Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Gasum laajentaa Pohjoismaiden kaasuinfrastruktuuria – Uusi raskasta liikennettä palveleva kaasutankkausasema Pohjoismaiden suurimman sataman lähistölle

Pohjoismaiden kaasuinfrastruktuuri laajeni Ruotsissa, kun Gasum avasi uuden kaasutankkausaseman Göteborgin Tuveen. Uusi asema palvelee raskasta liikennettä ja tarjoaa vähäpäästöisiä polttoaineita eli nesteytettyä maakaasua (LNG) ja nesteytettyä biokaasua (LBG). Yhteistyössä Volvon kanssa kehitetty asema edistää maantiekuljetusten siirtymistä puhtaampiin energianlähteisiin.

Energiayhtiö Gasum avaa uuden kaasutankkausaseman Göteborgin Tuveen. Uusi asema sijaitsee keskeisessä raskaan liikenteen solmukohdassa Volvo Trucks -tehtaan sekä Göteborgin sataman lähellä. Aseman digitaalisessa avajaistilaisuudessa puhujina olivat AB Volvon toimitusjohtaja Martin Lundstedt ja Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen.

“Maakuljetusten logistiikka on tärkeässä osassa päästöjen vähentämisessä. Kaasu on vähäpäästöinen ja kustannustehokas polttoainevaihtoehto kuljetussektorille, ja tavoitteemme on saada sitä nopeasti saataville pohjoismaisilla markkinoilla. Pohjoismainen kaasuekosysteemi kehittyy kovaa vauhtia. Investoimme kaasutankkausasemaverkostoon sekä koko kaasun arvoketjuun ja biokaasun tuotantoon. Kaikkia näitä tarvitaan kaasun toimitusvarmuuden ja saatavuuden varmistamiseksi sekä markkinakysyntään vastaamiseksi”, sanoo Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen.

Kaasun maailmanlaajuinen suosio kuljetussektorin polttoaineena kasvaa nopeasti. LNG-käyttöisistä aluksista on tulossa merenkulun ykkösvalinta, ja monessa maassa on käytössä kannustimia maantieliikenteen siirtymiselle dieselistä kaasuun. Kattavan kaasutankkausasemaverkoston tarve kasvaa siksi jatkuvasti. Tuvessa avattava asema on osa Gasumin pohjoismaista tankkausasemaverkostoa. Asema on rakennettu yhteistyössä LNG-käyttöisiä kuorma-autoja kehittävän ja valmistavan Volvon kanssa.

“LNG-kuorma-autot ovat nykyisin kaupallisesti kaikkein kannattavin vaihtoehto tavanomaiselle diesel-polttoaineelle Euroopan pitkän matkan kuljetuksissa. Pohjoismaiden kaasuverkoston kasvu mahdollistaa nyt monille asiakkaillemme kestävämmät logistiikkaratkaisut, joissa kuljetukset hoituvat LNG-kuorma-autoillamme. Omassa liiketoiminnassamme kuljetamme Volvon kuorma-autojen ohjaamot kestävän kehityksen mukaisessa logistiikkaketjussa Uumajasta Tuveen, ja biokaasu on tässä tärkeä osatekijä”, AB Volvon toimitusjohtaja Martin Lundstedt kertoo.

Göteborgin sataman lähellä sijaitseva asema auttaa raskasta liikennettä vaihtamaan puhtaampaan energiaan. Ruotsissa on tätä nykyä käytössä yli 170 LNG-kuorma-autoa, ja määrä kasvaa kovaa vauhtia kaasutankkausasemaverkoston laajentumisen ja vähäpäästöisiä ratkaisuja tukevien kannustimien myötä.

“Olemme tyytyväisiä yhteistyöstämme Volvo Trucksin kaltaisen johtavan toimijan kanssa Tuven uuden aseman kehittämisessä. Asema sijaitsee lähellä Pohjoismaiden suurinta satamaa, jonka kautta kulkee päivittäin suuri määrä tuonti- ja vientiliikennettä. Pystymme nyt tarjoamaan satamassa toimiville logistiikkayrityksille helpon tavan vähentää päästöjään”, sanoo Gasumin Ruotsin liikennejohtaja Mikael Antonsson.

Ilmastotavoitteet kasvattavat vähäpäästöisten polttoaineiden kysyntää

Puhtaampaan energiaan siirtyminen vauhdittuu, koska Ruotsissa pyritään aktiivisesti kansallisiin ja EU-tason ilmastotavoitteisiin. EU:n uudet päästönormit edellyttävät uusien raskaan kaluston hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen pudottamista vuoteen 2025 mennessä 15 prosentilla vuoden 2019 tasosta. Vuoden 2030 tavoitteeksi on asetettu vähintään 30 prosentin päästövähennys, mikä tekee nesteytetystä maakaasusta (LNG) ja biokaasusta (LBG) erittäin houkuttelevia polttoainevaihtoehtoja logistiikkayrityksille.

“Puhtaampien polttoaineratkaisujen käyttö on tärkeä osa Sandahlin ympäristöstrategiatyötä. Uudet kaasutankkausasemat ovat meille elintärkeitä, koska ne auttavat meitä vähentämään päästöjä ja vastaamaan asiakkaidemme tarpeeseen hyödyntää vähäpäästöisiä logistiikkaketjuja. Olen iloinen, että pystymme käyttämään nesteytetyllä biokaasulla kulkevaa kalustoa”, toteaa Sandahls Goods and Parcel -yhtiön toimitusjohtaja Johan Ebefors.

Kaasuun siirtyminen on kilpailukykyinen vaihtoehto, jolla kasvihuonekaasupäästöjä saadaan pienennettyä välittömästi. Nesteytettyä maakaasua (LNG) käyttämällä hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää noin 20 prosentilla tavanomaiseen dieseliin verrattuna, ja nesteytettyä biokaasua (LBG) käytettäessä päästövähenemä on jopa 90 prosenttia.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi