Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Suur-Savon Sähkö suunnittelee Luhankaan uutta tuulivoimapuistoa

Suur-Savon Sähkö Oy on esittänyt Luhangan kunnalle osayleiskaavan laadintaa tuulivoimapuiston suunnittelualueelle. Tuulivoimapuisto koostuisi noin seitsemästä tuulivoimalasta. Hankealue sijaitsee noin 10 kilometriä Luhangan keskustasta kaakkoon, Latamäen tuulivoimapuiston itäpuolella.

Luhangan kunnanhallitus päätti maanantaina 17.10.2022 kokouksessa tuulivoimarakentamista ohjaavan osayleiskaavan laatimisesta Luhankaan. Osayleiskaava laaditaan MRL 77 a §:n mukaisena yleiskaavana, jolloin yleiskaavaa voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena.

Tuulivoimapuistoon on suunniteltu noin seitsemän tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus olisi enintään 300 metriä. Voimaloiden nimellisteho määräytyy tuulivoimateknologian kehityksen mukaan. Arvioitu voimalateho on alustavasti noin 6,4 MW, jolloin hankkeen yhteisteho olisi noin 44,8 MW.

Suur-Savon Sähkö vastaa kaikista tuulivoimapuiston selvitykseen, kaavoitukseen ja suunnitteluun liittyvistä kuluista. Luhangan kunta laatii tuulivoimarakentamista ohjaavan yleiskaavan ja vastaa lakisääteisistä hallinnollisista tehtävistä. Tuulivoimahankkeen suunnittelualue on esitetty oheisessa kuvassa. Kaava-alueen tarkka rajaus määritellään suunnittelun edetessä.

Suur-Savon Sähkö rakentaa tuulivoimapuiston luonnonympäristön ominaispiirteet huomioon ottaen. Kaavaa varten laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRA) mukaiset ympäristöselvitykset ja vaikutusten arvioinnit. Hanke voi vaatia YVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn, tästä keskustellaan parhaillaan viranomaisten kanssa.

Suur-Savon Sähkön on myös aloittanut selvitykset tuulivoimahankkeen liittämiseksi sähköverkkoon yhteistyössä High Voltage Consulting Oy:n kanssa. Melu- ja välkemallinnukset toteuttaa Ramboll ja ne valmistuvat lokakuun aikana.

–Tuulivoiman rakentaminen tukee Suomen energiaomavaraisuutta ja siirtymää kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa, toteaa Suur-Savon Sähkön toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen.

– Uusiutuvan energian tuottaminen tukee Luhangan kunnan strategisia tavoitteita: uusiutuvan energian edistämistä ja luonnonvarojen harkittua käyttämistä. Tuulivoimarakentamisella on myös positiivisia vaikutuksia talouteen ja kunnan itsenäisyyteen, joka on strategiamme ykköskärki, sanoo Luhangan kunnanjohtaja Tuomo Kärnä.

Kuntalaisille ja medialle järjestetään infotilaisuus, jossa kerrotaan lisää hankkeesta. Tilaisuus järjestetään Luhangan kylätalolla maanantaina 31.10.2022 klo 17 alkaen. Osoite on Kotipellontie 1, 19950 Luhanka.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi