Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Kansainvälisten maantiekuljetusten sähköiset rahtikirjat käyttöön Suomessa

Maantiekuljetusten rahtikirjat sähköistyvät 11.4.2019 alkaen, kun kansainvälisen maantiekuljetussopimuksen (CMR) sähköistä rahtitietoa (eCMR) koskeva ratifiointiprosessi saadaan vahvistettua Suomessa tiekuljetussopimuslain muutoksella.  Sähköiset rahtikirjat sujuvoittavat kuljetusten eri osapuolten välistä tiedonvaihtoa.

”Sähköisen rahtitiedon käytön mahdollistaminen on iso edistysaskel maantielogistiikkasektorille ja siihen liittyville osapuolille. Kotimainen rahtikirja säilyy entisellään, sähköinen formaatti toki siinäkin on mahdollinen. eCMR-lisäpöytäkirjan mukaisen sähköisen rahtikirjan käyttöä kannattaa myös harkita alkuperäisesti kotimaisissa kuljetuksissa, sillä sama tavaraerähän voi olla sekä kotimaisen että kansainvälisen kuljetusketjun osa”, sanoo ammattiliikenteen ja kuljetusten johtava asiantuntija Mikko Västilä.

Kuljetus- ja huolintayritykset voivat tuottaa omat ratkaisunsa sähköisen rahtikirjan toteuttamiseksi tai ottaa käyttöön kaupallisten toimijoiden ratkaisuja. Ratkaisevaa on, että ratkaisu on oltava CMR-sopimuksen, eCMR-lisäpöytäkirjan sekä Suomen tiekuljetussopimuslain mukainen.

”Olemme Euroopan Unionissa muodostamassa sähköiselle rahti-informaatiotuotannolle minimivaatimustasoa (eFTI=Electronic Freight Transport Information) ja siksi Suomessa ei olla tekemässä tässä vaiheessa kansallista erityissääntelyä rahti-informaatiolle tai sen tuotannolle”, toteaa Västilä.

Kansainvälisten ja Euroopan yhteisön alueella tapahtuvien maantiekuljetusten yhteydessä on myös huomioitava, että niissä maissa, joissa ei vielä ole ratifioitu eCMR-lisäpöytäkirjaa, on käytettävä paperista rahtikirjamuotoa. Suomesta länteen mm. Ruotsi ja Saksa ovat tällaisia valtioita. Viro, Latvia ja Liettua sen sijaan ovat ratifioinnin jo tehneet.

”11.4. alkaen CMR-sopimuksen mukainen sähköinen rahtikirja toimii myös raskaan liikenteen ja kuljetusten valvonnan välineenä ja se mahdollistaa myös entistä tehokkaamman epäterveen kilpailun ja harmaan talouden torjunnan”, kertoo Västilä.

CMR (Convention on the contract for the International Carriage of Goods by Road) on kansainvälinen maantiekuljetussopimus (55 valtiota), jota hallinnoi YK:n Euroopan talouskomissio UNECE. Kaikki kansainvälinen maantiekuljetus sopijavaltioiden alueella tapahtuu kyseisen sopimuksen velvoittamana.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi