Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Vaisalan ja Unikien yhteistyö tuo paikallisen säätiedon osaksi satamien reaaliaikaista tilannetietoa

Suomalaiset teknologiayhtiöt Vaisala ja Unikie mahdollistavat yhteistyöllään paikallisen täsmäsäätiedon paremman hyödyntämisen satamissa. Vaisalan sääasemaratkaisu kokoaa satama-alueelta reaaliaikaisen paikallissään havainnot. Yhdistettynä Unikien kehittämään satamien reaaliaikaiseen tiedonjako- ja ohjausjärjestelmään se tehostaa satamien toimintaa ja parantaa turvallisuutta.

Paikallisella säätiedolla on huomattava merkitys satamien sujuvalle ja turvalliselle toiminnalle. Varsinkin nopeasti muuttuvat tuuliolosuhteet voivat aiheuttaa aluksille ja satama-alueen koneille yllättäviä vaaratilanteita, onnettomuuksia ja vaurioita. Havainnoimalla paikallissäätä näiden riskien toteutuminen voidaan välttää.

”Satamien säähän liittyvistä riskeistä ja operatiivisista ongelmista lähes puolet liittyvät tuuliin ja niiden äkkinäisiin muutoksiin. Vaisala BeaconTM -sääasemaverkko mahdollistaa tärkeimpien sääparametrien, kuten esimerkiksi tuulen nopeuden ja suunnan sekä sateen täsmällisen havainnoinnin koko satama-alueella. Täsmälliset säätiedot auttavat satamien toimijoita päivittäisessä päätöksenteossa, parantavat sataman turvallisuutta ja tehostavat toimintaa. Kerättyä säädataa voidaan myös tulevaisuudessa käyttää sataman infrasuunnittelun tukena ja siten varautua muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin ja sään ääri-ilmiöihin”, toteaa Vaisalan meriteollisuusliiketoiminnan johtaja Mikko Nikkanen.

Älykkäiden, reaaliaikaiseen päätöksentekoon kykenevien koneiden, ajoneuvojen ja teollisuuden sovellusten edelläkävijä Unikie on toteuttanut satamaympäristöön reaaliaikaisen tilannekuvan ratkaisun, johon Vaisalan sääasemaratkaisun tuottama paikallinen säätieto tuo merkittävän uuden ominaisuuden. Unikien älykkäisiin satamatoimintoihin kehittämä POLO-ympäristö tehostaa satamien tiedonkulkua yhdistämällä eri satamatoimijoiden laitteista kerätyn tiedon reaaliaikaiseksi tiedonjako-, varoitus- ja ohjausjärjestelmäksi. POLOn käyttöliittymä, Port Activity App, on käytössä jo 15 suomalaisessa satamassa sekä Ruotsin Gävlessä.

”Kehitämme POLO:on jatkuvasti uusia ominaisuuksia tavoitteenamme satamien toiminnan entistä parempi optimointi ja tilannekuvan parantaminen. Vaisalan osaaminen tuo ratkaisuumme uuden ulottuvuuden, sillä paikallinen säätieto on oleellinen osa sataman ja sen toimijoiden prosessia ja reaaliaikaista tilannekuvaa. Ensimmäiset yhteiset projektit ovat jo työnalla ja tuloksia paikallisen säätiedon hyödyntämisestä satamassa päästäneen näkemään jo ensi kevään aikana”, kertoo Unikien teollisuusratkaisujen johtaja Petri Kalske.

Vaisala BeaconTM -sääasemien tuottama paikallinen säätieto on Unikien kehittämällä sovelluksella kaikkien sataman toimijoiden hyödynnettävissä joko tietokoneen selaimen tai älylaitteella mobiilisovelluksen kautta. Paikallinen säätieto yhdistetään kaikkeen sataman toiminnasta saatavaan operatiiviseen tietoon. Koneoppimista hyödyntämällä kerätystä tiedosta voidaan tuottaa toimintasuosituksia, ja siten varautua mahdollisiin vaaratilanteisiin tai viiveisiin entistä paremmin.

Vaisala ja Unikie järjestävät yhdessä keskiviikkona 8.12. webinaarin, jossa satamille tarjottavaa paikallissääratkaisua osana sataman reaaliaikaista tilannekuvaa käsitellään yksityiskohtaisemmin. Linkki webinaarisivulle

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi