Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Swanline uudistaa kuljetustoimintaansa

Swanline on riippumaton logistiikkatoimija, joka suunnittelee ja toteuttaa teollisuuden ja kaupantarpeisiin soveltuvia kuljetus-, terminaali- ja varastologistiikan palveluja Suomessa ja EU:n alueella.Palveluratkaisut perustuvat prosessoituun toiminnanohjaukseen, mikä mahdollistaa palvelunmukauttamisen asiakkaan toimitusketjun erilaisiin tarpeisiin.

Swanline operoi Suomessa ja lähialueilla yhteensä n. 50 omalla ja yhteistyökumppaniensakuljetusyksiköllä. Terminaali- ja varastotilaa yhtiöllä on käytössään useilla paikkakunnilla yhteensän. 8 000 m2. Yhtiöllä oli vuonna 2010 liikevaihtoa noin 29,5 M€ ja omaa henkilöstöä n. 200.

Swanlinen suurimman kohderyhmän, elintarvikeklusterin, toimintaympäristö on viimeisen parinvuoden aikana muuttunut voimakkaasti. Samalla myös muun teollisuuden sekä kotimaan ettätuonnin ja viennin volyymivirrat ovat ohentuneet selvästi ja kasvattaneet näin myös kotimaansisäisten kuljetusvolyymien epätasapainoa.,

Toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten johdosta yhtiön kuljetuspalveluja on lähdettykehittämään ja uudistamaan, jotta ne vastaisivat paremmin elintarvikeklusterin, kaupan ja muunteollisuuden muuttuviin tarpeisiin ja volyymivirtoihin. Kuljetustoimintaa kehitetäänelintarvikekuljetusten tehostamisen lisäksi laajentamalla asiakasrakennetta voimakkaammin muunteollisuuden ja rajanylittävän liikenteen suuntaan.

Suunnanmuutos edellyttää mm. yhtiön nykyisen kuljetuskaluston mukauttamista jamonipuolistamista, josta ensimmäinen vaihe on toteutettu. Yhtiö korvaa tämän ja ensi vuodenaikana koko käytössään olevan kalustonsa uudentyyppisellä, sivusta-aukeavalla, FNA- luokitellullakalustolla. Uuden kaluston hyödyntämismahdollisuudet ovat nykyistä oleellisestimonipuolisemmat, mikä tuo yhtiön kuljetustoiminnalle selvästi parempaa kilpailukykyä jakannattavuutta.

 

Lisätietoja antavat markkinointipäällikkö Petri Örling (040 753 5930), palvelujohtaja Mika Salminen(0400 961 731) ja toimitusjohtaja Erkki Valtonen (040 5424 342).

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi