Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

ELY: Lunta luvassa – miten teitä hoidetaan talvisin?

Tien merkitys, liikennemäärä ja -koostumus määrittelevät teiden hoidon palvelutason. Koska kaikkia teitä ei voida hoitaa kohtuullisin kustannuksin välittömästi, tiet on luokiteltu eri hoitoluokkiin. Olemme koonneet verkkoon tietoa, miten teitä hoidetaan eri hoitoluokkien mukaan.

Urakoitsijoilla on käytössä kattavat sääennustuspalvelut, joiden avulla talvihoidon toimenpiteitä pyritään ajoittamaan oikein. Talvisin kelit voivat muuttua nopeastikin ja sade- ja lumikuurot voivat olla hyvin paikallisia. Täysin tasalaatuisia ajo-olosuhteita ei voida taata. Tienkäyttäjän kannattaa ennakoida kelejä ja sopeuttaa omat aikataulunsa kelien mukaan. Talvikeleillä kannattaa varata suosiolla aina reilummin aikaa matkantekoon. Liikennetilannepalvelusta voi seurata kartalta mm. ajokeliä eri puolilla Suomea, tehtyjä talvikunnossapitotoimenpiteitä sekä liikenteen häiriöitä.

Teiden auraus perustuu lumen paksuuteen. Kun lunta on satanut tietty määrä, aura-auto lähtee reitilleen huolimatta siitä, onko ruuhka-aika vai ei. Autoilijoilta edellytetään erityistä varovaisuutta aura-auton havaittuaan. Erityisesti pitkään jatkuneen runsaan lumisateen aikana on tilanteita, jolloin aura-auton reittien loppupuolella olevien teiden auraus saattaa viivästyä.

Lumen syvyydelle on asetettu laatuvaatimukset tien hoitoluokan mukaan. Nämä toimenpideajat vaihtelevat päätieverkon kahdesta tunnista vähäliikenteisen tieverkon kahdeksaan tuntiin. Eli mitä korkeampi tien hoitoluokka on, sitä nopeammin se aurataan. Vaikeimmissa olosuhteissa tieverkko hoidetaan kuntoon tärkeysjärjestyksessä ja ennalta laaditun suunnitelman mukaan.

Palauteväylään on koottu talvihoitoluokkien kuvaukset. Artikkelissa on kerrottu, millä periaatteilla talvihoidon toimenpiteitä toteutetaan eri hoitoluokan teillä.

Talvihoitoluokkien kuvaukset Palauteväylässä 

Talven sääolosuhteet ovat vaihtelevia ja tienkäyttäjän on tärkeää osata varautua muuttuviin keliolosuhteisiin. Liikennetilannepalvelusta voi seurata kartalta mm. ajokeliä eri puolilla Suomea, tehtyjä talvikunnossapitotoimenpiteitä sekä liikenteen häiriöitä.

Liikennetilannepalvelu 

Lisäksi teiden hoidon urakoitsijoilla on käytössä myös omia sosiaalisen median viestintäkanavia, joiden avulla voi seurata, mitä ajankohtaista yksittäisellä urakka-alueella tapahtuu. Urakoitsijoiden somekanavat on koottu yhteen koko maan osalta Väyläviraston verkkosivuille. 

Hoitourakoitsijoiden somekanavat kootusti

Talvisin kelit voivat muuttua nopeastikin, jolloin hoitourakoitsijan on mahdoton vastata laatuvaatimusten mukaisesta teiden hoidosta. Koko käytettävissä oleva kalusto on kuitenkin suorittamassa hoitotoimenpiteitä ja tiet hoidetaan niin nopeasti kuin mahdollista. Teiden talvihoitotoimenpiteiden ajoitusta ei voi valita ennakkoon ja kunnossapitotoimet vaativat aina oman aikansa.

Talvihoidolla ei pyritä saamaan aikaa kesäkelejä

Talvihoidolla turvataan teiden liikennöinti kaikilla teillä ja pääteillä pyritään ennakoitavaan ja häiriöttömään liikenteeseen.  Sen sijaan vähäliikenteisemmillä teillä on talvihoitolinjausten mukaista, että ajonopeutta hiljennetään keliolosuhteiden mukaan. Tienkäyttäjillä on aina oma vastuu sopeuttaa ajonopeus vallitsevien kelien mukaan. On normaalia, että liukkautta saattaa esiintyä ajoittain ja ajoaika voi pidentyä. Tie voi olla liukas, vaikka se on suolattu. Sen voi aiheuttaa useampikin tekijä, mm. liian pieni liikennemäärä, kova pakkanen, alijäähtynyt tai runsas vesisade. Tilanteissa, joissa pakkaskelillä sataa alijäähtynyttä vettä, ei tienhoidon valikoimasta löydy hyviä keinoja liukkauden estämiseen. 

Näissä tilanteissa liikenteessä edellytetään erityistä tarkkaavaisuutta, eikä ole mahdollista edetä normaaleilla nopeuksilla. Matkoihin onkin syytä varata normaalia enemmän aikaa, sekä säilyttää tavallista pidemmät turvavälit muihin tienkäyttäjiin. Viime kädessä tienkäyttäjällä on aina vastuu sopeuttaa oma liikennekäyttäytyminen ja ajonopeus vallitsevien olosuhteiden mukaan. Talvikeleillä kannattaa varata suosiolla aina reilummin aikaa matkantekoon.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi