Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Liikenneministeri Vehviläinen selvityttää rekkojen leveysongelmaa

Liikenne- ja viestintäministeriö selvittää pikaisesti liian leveiden ajoneuvoyhdistelmien tilannetta. Voimassa oleva lainsäädäntö vaatii kaventamaan kuljetusyhdistelmien kuormatilat 260 sentin leveydestä 255 senttiin. Yrittäjien on tehtävä kuormatilojen kavennukset tämän vuoden loppuun mennessä. Muutostarve koskettanee noin 1800 ajoneuvoyhdistelmää.

– Haluan, että ministeriö selvittää lokakuun alkuun mennessä mikä on todellinen tilanne niin sanottujen liian leveiden rekkojen osalta, kuinka paljon kaventamattomia ajoneuvoyhdistelmiä on ja onko siirtymäajan jatkamiselle oikeasti tarvetta. On myös välttämätöntä selvittää, onko se oikeudellisesti mahdollista, kun otetaan huomioon niiden yrittäjien asema, jotka ovat toimineet uskoen uusien määräysten tulevan voimaan vuoden vaihteessa, liikenneministeri Anu Vehviläinen sanoo.

Vehviläinen perustelee selvityspyyntöään talouskriisillä.

– Talouskriisin myötä suomalainen kuljetusala on kärsinyt huomattavan paljon. Kuljetettavat tonnimäärät ovat pienentyneet ja samalla rahtien hinnat ovat laskeneet paikoin voimakkaasti. Pidän tärkeänä, että talouskriisin oloissa emme valtiovallan puolelta heikennä vaikeuksissa olevan kuljetusalan toimintaedellytyksiä. Siksi haluan saada päivitetyn selvityksen niin sanottujen ylileveiden rekkojen tilanteesta. Selvityksen saatuani arvioin, että onko tarvetta muutoksiin vai mennäänkö aiemmin päätettyjen linjausten mukaan, ministeri Vehviläinen kertoo.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi