Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Oulun Satama Oy – Port Oulu, Smarter – Palveluksessanne

PORT OULU – Oulun Satama Oy on viime ajat ollut, ja tulee myös seuraavina vuosina olemaan, nopeimmin kasvava satama Suomessa. ”Sataman pinta-ala laajenee seuraavan, noin parin vuoden aikana Oritkarin satamassa yli viidelläkymmenellä hehtaarilla. Lisäksi uudelle Länsilaiturialueelle rakennetaan lisää rautateitä, laitureita, kenttiä sekä varastokapasiteettia”, luettelee toimitusjohtaja Marko Mykkänen tulevia investointeja ja kehityskohteita Oulun satamassa.

”Uudet alueet ovat aina menneet välittömästi valmistumisen jälkeen käyttöön ja niin tulee käymään myös jatkossa. Tarve lisäkapasiteetille on suuri uusien asiakkuuksien ja tavaralajien myötä. Uudet alueet keskittyvät suurimmaksi osaksi bulk-liikenteeseen”, jatkaa toimitusjohtaja Mykkänen.

Asiakkaiden tarpeet keskiössä

Oulun satama haluaa olla jatkuvassa vuorovaikutuksessa asiakkaidensa kanssa. ”Tiedostamme asiakkaidemme muutostarpeet ja olemme etujoukoissa kehittämässä niitä. Nämä ovat ne periaatteet, joita olemme aina kunnioittaneet ja tulemme aina kunnioittamaan. Asiakkaiden palautteen perusteella olemme käynnistäneet useita kehitysprojekteja, jotka ovat parantaneet sekä asiakkaiden että sataman kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä”, valottaa toimitusjohtaja Mykkänen asiakkaiden ja sataman välistä vuorovaikutusta. Ja hän jatkaa: ”Lisää kehitystä on luvassa!”

Vuonna 2018 Oulussa on toteutettu sataman asiakkaiden mielestä se kaikkein tärkein kehityskohde, uusi 12,5 metrin syväväylä. Se mahdollistaa entistä kustannustehokkaammat kuljetukset Oulun sataman kautta ja lisää sataman kautta kulkevan tavaravirran määrää useilla kymmenillä prosenteilla.

Erinomaiset tulevaisuudennäkymät

Toimitusjohtaja Mykkänen kertoo, että Oulun Sataman tulevaisuudennäkymät ovat erittäin vahvat: ”Ylsimme vuonna 2016 sataman kaikkien aikojen toiseksi suurimpaan volyymiin ja viime vuonna konttiliikenteessä saavutettiin sataman uusi ennätys liki 47 000 TEUta. Jatkossa liikenne kasvaa ja monipuolistuu vielä enemmän kuin aiemmin. Kasvun edellytykset ovat kunnossa. Mutta tärkeimpänä kaikista, Oulun satamalla on erittäin vahvat kumppanit, joihin sataman asiakkaat voivat luottaa tilanteessa kuin tilanteessa”.

Oulun uuden 12,5 metrin syväväylän ruoppaus valmistui lokakuussa. Uuden väylän turvalaitteet asennetaan seuraavan sulan veden aikana ja väylä otetaan käyttöön kesällä 2019. Uuden väylän myötä Oulun sataman asiakkaat saavat merkittävän kilpailu- ja kustannusedun nykyisiin väyläsyvyyksiin verrattuna. Laivojen koon suurenemisen uskotaan etenevän ja se luo lisää investointitarpeita sataman infraan myös tulevina vuosina.

Perämeren suurin sahatavarasatama

Oulun Satama on vakiinnuttanut asemansa Perämeren suurimpana sahatavarasatamana. Toimitusjohtaja Mykkänen kertoo, että viime vuonna sahatavaran laivausmäärä ylitti jälleen puolen miljoonan kuution rajan. Oulun satamassa toteutettiin sahatavaraliikenteen kehittämisprojekti yhdessä satamaoperaattori Herman Andersson Oy:n kanssa viime talvena.

Projektin myötä tiedonvälitystä asiakassahojen kanssa kehitettiin ja Herman Anderssonilla perustettiin sahatavaraliikenteen integraattorin tehtävä. Hänen tehtäviinsä kuuluu muun muassa sahatavaraliikenteestä tiedottaminen sidosryhmille, varastoinnin suunnittelu, operatiivisen toiminnan kehittäminen sekä uusien palvelukonseptien suunnittelu ja asiakaskunnan palvelujen ylläpitäminen sekä kehittäminen. Sahatavaraliikenne on jatkunut vilkkaana kuluvana vuonna. Kesällä Oulusta avattiin uusi linja Iso-Britanniaan Hullin satamaan.

Useita satamaoperaattoreita, paljon palveluita

Oulun satamassa on toiminut vuodesta 1902 satamaoperaattori Herman Andersson Oy, joka palvelee asiakkaita ahtauksen ja huolinnan palvelualoilla ja lisäksi yrityksellä on oma laiva-agenttiosastonsa. Satamaoperaattori Baltic Bulkilla on Oulun satamassa monipuolinen bulk-terminaali, joka palvelee eritoten Pohjois-Suomen teollisuutta, energiantuotantoa, kaivoksia ja maataloutta raaka-aineiden ja tuotteiden viennissä ja tuonnissa. Toukokuussa Oulun satamassa aloitti toimintansa uusi satamaoperaattori Oy M. Rauanheimo Ab. Yritys rakentaa parhaillaan terminaalia Oritkarin Länsilaiturin alueelle.

Oulun sataman palveluvalikoimaan kuuluu myös tullivarasto, joka tarjoaa kansainvälistä vientiä ja tuontia harjoittaville yrityksille mahdollisuuden säilyttää tavaroitaan verottomasti siellä, mistä laivatkin lähtevät maailmalle. Varastointi on mahdollista kylmähallissa tai aidatulla ja valvotulla piha-alueelle. Tullivarastoa ylläpitää Mattson Stevedoring. Satama-alueen keskeltä löytyy myös konttikorjaamo, josta vastaa Oulun Konttivuokraus Oy. Oulun Satama Oy – PORT OULU on Perämeren suurin yleissatama ja samalla merkittävin konttisatama. Sen logistiset palvelut kattavat merellä ja maalla liikkuvien tavarantoimittajien tarpeet joustavasti ja tehokkaasti. PORT OULUn palveluiden digitaalinen tilaaminen yleistyy nopeasti, ja niinpä se on nykyään myös Perämeren älykkäin satama. PORT OULU SMARTER – PALVELUKSESSANNE

Lisätietoja: www.ouluport.com

 

Artikkeli on julkaistu Kuljetus & Logistiikka -lehden numerossa 5 / 2018

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi