Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Itäisen Suomen liikenteen kärkihankkeet laitettiin samaan pakettiin

Itä-Suomen maakunnat ovat koonneet yhteisen esityksen alueiden tärkeistä liikennehankkeista Väyläviraston investointiohjelmaan. Kärkihankkeiden toteutuminen vahvistaisi merkittävästi itäisen Suomen kilpailukykyä.

Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat ovat sovittaneet tärkeimmät liikennehankkeensa yhteen tiiviiseen esitykseen. Maakuntaliittojen liikennesuunnittelijoiden ja maakuntajohtajien valmistelema esitys hyväksyttiin yksituumaisesti Itä-Suomen neuvottelukunnan kokouksessa keskiviikkona 24.3.

– Jokaisella maakunnalla on paljon omia tärkeitä kehittämiskohteita, joten yhteisen tavoitteen kiteyttäminen voi kuulostaa äkkiseltään vaikealta. Mutta jälleen kerran valmistelussa onnistuttiin pitämään mielessä koko Itä-Suomen kehittäminen. Meillä on myös monia viennille tärkeitä väyliä, joten niiden kehittäminen vaikuttaa koko Suomen menestykseen tulevaisuudessa, sanoo Itä-Suomen neuvottelukunnan puheenjohtaja Hanna Huttunen.

Maakunnat linjasivat tieverkon kärkihankkeeksi Varkaus–Viinijärvi-osuuden viemisen loppuun. Rataverkon kärkihankkeena on Karjalan radan suunnittelu, perusparantaminen ja nopeuden nosto. Maakuntien yhteinen näkemys on, että joukkoliikenteen palvelutasoa parantamalla voidaan varmistaa alueiden kilpailukyky ja saavutettavuus kestävästi. Yrityksille elintärkeä lentoliikenteen vuorotarjonta Helsingistä maakuntakentille (Kuopio, Joensuu, Kajaani ja Savonlinna) tulee turvata osana alle kolmen tunnin palvelutasoa maakuntien ja Helsingin välillä.

Yleisellä tasolla maakuntien viesti on, että valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on huomioitava Itä-Suomen erityispiirteet ja esimerkiksi rajaliikenteen mahdollisuudet. Rahoitus on nostettava pysyvästi tasolle, joka mahdollistaa korjausvelan vähentämisen myös elinkeinoelämän kuljetuksille ja matkailuliikenteelle tärkeillä pääväylien ulkopuolisella liikenneverkolla. Merkittävä osa maamme luonnonvaroista jalostetaan itäisessä Suomessa tuotteiksi, jotka kuljetetaan päätie- ja rataverkolla satamiin tai Saimaan kanavan kautta suoraan ulkomaille.

Itä-Suomen neuvottelukuntaan kuuluvat Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat. Pohjois-Karjala toimii neuvottelukunnan puheenjohtajamaakuntana tänä vuonna.

Itäisen Suomen liikenteen kärkihanke-esitykset on listattu lisätietojen antajien jälkeen.


Itäisen Suomen erityispiirteitä huomioiva liikennejärjestelmä – kärkihankkeet ja -asiat

Liikenteen palvelut ja viestintäyhteydet

Joukkoliikenteen palvelutaso mahdollistaa itäisen Suomen kilpailukykyisen ja kestävän saavutettavuuden

 • Lentoliikenteen vuorotarjonta Helsingistä itäisen Suomen maakuntakentille (Kuopio, Joensuu, Kajaani ja Savonlinna) tulee turvata osana alle kolmen tunnin palvelutasoa maakuntien ja Helsingin välillä.
 • Rautateiden henkilöliikenteessä palvelutaso tulee pitää velvoiteliikenteen päättymisen jälkeenkin vähintään vuoden 2019 tasolla.
 • Uudet henkilöliikennepalvelut parantavat alueiden ja matkailukohteiden saavutettavuutta ja työssäkäyntialueiden toimivuutta.
 • Alueellisen henkilöjunaliikenteen edellytysten parantaminen.
 • Joensuu-Lieksa-Nurmes, Joensuu-Varkaus-Pieksämäki ja Iisalmi-Ylivieska välin palvelutason parantaminen ml. junakaluston uusiminen.
 • Finavian verkoston ulkopuolisten lentoasemien tuki.

Kestäviä kuljetus- ja logistiikkapalveluja tarjoavat solmut tuottavat lisäarvoa sekä aluetaloudelle että alueen elinkeinoelämälle.

Toimivat tietoliikenneyhteydet mahdollistavat uudet liikennepalvelut, monipaikkaisen asumisen ja etätyön.

Perusväylänpidon rahoituksen nosto

Rahoitus nostettava pysyvästi tasolle, joka mahdollistaa korjausvelan vähentämien myös elinkeinoelämän kuljetuksille ja matkailuliikenteelle tärkeillä pääväylien ulkopuolisella liikenneverkolla

 • Painotetaan myös vähäliikenteisen tieverkon päällysteiden ja runkojen sekä siltojen parantamista
 • Ohjelmointi perustuu Väyläviraston ja ELY-keskusten asiantuntemukseen ja koko Itä-Suomen alueen liikennejärjestelmätöihin

 EU:n ulkorajan ylittävien liikenneyhteyksien kehittäminen

 • Parikkala-Syväoron rajanylityspaikan statuksen muuttaminen tilapäisestä kansainväliseksi rajanylityspaikaksi hallitusohjelman mukaisesti
 • Imatra-Svetogorsk rajanylityspaikan raideliikenteen statuksen muuttaminen kansainväliseksi
 • Imatra-Imatrankoski-raja ratahanke, ka I vaihe 45 M€ II vaihe 38 M€ yht.83 M€
 • Luumäki-Vainikkala ratahanke, ka I vaihe 10-15 M€/ Lisäraide 160 M€
 • Niiralan henkilöraideliikenteen kehittäminen

Saimaan vesistöalueen liikenteen kustannustehokkuuden parantaminen ja satamalogistiikan kehittäminen rahti- ja risteilyliikenteen tuleviin tarpeisiin

 • Tappuvirran lossin korvaamien sillalla ja Haponlahden kanavaan uusi korkeampi silta
 • Muiden Saimaan vesistöalueen lossien korvaaminen silloilla tai uusilla vähäpäästöisillä losseilla

Tieverkon kehittäminen I ja II kori

I kori: Investointiohjelmaan esitettävät hankkeet

Tiesuunnitelmat valmiina

 1. Vt23 liikennejärjestelyjen loppuunsaattaminen välillä Varkaus-Viinijärvi, ka 28 M€
 2. Vt5 Leppävirta-Kuopio, ka n.120 M€
 3. Vt22 kehittämisen jatkaminen välillä Kajaani-Muhos, ka n. 40 M€

Yleissuunnitelmat valmiina

 1. Vt5 Hietanen-Pitkäjärvi, ka n.100 M€

II kori: Suunnitteluvalmiuden parantamista vaativat hankkeet

Tiesuunnitelmat tekeillä / käynnistymässä 2021

 • Vt5 Valkeinen – Taipale (Nerkoon ohitustie)
 • Vt9 Vartiala-Riistavesi ja Rissala-Jännevirta
 • Vt9 Välikangas – Honkalampi (Ylämyllyn ETL)

Yleissuunnitelmat valmiina

 • Vt9 Onkamo-Niirala, ka n.102 M€
 • Vt13 Lappeenranta-Nuijamaa kehittäminen, ka n.70 M€

Yleissuunnittelu käynnissä

 • Vt5 Siilinjärvi-Alapitkä

 Kehittämissuunnitelma tai toimenpidesuunnitelma tehty/käynnissä

 • Vt6 Imatra-Joensuu välin kehittäminen – kehittämisselvityksessä esitettävien toimenpiteiden välitön aloittaminen, I korin ka n.48 M€
 • Vt9 Hankasalmi-Ylämylly, kehittämisselvityksessä välille esitettävien toimenpiteiden välitön aloittaminen (ka selviää suunnitelman valmistuttua)
 • Vt13 Mikkeli-Lappeenranta liikenneturvallisuuden parantaminen, ka 96,3 M€

 Rataverkon kehittäminen I ja II kori

I kori: Itäisen Suomen saavutettavuuden parantaminen

 1. Karjalan radan suunnittelutoimenpiteet, parantaminen ja nopeuden nosto

 • Luumäki-Joutseno kaksoisraide, ka 250 M€
 • Imatra-Joensuu, ka 330 M€

 2.       Savon radan suunnittelutoimenpiteet, parantaminen ja nopeuden nosto

 • Kouvola-Kuopio radan parantaminen ja nopeudennosto ka n. 170 M€
 • Kuopio-Kajaani radan parantaminen 75 M€

 3.       Itärata Porvoo-Kouvola, suunnittelun edistäminen ja toteutus 2030- ka 1,7 mrd€

II kori: Käynnistettyjen kehittämishankkeiden loppuunsaattaminen ja suunnitteluvalmiuden parantaminen

Ratasuunnitelmat valmiit

 • Kuopion ratapihojen puuttuvat parantamistoimenpiteet, ka 30 M€
 • Kontiomäki-Iisalmi-Ylivieska radan parantamistoimenpiiteet, ka 65 M€

 Jatkosuunnittelua vaativat

 • Pieksämäen ratapihan peruskorjaus ja aseman kehittäminen
 • Lauritsalan ratapihan kehittäminen liikennöitäväksi nykyistä pidemmille junille
 • Digiratahankkeen nopeampi toteuttaminen Savon ja Karjalan radoilla
 • Rataverkon sähköistys väleille
 • Joensuu-Kontiomäki
 • Niirala-Säkäniemi
 • Joensuu-Varkaus-Pieksämäki
 • Joensuu-Siilinjärvi
FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi