Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Ajanmukainen ja toimiva ratapiha tukee Joensuun asemanseudun kehittämistä

Väylävirasto on vastaanottanut Proxionin laatiman rakentamissuunnitelman Joensuun ratapiha -hankkeeseen. Ratapihan toiminnallisuutta sekä toimintavarmuutta parannetaan mm. uusilla turvalaitteilla ja liikenteen hoitoraiteella. Junaliikenteen täsmällisyyttä parannetaan raiteistomuutoksilla, henkilö- ja tavaraliikenteen eriyttämisellä ja sähköistyksillä. Ajanmukainen ja toimiva ratapiha tukee Joensuun asemanseudun kehittämistä. Väyläviraston projektipäällikkö Jetro Matilainen kehui ison kokonaisuuden läpiviennin tehokkuutta ja laatua.

Joensuun ydinkeskustaa lähelle sijoittuvan Joensuun ratapihan historia ulottuu kauas. Puurakenteinen asemarakennus ja ensimmäiset raiteet otettiin käyttöön vuonna 1894, samana vuonna, kun Nikolai II:n astui valtaan Suomen suuriruhtinaaksi. Nyt, miltei 130 vuotta ensimmäisen käyttöönoton jälkeen, ratapiha kokee historiansa suurimman muutoksen Joensuun ratapihan parantaminen -hankkeessa, kun ratapiha perusparannetaan lähes täysin. Ratapihan kiskot, pölkyt ja sepelitukikerros ovat elinkaarensa päässä, eikä ratapihan nykyinen kapasiteetti riitä kasvavalle junaliikenteelle.

Väylävirasto ja Proxion allekirjoittivat sopimuksen rakentamissuunnitelman laatimisesta 15.5.2020, suunnittelutoimeksiannon kokonaisarvo oli lähes kaksi miljoonaa euroa. Suunnittelu vietiin maaliin nopealla aikataululla, mutta laadusta tinkimättä.

– Viikkopalaverikäytäntö ja tekniikka-aloittain seurattavat estelokit mahdollistivat tehokkaan projektin etenemisen, eikä perinteisiä suunnittelupalavereita tarvittu yhtä usein kuin normaalisti. Tehokas viestintä varsinkin projektin edetessä pidemmälle mahdollisti onnistumisen, kiittelee Väyläviraston projektipäällikkö Jetro Matilainen.

Proxion laati Joensuun ratapiha -hankkeelle geometria-. alus- ja päällysrakenne- sekä sähkörata-, vahvavirta- ja turvalaitesuunnitelmat ja näihin liittyvät selvitykset ja asiantuntijatyöt. Proxionin alikonsulttina toimiva A-Insinöörit vastasi taitorakenteiden suunnittelusta. Suunnittelutiimi koostui yli 40 asiantuntijasta.

– Ratapihan uudistus tulee olemaan todella kokonaisvaltainen. Rakentamissuunnittelussa keskityttiin nykyaikaistamaan ratapihaa palvelemaan entistä paremmin ja esteettömämmin ratapihan käyttäjiä sekä alueelle sijoittuvia liiketoimintoja, kuvaa Hafizur Rahman, Proxionin projektipäällikkö kokonaisuutta.

– Proxionille tämä on ollut erityinen näytön paikka yhdessä alikonsultin kanssa saattaa maaliin erittäin iso kokonaisuus lyhyessä ajassa. Lähes 20 000 tunnin asiantuntijatyön suorittaminen yhdeksän kuukauden aikana on osoittanut, että kykenemme tuottamaan laadukasta ja monialaista suunnitelmakokonaisuutta tiukassa paikassa. Tämä on ollut niin Proxionin projektiryhmältä kuin A-Insinöörien rakennesuunnittelulta äärimmäisen hieno suoritus. Projekti ei olisi mennyt maaliin ilman sujuvaa yhteistyötä kaikkien osapuolten kanssa, summaa liiketoimintajohtaja Mikko Saarinen Proxionilta.

Nykyliikennettä palveleva, kustannustehokas kokonaisuus

Henkilöjunaliikenteen Helsingin suuntaan on ennustettu kasvavan 12 junasta 14 junaan vuoteen 2035 mennessä. Joensuun ratapiha -hanke tukee osaltaan Joensuun asemanseudun kehittämistä, jonka tavoitteena on muun muassa lisätä keskustahakuisia työpaikkoja ja keskustan asukaslukua. Asemanseudun kehittämisen tavoitteeksi on asetettu 3500 uutta työpaikkaa ja 6000 uutta asukasta vuoteen 2030 mennessä. Hankkeen tavoitteena on alentaa junaliikenteen ja kunnossapidon kustannuksia 3,3 miljoonalla eurolla vuodessa.

– Joensuun ratapiha on iso kokonaisuus Suomen mittakaavassa. Ratapihan alueelle sijoittuu jatkossa yli 15 raiteen lisäksi mittava määrä eri toimintoja, joita palvelemaan alueelle suunniteltiin mm. Korotetut laiturit, ylikulkusillat sekä esteettömät väylät, päättää Rahman.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi