Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Energiavirasto: Runsaasti tarjouksia sähköautojen suuritehoisten latauspisteiden tukikilpailussa – tukea myös uusiutuvan vedyn tankkauspisteille

Energiavirasto sai 158 tarjousta sähköautojen suuritehoisista latauspisteistä ja kolme tarjousta uusiutuvan vedyn tankkauspisteistä juuri päättyneessä investointituen tukikilpailussa. Tuesta kilpailevat sähköautojen suuritehoiset latauspisteet ovat teholtaan yhä parempia ja soveltuvat aiempaa useammin raskaan liikenteen ajoneuvon lataamiseen. Joka toinen kilpaileva hanke tarjoaa myös mahdollisuuden korttimaksuun.

Energiaviraston tuorein kilpailukierros investointituesta vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfrastruktuurille päättyi 26.10.2022. Kilpailussa tukea oli mahdollista hakea ajoneuvojen suuritehoisille latauspisteille sekä uusiutuvan vedyn tankkauspisteille. Molemmissa ryhmissä annettujen tukitarjousten yhteenlaskettu tukisumma on suurempi kuin kilpailutuksen kohteena oleva määräraha. Tarjouksia annettiin yhteensä 161 kappaletta. 27 eri yritystä antoi määräaikaan mennessä yhden tai useamman tarjouksen tuesta ajoneuvojen suuritehoisille latauspisteille. 

Kaksi yritystä antoi määräaikaan mennessä yhden tai useamman tarjouksen tuesta uusiutuvan vedyn tankkauspisteelle. Edellisessä vedyn tankkauspisteille kohdistetussa tukikilpailutuksessa tukea ei voitu jakaa, sillä kilpailutuksen sääntöjen mukaisesti tukea ei voida myöntää, mikäli kaikki tarjoukset ovat saman yrityksen tekemiä. Lisäksi tuen saamista rajoittaa sääntö, jonka mukaan yksi yritys voi saada korkeintaan 40 prosenttia kyseisen ryhmän kohdistetusta määrärahasta. Edellä mainitusta johtuu, että tällä kertaa tukea voitaneen myöntää molemmille tukea hakeneille yrityksille.

Hankkeet tukevat yhä paremmin liikenteen sähköistämistä

Suuritehoisia latauspisteitä koskevissa tarjouksissa nousee esille kolme kehityssuuntaa. Hankkeiden kokonaislataustehot ovat kasvaneet lyhyen ajan sisällä kertaluokkaa suuremmaksi. Joka neljännen hankkeen kokonaislatausteho on vähintään 1,5 MW. Suuri latausteho mahdollista useamman ajoneuvon samanaikaisen lataamisen, jos kokonaisteho jaetaan älykkäästi ladattavien ajoneuvojen välillä. Joka kymmenes hanke soveltuu raskaan liikenteen sähkökäyttöisen ajoneuvon lataamiseen. Joka toinen hanke tarjoaa mahdollisuuden korttimaksumaksamiseen. Energiaviraston näkemyksen mukaan nämä muutokset tukevat liikenteen sähköistymiselle asettuja tavoitteita.

Nyt järjestetty kilpailukierros oli kuudes ja seuraava kierros järjestetään alkuvuodesta 2023. Lisäksi syksyllä 2023 järjestetään toinenkin kilpailukierros, jolloin kilpaillaan tukiohjelmalle budjetoitujen, mutta vielä myöntämättömistä määrärahoista. Nyt saaduista tarjouksista annetaan hyväksyvät tai hylkäävät päätökset vuoden 2022 loppuun mennessä. Sitä ennen kaikki tarjoukset arvioidaan, tarkistetaan kilpailun osallistumisen edellytykset ja pisteytetään.    

RyhmäMäärärahaAnnettujen tarjousten lukumääräAnnettujen tarjousten yhteenlaskettu tukimääräAnnettujen tarjousten yhteenlaskettu tukimäärä suhteessa  määrärahaan
Ajoneuvojen suuritehoisten latauspisteetMEUR 8,08 158 kplMEUR 9,32115 %
Uusiutuvan vedyn tankkauspisteetMEUR 23 kplMEUR 2,38119 %
FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi