Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Jo 14 000 drone-lennättäjää suorittanut verkkokokeen – tavoitteena turvallinen lennättäminen

Koko Euroopan dronelennättämisen yhtenäistävä asetus tuli sovellettavaksi vuodenvaihteessa 2021. Sen myötä droneja lennättävien harrastajien ja ammattilaisten on tullut rekisteröityä, perehtyä lennättämistä koskeviin sääntöihin ja pääsääntöisesti suorittaa koe.

Reilussa vuodessa jo 14 000 lennättäjää on suorittanut kauko-ohjaajan verkkoteoriakokeen. Dronelennättämisen suosio on kohonnut tasaisesti viime vuosina, ja yhteisillä pelisäännöillä halutaan varmistaa turvallinen lennättäminen.

”Olemme nyt olleet reilun vuoden verran EU:n yhteiseen dronesääntelyn piirissä Suomen aiemman liberaalin sääntelyn jälkeen. Yhteisten sääntöjen taustalla on kasvanut droneliikenne ja turvallisuuden takaaminen. Lennättäjän, ympäröivien ihmisten ja muiden ilmatilassa toimivien turvallisuus ovat ehdottoman tärkeitä. Tietoisuus uudesta sääntelystä ja sen tuomista hyödyistä turvalliselle toiminnalle ovat kasvaneet”, kertoo ylijohtaja Jaakko Saarimäki.

Dronejen käyttäjille uudistus toi velvollisuuden rekisteröityä dronetoimijarekisteriin, kun aiemmin ilmoitusvelvollisuus koski vain ammattilaisia. Rekisteröinnin ulkopuolelle jäävät vain ne dronejen käyttäjät, jotka lennättävät alle 250 g painavia kamerattomia tai leluiksi määriteltyjä droneja. Lisäksi käyttäjien tulee perehtyä lennättämistä koskeviin sääntöihin ja pääsääntöisesti suorittaa verkkoteoriakoe.

”Tähän mennessä 14 000 lennättäjää on suorittanut kauko-ohjaajan verkkoteoriakokeen. Kevättä ja kiivainta lennätyskautta kohden kokeiden suorittaminen todennäköisesti taas vilkastuu. Rekisterissä meillä on noin reilu 13 000 droneoperaattoria. Operaattoriksi voi rekisteröityä sekä yksityishenkilönä että organisaationa, ja operaattorilla voi olla useampi lennättäjä”, kertoo erityisasiantuntija Patrik Söderström.

Rekisteröitymisellä mahdollistetaan lentotoiminnan parempi valvominen. Samalla turvallisuusviestintä drone-lennättäjille helpottuu. Rekisteröitymismaksuilla katetaan EU-asetuksen edellyttämä rekisterin ylläpito.

Helmikuusta alkaen painavamman dronen lennättäminen taajamissa vaatii lisäteoriakokeen


Helmikuun alusta alkaen 500–2000 gramman painoisen dronen lennättäminen lähempänä kuin 150 metriä asuin-, liike-, teollisuus- ja virkistysalueista vaatii kauko-ohjaajalta jo enemmän osaamista. Hänen on läpäistävä verkkoteoriakokeen lisäksi lisäteoriakoe, joka suoritetaan valvotuissa olosuhteissa. Niin sanotun A2-teoriakokeen suorittaminen on mahdollista useammalla paikkakunnalla. Läpäisty koe on voimassa viisi vuotta.

Sekä kokeista saatavan todistuksen että operaattorin rekisteröintikauden on oltava voimassa aina kun lennättää. Lisätietoja dronen lennättämiseen liittyvistä säännöistä, rekisteröitymisestä ja kokeista löydät Traficomin droneinfo.fi-sivustolta.

Droneihin liittyvä turvallisuustilanne kehittynyt Suomessa hyvään suuntaan

Dronetoiminta lähti kasvuun vuonna 2015 ja johti seuraavina vuosina useisiin ilmatilaloukkauksiin ja sitä kautta läheltä piti -tilanteisiin dronejen ja miehitettyjen ilma-alusten välillä. Osa näistä aiheutti vakavan vaaratilanteen, mutta törmäyksiltä kuitenkin vältyttiin. Parina viime vuonna tilanne on parantunut ja vuonna 2021 Suomessa tapahtui 4 dronen aiheuttamaa läheltä piti -tilannetta, kun vuosien 2014–2020 keskiarvo oli 10.

”Näkisin, että uusilla koulutusvaatimuksilla on osansa positiivisessa kehityksessä, vaikka petrattavaakin vielä on. Yhteisiä pelisääntöjä noudattamalla huolehdimme omasta ja toisten turvallisuudesta”, Saarimäki sanoo.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi