Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Ensimmäiset N2000-merikartat saatavilla – kaikki suomalaiset merikartat uudistuvat lähivuosina

Suomalaiset merikartat uudistuvat lähivuosina alue kerrallaan, kun Perämereltä alkava N2000 väylä- ja merikarttauudistus tuo mukanaan uudet ja tarkemmat merikartat.

Liikenne-ja viestintävirasto Traficom on julkaissut ensimmäiset N2000-merikartat välillä Tornio-Raahe. Merikartoilla otetaan käyttöön uusi syvyyksien vertaustaso. Ajantasainen syvyystieto luo pohjan tulevaisuuden navigointimenetelmille ja takaa vesiväylien tehokkaan hyödyntämisen.

”N2000 väylä- ja merikarttauudistuksessa on kyse monien vuosien työstä, ja ensimmäisten N2000-merikarttojen julkaisun myötä se alkaa näkyä myös käyttäjille. Turvallinen merenkulku, vesiväyliemme tehokas hyödyntäminen ja tulevaisuuden navigointimenetelmät edellyttävät ajantasaisen ja harmonisoidun syvyysinformaation esittämistä merikarttatuotteiden ja vesiväylien käyttäjille”, kertoo ylijohtaja Jarkko Saarimäki.

Suomalaiset merikartat uusitaan vaiheittain noin 5–6 vuoden aikana, ja uudistus etenee Perämereltä vaiheittain kohti etelää. Uudistus vaikuttaa erityisesti ammattimerenkulkijoihin, mutta myös huviveneilijöihin.

Uudet N2000-kartat ovat saatavilla sekä elektronisina (ENC) että painettuina merikarttoina, ja ne tunnistaa BSCD (N2000) -merkinnästä. Alkukeväästä 2022 vuorossa ovat merikartat Raahesta Kokkolaan. Myös ensimmäinen veneilijöille tarkoitettu merikarttasarja (Merikarttasarja G, Perämeri) julkaistaan ensi kevään aikana. Uudistuksen tarkkaa etenemistä voi seurata Traficomin verkkosivuilta.

Yksi yhtenäinen syvyyksien vertaustaso

Uudistuksessa merikartoilla ja vesiliikenteen väylillä otetaan käyttöön yksi yhtenäinen N2000-korkeusjärjestelmään sidottu syvyystietojen vertaustaso. Nykyinen merialueilla teoreettiseen keskivedenkorkeuteen perustuva taso korvataan N2000-korkeusjärjestelmään sidotulla vertaustasolla.

Tulevaisuudessa kaikki Itämeren merikartat noudattavat samaa syvyyksien vertaustasoa.

”Siirtyminen uuteen vertaustasoon tulee vaikuttamaan merikartoilla esitettäviin syvyys- ja väylätietoihin. Koska N2000-järjestelmän nollataso on nykyisen meriveden keskivesipinnan (MSL) alapuolella, syvyyslukemat kartoilla pienenevät vertaustason muutoksesta johtuen keskimäärin 10–20 cm. Vastaavasti Ilmatieteen laitoksen esittämät vedenkorkeuslukemat ovat saman verran suurempia”, kertoo johtava asiantuntija Jarmo Mäkinen.

Käytä oikeaa vedenkorkeustietoa oikean kartan kanssa

Ilmatieteen laitos aloitti syyskuussa 2021 vedenkorkeushavaintojen ja -ennusteiden esittämisen rinnakkain sekä N2000-järjestelmässä että teoreettisen keskiveden suhteen. Merialueilla liikkuvan kannattaa kiinnittää asiaan huomiota, jotta käyttää jatkossa oikeaa vedenkorkeustietoa oikean kartan kanssa.

”Koska siirtymäaikana on käytössä sekä vanhan että uuden järjestelmän mukaisia merikarttoja samanaikaisesti, on tärkeää varmistaa käytettävän kartan vertaustaso ja vastaava vedenkorkeuslukema”, Mäkinen muistuttaa.

Uusi vesiväylien syvyyskäytäntöohje julkaistu – Suomen rannikon purjehdusopas täydentää merikarttojen tietoja

Osana uudistusta Traficom on julkaissut uuden vesiväylien syvyyskäytäntöohjeen. Ohjeessa kuvataan väylätietojen esittämistapaa uusilla N2000-merikartoilla. Jatkossa tarkemmat väylätiedot löytyvät Traficomin virallisista merenkulkujulkaisuista.

Joulukuussa Traficom julkaisi uutena merenkulkujulkaisuna Suomen rannikon purjehdusoppaan (Sailing Directions for Finnish waters). Opas sisältää yleistietoa merenkulusta Suomessa erityisesti kansainvälisen merenkulun käyttöön sekä aluekohtaiset väyläluettelot, joissa esitetään kauppamerenkulun väylien syvyys- ja mitoitustietoa sekä perustiedot väylien käytöstä.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi