Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Yritykset selvisivät taantumasta logistiikkatoimintojensa osalta hyvin

Suomalaisyritysten logistiikkakustannukset vuonna 2009 olivat keskimäärin 11,9 % liikevaihdosta. Vuonna 2008 vastaava osuus oli 14,2 %. Muutosta selittää erityisesti kuljetuskustannusten osuuden tuntuva lasku. Kansainvälisissä vertailuissa Suomen kilpailukyky ja logistinen toimivuus on edelleen erittäin hyvä.

Nämä tulokset selviävät liikenne- ja viestintäministeriön julkaisemasta Logistiikkaselvitys 2010:stä. Selvitys on järjestyksessään kuudes LVM:n teettämä logistiikkaselvitys. Yli 90 prosentille suurista ja keskisuurista yrityksistä logistiikan merkitys kannattavuudelle ja asiakaspalvelun tasolle oli suuri.

Tämän vuoden tutkimuksessa painopistealueina ovat teollisuuden ja kaupan logistiikan kustannukset, tunnusluvut, logistiikan ulkoistaminen sekä ja yrityksen sijainnin merkitys toiminnalle. Kyselytutkimukseen saatiin noin 1800 vastausta. Logistiikkaselvitys on aihepiirin kattavin maailmassa.

Logistiikkakustannusten taso on kääntynyt laskuun erityisesti suurilla yrityksillä ja mikroyrityksillä. Sen sijaan pienten ja keskisuurten yritysten logistiikkakustannukset näyttävät nousseen hieman edellisen vertailuvuoden 2008 tasosta. Erityisesti pienissä yrityksissä varastoon sitoutuneen pääoman kustannukset ovat kohonneet.

Logistiikkaprosessien tehokkuuden tunnusluvut ovat edelleen varsin hyvät ja henkilöstön logistiikkaosaaminen vastaa hyvin yritysten tarpeita. Tulevien vuosien uhkina yritykset näkevät kustannusten nousun, kilpailun kiristymisen ja osaavan henkilöstön saatavuuden. Vuonna 2008 vastaajat pitivät suurimpana uhkatekijänä kysynnän heikkenemistä.

Myös logistiikkapalvelujen ulkoistaminen yleistyy edelleen; erityisesti logistisen tiedonhallinnan ulkoistaminen.

Tyytyväisyys sijaintipaikkakunnan logistiseen toimivuuteen on kasvanut. Erojen toimintaedellytyksissä etelän ja muun Suomen välillä koettiin kasvaneen. Tyytyväisimpiä logistisiin edellytyksiin oltiin Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä, Etelä-Karjalassa, Kanta-Hämeessä, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla. Tyytymättömimpiä puolestaan oltiin Lapissa, Etelä-Savossa, Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa.

Tulokset tukevat havaintoa, että yritykset eivät koe logistiikkaa pelkästään kustannuksia aiheuttavana toimintona. Logistiikka on myös keskeinen tekijä yrityksen asiakaspalvelulle, kannattavuudelle ja kilpailukyvylle.

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun logistiikan tutkijaryhmän tekemä Logistiikkaselvitys 2010 löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: http://www.lvm.fi/web/fi/julkaisu/view/1199036

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi