Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

SKAL Kuljetusbarometri 3/2022: Kuljetusyritysten näkymät loppuvuodelle ennakoivat talouden taantumaa

Jakeluvelvoitteen alentaminen kesän aikana alensi selkeästi dieselin hintaa, myös raakaöljyn hinta on tullut ainakin hetkellisesti alas. Tästä huolimatta yli puolella SKAL Kuljetusbarometriin vastanneista laski kannattavuus kesän aikana. Kuljetusmäärät eivät kehittyneet ennustetusti, ja loppuvuodelle ennakoidaan kuljetusten kysynnän heikkenemistä. SKAL esittää ammattidieselin kiirehtimistä taantuman torjumiseksi.

– Valitettavasti näyttää siltä, että korkeiden kustannusten painamana olemme menossa kohti taantumaa. Sille on painettava jarrua päätöksillä, jotka edistävät yleistä toimeliaisuutta sekä parantavat yritysten ja koko Suomen kilpailukykyä. Logistiikkakustannusten hillitseminen on Suomen saavutettavuuden ja houkuttelevuuden kannalta merkittävässä roolissa, kuvaa toimitusjohtaja Anssi Kujala.

Energian hinnannousu ja yleinen kustannusnousu ovat jatkuneet kesän aikana ja heikentäneet taloudellista toimeliaisuutta. Esimerkiksi myönnettyjen rakennuslupien ja rakennushankkeiden määrä alenivat alkuvuoden ja kesän aikana viime vuoteen verrattuna (Tilastokeskus).

 Kuorma- ja pakettiautoliikenteen kustannukset ovat peräti 14,3 prosentin nousussa vuositasolla.

Kuva: Kuljetusyrittäjien odotukset loppuvuodelta 2022. Ennustekäyrä perustuu summalukuun. Mitä useampi ennustaa paranevia suhdanteita, sitä ylemmäs käyrä piirtyy. Odotukset kannattavuudelta ovat poikkeuksellisen alhaalla.

Kannattavuus edelleen heikko, polttoainetuki tuo tilapäistä helpotusta

Yli puolet SKAL Kuljetusbarometriin vastanneesta runsaasta 600 kuljetusyrittäjästä kertoo kannattavuutensa heikenneen kesän aikana. Loppuvuonna heikkenevää kannattavuutta ennustaa 42 prosenttia. Myös liikevaihdon ja kuljetusmäärien ennusteiden saldoluvut ovat selkeästi negatiivisen puolella.

– Kuljetusbarometrin luvut ovat poikkeuksellisen pessimistisisiä ja niiden voi nähdä ennakoivan talouden taantumaa. Kevään poikkeuksellisen korkeaa kustannusnousua hieman helpottaa syksyllä jakoon tuleva polttoainetuen myöntäminen kuljetusyrityksille, Kujala sanoo.

SKAL esitti tukea keväällä kuljetusyritysten täysin poikkeuksellisen kustannustaakan helpottamiseksi. Eduskunta hyväksyi lain kesäkuussa, mutta tukisumma kuljetusyrityksille jäi hallituksen linjausta ja tuen maksamiseen osoitettua rahoitusta pienemmäksi. SKALin mielestä kuljetusalan polttoainetuki korottaa palauttaa vastaamaan alkuperäistä tarkoitusta ja tähän osoitettua rahoitusta. Järjestö on myös esittänyt erillistä määrärahaa polttoöljyä käyttäville yrityksille.

Kujalan mukaan kuljetus- ja logistiikka-ala ei normaalioloissa saa yritystukia. Polttoainetuen kaltaiset instrumentit ovat tilapäisiä. Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa tuki tulee tarpeeseen ja voi pelastaa kuljetusyrityksiä, jotta Suomi pidetään liikkeessä.

SKAL kannustaa yrityksiä hakemaan tukea ja järjestö järjestää jäsenyrityksilleen koulutusta tuen hakemiseksi syksyn aikana tilaisuuksien ja webinaarien muodossa.

Suomen saavutettavuus uhattuna, ammattidieselin eteneminen loisi luottamusta tulevaan

Kasvavat energia- ja materiaalikustannukset sekä yleisen taloustilanteen epävarmuus ovat huono yhdistelmä.

– Suomen saavutettavuus on nyt totisesti uhattuna. Logistinen asemamme on muuttunut nopeasti. Venäjän rajan sulkeutuminen muuttaa tavaravirtoja ja voi heikentää dramaattisesti Suomen logistista asemaa. Myös EU:n ff55-ilmastopaketin useat ratkaisut heikentävät Suomen asemaa kilpailussa suhteellisesti enemmän kuin muita Euroopan maita, Kujala sanoo.  

Hallitus päätti helmikuussa SKALin esittämän ammattidieselin valmistelusta. Tämä olisi tehokas keino kilpailukyvyn parantamiseksi, jolla olisi myös vaikutusta Suomen saavutettavuuteen. SKAL vaatii ammattidieseljärjestelmän kirimistä kuluvan syksyn eduskuntakäsittelyyn.

Polttoaineen hinnan vaikutus näkyy nyt koko ketjussa

Toistimme maaliskuun ylimääräisen Kuljetusbarometrin kysymyksen polttoaineen hinnan nousun vaikutuksesta kuljetusyrityksiin. Silloin 84 prosenttia vastanneista harkitsi investointien lykkäämistä, ja asiakkaan kanssa oli neuvotellut puolet vastanneista. Myös investoinnit kärsivät edelleen tilanteesta. Vastanneista 28 prosenttia on täysin samaa mieltä siitä, että polttoaineen hinnan nousu uhkaa yrityksen tulevaisuutta, kun maaliskuussa näin vastasi peräti 65 prosenttia.

SKAL seuraa jatkuvasti polttoaineen hintakehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Öljyn maailmanmarkkinahinta on tärkeä hinnanmuodostustekijä, mutta myös kansallisilla veroluontoisilla päätöksillä – kuten jakeluvelvoitteen tasolla – on merkittävä vaikutus polttoaineen hintaan.

Kuljetus- ja logistiikka-alan tavoiteohjelma 2023–2027

Suomi liikenteessä – ja liikkeessä -tavoiteohjelma sisältää SKALin näkemykset kuljetus- ja logistiikka -alan painopisteistä tulevissa eduskuntavaaleissa sekä uudella hallituskaudella.

Linkki tavoiteohjelmaan

SKALin Kuljetusbarometri 3/2022

Kuljetusbarometrikyselyyn vastasi 603 kuljetusyrittäjää. Määrä vastaa noin runsasta viittä prosenttia kaikista maanteiden tavaraliikenteen yrityksistä.  Vastaajat edustavat kaikkia SKAL ry:n erikoisjärjestöjä ja toimialoja. Sähköinen kysely toteutettiin noin 4 200 jäsenyrittäjälle 26.8.–8.9.2022.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi