Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Ajoneuvojen ja niiden osien jälleenmyyjille uusia velvollisuuksia 1.9.2020 alkaen

Ajoneuvojen ja niiden osien jälleenmyyjille uusia velvollisuuksia 1.9.2020 alkaen

Henkilö-, paketti- ja kuorma-autojen, niiden perävaunujen sekä niiden osien jälleenmyyjille eli verkkokaupoille, huoltoasemille, vähittäiskaupoille, autokaupoille ja varaosaliikkeille tulee uusia velvollisuuksia 1.9.2020 alkaen.

Yleiset velvollisuudet

Jälleenmyyjän on huolehdittava ennen ajoneuvon tai niiden osien myynnin aloittamista, että niissä on

  • lakisääteinen kilpi tai tyyppihyväksyntämerkki
  • mukana vaaditut asiakirjat, ohjeet ja turvallisuustiedot virallisilla kielillä
  • tuotteen pakkauksesta tai asiakirjasta löydettävissä valmistajan ja maahantuojan tunnistetiedot.

Jälleenmyyjän on ilmoitettava valmistajalle valituksista ja raporteista, vaaratilanne-epäilyistä sekä vaatimustenvastaisuuksista sekä huolehdittava, että varastointi ja kuljetusolosuhteet ovat ajoneuvolle tai sen osalle sopivat. Jälleenmyyjän on myös pyynnöstä toimitettava tiedot ajoneuvojen ja osien toimitusketjuista.

Jälleenmyyjää koskevat tiukemmat vaatimukset, jos se myy

  • ajoneuvoa tai sen osaa omalla nimellään tai tavaramerkillään tai muuttaa niitä siten, että ne eivät ole välttämättä enää sovellettavien vaatimusten mukaisia.
  • EU alueen ulkopuolella valmistettuja E-tyyppihyväksynnän mukaisia ajoneuvon osia tai vastaa niiden käyttöönotosta silloin kun valmistajan edustajaa ei ole mahdollista määrittää unionin alueella.

Jälleenmyyjän velvollisuudet tilanteissa, joissa ajoneuvo tai sen osa ei ole vaatimusten mukainen

Ajoneuvoa tai sen osaa, joka ei ole vaatimusten mukainen, ei saa laittaa myyntiin ennen kuin se on vaatimusten mukainen.

Jos jälleenmyyjä huomaa, että ajoneuvo tai sen osa ei ole vaatimusten mukainen, on siitä ilmoitettava valmistajalle, maahantuojalle ja EU-tyyppihyväksynnän myöntäneelle hyväksyntäviranomaiselle (Ulkoinen linkki)

Jälleenmyyjän velvollisuudet tilanteissa, joissa ajoneuvo tai sen osa aiheuttaa vakavan riskin

Jälleenmyyjän on viipymättä ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot vakavasta riskistä valmistajalle, maahantuojalle ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille (markkinavalvonta(at)traficom.fi).

Jälleenmyyjän on tiedotettava näille myös mahdollisista toteutetuista toimenpiteistä ja ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot valmistajan toteuttamista mahdollisista toimenpiteistä.

Jälleenmyyjän on tehtävä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kanssa yhteistyötä ajoneuvon tai sen osan aiheuttamien riskien poistamiseksi.

Säädöstausta

Autojen ja niiden perävaunujen puiteasetus (EU) 2018/858 (Ulkoinen linkki) (myöhemmin puiteasetus) on annettu 30.5.2018 ja sen pakollinen soveltaminen alkaa 1.9.2020.

Nykyinen autojen ja niiden perävaunujen puitedirektiivi 2007/46/EY kumoutuu ja tilalle tulee autojen ja niiden perävaunujen puiteasetus, jota noudatetaan kansallisesti sellaisenaan. EU-asetus on suoraan velvoittavaa, eikä jäsenvaltiolla saa olla sen kanssa päällekkäistä kansallista lainsäädäntöä. Puiteasetuksen myötä suuri osa kansallisesta ajoneuvojen hyväksyntään ja markkinavalvontaan liittyvästä sääntelystä muuttuu EU-sääntelyksi.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi