Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Gasum: Biokaasulaitosten raaka-aine-, kaasu- ja mädätysjäännöskuljetukset voivat vaarantua AdBluen heikentyneen saatavuuden takia

Ukrainan konfliktin aiheuttaman poikkeustilanteen johdosta dieselkäyttöisissä autoissa pakokaasujen puhdistukseen käytetyn urealiuoksen (AdBlue) saatavuus on heikentynyt ja sen varastot ovat vähissä. Tämän myötä asiakkaiden on hyvä varautua siihen, että biokaasulaitosten raaka-aine-, kaasu- ja mädätysjäännöskuljetukset voivat vaarantua ja kuormia ei voida kuljettaa.

Asiakkaiden on hyvä pohtia varautumista omassa toiminnassaan mm. välivarastoinnin avulla. Tämän lisäksi kuljetuskustannukset ovat nousseet jo kuluneiden viikkojen aikana ja se vaikuttaa myös biolietteiden ja biojätteiden käsittelykustannuksiin.

”Pyrimme hoitamaan kuljetukset sopimusten mukaisesti. Asiakkaiden on kuitenkin hyvä varautua tilanteen muuttuessa, esim. biojäte tai -liete eriä voi joutua varastoimaan väliaikaisesti. Poikkeustilanteen vaikutus kohdistuu myös biojätteiden ja -lietteiden sekä mädätysjäännöstuotteiden kuljetushintoihin. Muutokset toimintaympäristössä aiheuttavat merkittävää kustannusnousua palveluihimme, koska joudumme kattamaan osan kuljetuskumppaneidemme lisäkulusta, jotta kuljetuspalvelun jatkuvuus on taattu. Muussa tapauksessa kuljetusyritysten toiminnan jatkuvuutta ei voida taata taloudellisen ahdingon vuoksi. Tarkastelemme tilannetta ja olosuhteita jatkuvasti. Toivomme tilanteen rauhoittuvan mahdollisimman pian,” kertoo Ari Suomilammi, johtaja, biokaasun tuotanto.

Gasum tarkastelee käsittelypalvelun hintoja kaikissa biomassan käsittelypalvelusopimuksissamme. Hinnantarkastukset perustuvat kunakin kuukautena julkaistavaan kustannusindeksiin, ja hinnoittelua muutetaan kuukausittain. Ensimmäinen tällä perusteella tehtävä korotus tehdään maaliskuun laskutukseen ja perustana käytetään 22.3. julkaistavaa Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksiä.

Perusarvona Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksissä käytetään tammikuussa 2022 julkaistua indeksiä, jonka arvo oli 117,2. Gasum ilmoittaa uuden indeksin arvon asiakkailleen sen julkaisemisen jälkeen.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi