ajoneuvokannan käyttötunnit voidaan maksimoida.

Dynafleet Onlinea kehitetään jatkuvasti
Security Service -turvapalvelu on uusi, Euroopassa ainutlaatuinen turvapalvelu. Hätätilanteissa kuljettaja voi ottaa yhteyden hälytyskeskukseen joko ajoneuvossa olevaa avunpyyntöpainiketta painamalla tai matkapuhelimellaan. Muita Dynafleet Onlinen viimeisimmän version myötä tulleita toimintoja ovat ympäristöraportti, polttoaineseuranta sekä kuljettajatietojen lataus, joka helpottaa digitaalisen ajopiirturikortin tietojen siirtämistä viranomaisten edellyttämällä tavalla.

”Kuljetusala muuttuu jatkuvasti, minkä vuoksi myös Dynafleetiä kehitetään samaan tahtiin. Haluamme pysyä ajan hermolla ja vastata asiakkaidemme kysyntään parhaalla mahdollisella tavalla ja laadukkaasti. Ympäristönkin ollessa Volvon yksi perusarvoista ja Dynafleet Onlinen tarjoamat monipuoliset edut kuljetusalan toimijoille ovat viime kädessä vaikuttaneet päätökseemme tarjota järjestelmä vakiona kaikkiin raskaisiin kuorma-autoihimme”, kiteyttää Anttila lopuksi.

Lisätietoja Dynafleet Onlinesta ja käyttäjäkokemuksista osoitteesta www.volvotrucks.fi

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi