Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Ford laajentaa tavoitteitaan: pyrkii globaaliin hiilineutraaliuteen 2050 mennessä

  • Ford on aikataulussa tavoitteessaan käyttää sataprosenttisesti paikallista uusiutuvaa energiaa vuoteen 2035 mennessä kaikissa tuotantolaitoksissaan. Euroopassa Fordin toimitilat Britanniassa, tehtaat Craiovassa sekä kaikki toimitilat Kölnissä toimivat jo vihreällä energialla.
  • Eurooppa on yksi ensimmäisistä Fordin hiilineutraaleista alueista matkalla globaaliin tavoitteeseen.
  • Yhdysvalloissa Ford on ainoa suurista autonvalmistajista, joka on sitoutunut CO2 -päästöjen vähentämiseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Ford tekee yhteistyötä Kalifornian osavaltion kanssa autojen tuottamien kasvihuonekaasujen standardien tiukentamiseksi ja vahvistamiseksi.
  • Ford of Europe on mukana kehittämässä Euroopan kestävän kehityksen Sustainable Europe 2030 -strategiaa yhdessä yritysten, hallitusten ja muiden organisaatioiden kanssa.
  • Ford investoi yli 11,5 miljardia dollaria (noin 10,25 miljardia euroa) sähköautoihin vuoden 2022 loppuun mennessä, ja on sitoutunut tarjoamaan sähköistetyn version kaikista Euroopassa myymistään henkilöautomalleista. Vuoden 2021 loppuun mennessä Fordilla on Euroopassa 18 sähköistettyä automallia. Näihin lukeutuvat kevythybridit, täyshybridit, ladattavat hybridit ja täyssähköautot.   

Ford Motor Company aikoo saavuttaa globaalin hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. Yhtiö asettaa myös entistä tiukempia välitavoitteita vastatakseen ilmastonmuutoshaasteisiin Euroopassa.

Yhtiö ilmoitti kunnianhimoisesta tavoitteestaan vuosittaisessa kestävän kehityksen raportissaan. Ford on ainoa Yhdysvaltojen suurista autonvalmistajista, joka on sitoutunut CO-päästöjen vähentämiseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Yhtiö tekee yhteistyötä myös Kalifornian osavaltion kanssa ajoneuvojen kasvihuonepäästönormien tiukentamiseksi.

Euroopassa Ford käyttää jo sataprosenttisesti vihreää energiaa kaikissa Britannian toimitiloissaan, Craiovan tehtaalla Romaniassa sekä kaikissa Kölnin toimipisteissään – mukaan lukien autojen kokoonpano- ja moottoritehtaat. Ford odottaa Euroopan olevan yksi ensimmäisistä täysin hiilineutraaleista alueista maailmassa.

Viime vuoden marraskuussa Ford of Europe lähti mukaan kehittämään Sustainable Europe 2030 kestävän kehityksen strategiaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa. CSR Europe kutsui eurooppalaisia yrityksiä verkostoon, ja kutsuun vastasi yhteensä 380 toimitusjohtajaa 24 Euroopan maasta – mukana myös Stuart Rowley, President, Ford of Europe.

Yhtiö on jo aiemmin ilmoittanut aikovansa käyttää sataprosenttisesti paikallisesti tuotettua uusiutuvaa energiaa (vesivoima, maalämpö sekä tuuli- tai aurinkovoima) kaikilla tuotantolaitoksillaan globaalisti vuoteen 2035 mennessä.

Hiilineutraaliudella tarkoitetaan nollahiilipäästöjen saavuttamista. Päästäkseen tavoitteeseensa Ford keskittyy aluksi kolmeen alueeseen, jotka kattavat noin 95 prosenttia CO2 -päästöistä: auton käyttö, toimitusketjut ja yhtiön toimitilat.

Ford kertoo asettaneensa vuoden 2050 tavoitteet tietoisena haasteista; mukaan lukien asiakkaiden hyväksyntä, hallitusten säännökset, taloudellinen tilanne sekä uusiutuvan hiilineutraalin sähkön ja uusiutuvien polttoaineiden saatavuus.

“Voimme samanaikaisesti sekä kehittää ja valmistaa hienoja autoja, kasvattaa kestävää ja vahvaa liiketoimintaa että suojella planeettaa – itse asiassa nämä asiat täydentävät toisiaan,” sanoo Bob Holycross, Vice President, Chief Sustainability, Environment and Safety Officer. “Meillä ei vielä ole vastauksia kaikkeen, mutta työskentelemme aktiivisesti globaalien ja paikallisten yhteistyökumppaniemme ja sidosryhmiemme kanssa löytääksemme ne.”

Ford kehittää tavoitteita, jotka Science Based Targets Initiative on hyväksynyt ja määrittänyt suorille (Scope 1), epäsuorille (Scope 2) ja välillisille (Scope 3) päästöille. Scope 1 käsittää yhtiön omasta tai sen kontrolloimasta toiminnasta suoraan aiheutuvat päästöt, Scope 2 koostuu sähkön, höyryn, lämmityksen ja viilennyksen aiheuttamat päästöt. Scope 3 -päästöihin lukeutuvat muun muassa myytyjen ajoneuvojen käytön ja niiden toimitusketjun aiheuttamat päästöt.

Vuoden 2050 sitoumus osoittaa, että Ford panostaa jatkossa yhä enemmän ympäristöystävällisyyteen niin tuotteissaan kuin toiminnassaankin. Vuonna 2019 yhtiö laajensi ilmastostrategiaansa. Se etsii jatkuvasti yhä tehokkaampia keinoja yhdistääkseen ihmisten tarpeet ja toiveet liiketoimintaansa ottaen mukaan teknologian tuomat mahdollisuudet sekä ihmiskeskeisen suunnittelufilosofian.

Fordin eri toiminnoista koostuva kansainvälinen tiimi kehitti yhtiön näkemystä hiilineutraaliuteen analysoituaan tietoa ympäristöstä, asiakkaista, teknologiasta, lainsäädännöstä, energiasta, muiden yhtiöiden toimenpiteistä, elinkaariarvioista ja muista trendeistä.

Ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen on Fordin tärkein vastuualue ja strateginen päämäärä. Tähän sisältyy globaalin lämpötilan nousun vähentäminen Pariisin ilmastosopimuksen puitteissa.

Mindy Lubber, CEO and President of the sustainability onprofit organisation Ceres, ylisti Fordin pitkän tähtäimen tavoitetta ja rohkaisi muita yhtiöitä seuraamaan Fordin esimerkkiä.

“Onnittelemme Fordia sitoutumisesta hiilineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä”, Lubber sanoi. “Ford tunnistaa ilmastonmuutokseen puuttumisen kiireellisyyden. Kannustamme kaikkia yrityksiä ryhtymään toimeen ja sitoutumaan tieteeseen perustuviin tavoitteisiin kansainvälisessä toiminnassaan.”

Muita raportin kohokohtia

Kestävän liiketoiminnan raportissa nostetaan hiilineutraaliuteen liittyvien toimenpiteiden lisäksi esiin myös muita yhtiön vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä toimenpiteitä:

COVID-19: Ihmisten turvallisuudesta huolehtiminen

Työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen on yksi Fordin tärkeimpiä päämääriä. Ford sulki nopeasti tuotantolaitoksiaan COVID-19 -pandemian aikana. Yhtiö käyttää teknologioita toimivan etätyön mahdollistamiseksi mahdollisimman monelle työntekijälle, ja ottaa käyttöön ohjelmia, joilla tuetaan työntekijöiden fyysistä ja henkistä terveyttä sekä jaksamista. Ford on myös käyttänyt suunnitteluosaamistaan, tuotantokapasiteettiaan ja auton osia apuna valmistaessaan hengityssuojaimia, hengityskoneita ja henkilösuojaimia.

Sähköistäminen

Ford kiihdytti sähköautosuunnitelmiaan merkittävästi vuoden 2019 aikana, ja esitteli täyssähköisen Mustang Mach-E SUV-mallin, joka tulee Euroopassa saataville alkuvuonna 2021. Mustang Mach-E:n toimintamatka on jopa 600 kilometriä (WLTP).1

Kiertotalous

Yhtiö käyttää kierrätettyä materiaalia, mistä esimerkkinä on uusi vuonna 2019 aloitettu yhteistyö, jossa hyödynnetään kahveista jätteeksi jääviä muovikansia autonosien valmistuksessa. Osien valmistukseen tarvitaan vähemmän raakaöljyä, osat ovat 20 prosenttia kevyempiä ja niiden valuprosessissa tarvitaan 25 prosenttia vähemmän energiaa.

Ford on alkanut käyttää jätettä auton osissa käytettävien biomateriaaleihin valmistukseen. esimerkiksi käyttämällä soijavaahtoa vaihtoehtona raakaöljypohjaisille auton istuimille – tähän mennessä jo yli 25 miljoonaan autoon – ehkäisten näin satojen miljoonien kilojen hiilidioksidipäästöt ilmakehään.

Monimuotoisuutta ja tasavertaisuutta

Helmikuussa 2020 Ford allekirjoitti YK:n periaatteet naisten voimaannuttamiseksi (United Nations Women’s Empowerment Principles), ja saavutti Bloomberg Gender-Equality Indexissä toisena vuonna peräkkäin johtoaseman. Yhtiö sai vuonna 2019 täydet 100 pistettä Bloombergin Disability Equality Index® -raportissa. Fordin raportissa huomioidaan myös sosiaalinen epätasa-arvo. Vaikka rakenteellisiin seikkoihin ei ole olemassa nopeita ratkaisuja, Ford on sitoutunut kuuntelemaan, oppimaan ja kehittämään yhdessä ratkaisuja, jotka parantavat sekä yhtiötä että yhteiskuntaa.   

Fordin liiketoiminnan kestävän kehityksen raportti kokonaisuudessaan englanniksi sustainability.ford.com.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi