Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Tutkimusprofessori Nils-Olof Nylund on vuoden logistikko

”Vuoden Logistikko” -tunnustus on myönnetty tänä vuonna VTT:n tutkimusprofessori Nils-Olof Nylundille. Valinnalla halutaan tuoda esiin myös logistiikan merkitystä ympäristöalalle. Tutkijana ja professorina Nylund on ylitse muiden, kun kyseessä on raskaan tieliikenteen päästöjen hallinta.

”Vuoden Logistikko” -tunnustus myönnetään logistiikan eteenpäin menoon vahvasti vaikuttavalle ja/tai logistiikan kehittämisessä aktiivisesti mukana olevalle henkilölle.

Valinnasta päättänyt Suomen Logistiikkafoorum kiittää professori, TkT Nils-Olof Nylundia siitä aktiivisuudesta, jolla hän olla mukana kehittämässä Suomessa ainutlaatuista raskaan tieliikenteen energiankulutuksen tutkimuslaitteistoa ja siihen liittyvää energiansäästön tutkimusta.

Tässä yhteydessä hän on vuosina 2003-2008 johtanut kahta raskaan liikenteen energiatehokkuuteen liittyvää tutkimusohjelmaa HDEnergia ja RASTU sekä valmistellut viime vuonna alkaneen TransEco-tutkimusohjelman, jonka johdossa hän nyt toimii. Tutkimusohjelmassa tehostetaan tieliikenteen energiankäyttöä, kehitetään liikenteen päästöjä vähentävää teknologiaa ja kaupallistetaan kehitystyön tuloksia. Lisätietoa TransEcosta löytyy osoitteessa www.transeco.fi.


Nils-Olof Nylundin vastuualueena VTT:llä on liikenteen energiakäyttö ja moottoritekniikka. Hän toimii myös kansainvälisen energiajärjestön IEA:n liikenteeseen liittyvien tutkimussopimusten koordinaattorina Vice Chairman for Transport -tehtävässä.

Palkinnonjako Helsingissä 4.2

Nylundille myönnettävä tunnustus julkistettiin Logistiikkaseminaarissa Finlandia-talolla 4.2.2010. Hänelle luovutettiin Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n rubiinilla koristeltu kunniamerkki.

”Vuoden Logistikko” sekä samaan aikaan julkistettavan ”Vuoden Logistiikkayritys” -valinnat tekee Suomen Logistiikkafoorum. Sen tarkoituksena on edistää Suomen kilpailukykyä tukevaa logistiikan ja logistiikkaverkkojen kehittämistä palkitsemalla alan osaajia. Vuoden Logistikko -tunnustus on myönnetty vuodesta 2001 ja Vuoden Logistiikkayritys vuodesta 1994 lähtien. Suomen Logistiikkafoorumiin kuuluvat Logistiikan tutkimuksen edistämissäätiö (LTES) ja Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi