Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Turun raitiotien linjausvaihtoehdot keräsivät runsaasti kommentteja kaupunkilaisilta

Turun kaupunki laatii parhaillaan raitiotien yleissuunnitelmaa välille Satama-Kauppatori-Varissuo. Raitiotien yleissuunnitelman laadinnan yhteydessä arvioidaan erilaisia linjausvaihtoehtoja keskustassa, Tuomiokirkon kohdalla ja Varissuolla. Raitiotien linjausvaihtoehdot kiinnostivat kovasti Kerro kantasi -kyselyssä ja kyselyyn jätettiin kaikkiaan yli 1 100 kommenttia.

Kuvituskuva.

Kaupunkilaiset pääsivät ottamaan osaa raitiotien suunnitteluun ja arvioimaan raitiotien linjausvaihtoehtoja vastaamalla Kerro kantasi -kyselyyn 19.4.-8.5.2022 välisenä aikana. Kyselyyn jätettiin kaikkiaan hieman yli 1 100 avointa kommenttia. Kyselyssä kaupunkilaiset pääsivät myös äänestämään parhaina pitämiään linjausvaihtoehtoja.

Raitiotien yleissuunnitelmaa laadittaessa keskustassa on tutkittu kolmea linjausvaihtoehtoa Rautatientorin ja Kauppatorin välisellä osuudella. Linjausvaihtoehdot ovat Humalistonkatua pitkin kulkeva vaihtoehto, Matkakeskuksen kautta kulkeva vaihtoehto ja haarautuva vaihtoehto. Kyselyn äänestyksessä haarautuva linjausvaihtoehto ja Matkakeskuksen kautta kulkeva linjausvaihtoehto keräsivät lähes yhtä paljon ääniä. Raitiotieyhteyttä Matkakeskukselle pidettiin tärkeänä, koska sen katsottiin mahdollistavan sujuvat vaihdot joukkoliikennemuotojen välillä. Linjausvaihtoehdon valinnassa vastaajat pitivät tärkeinä raitiotiellä saavutettavia kohteita ja palveluita, keskustan vetovoimaa, joukkoliikenteen nopeutta ja täsmällisyyttä sekä helppoja vaihtoja.

Tuomiokirkon kohdalla on tutkittu kahta linjausvaihtoehtoa, jotka ovat Uudenmaankatua pitkin kulkeva vaihtoehto ja Tuomiokirkontorin läpi kulkeva vaihtoehto. Uudenmaankadun linjausvaihtoehto keräsi äänestyksessä selvästi enemmän ääniä. Uudenmaankadun vaihtoehtoa pidettiin hyvänä, koska sen katsottiin olevan suorempi ja sujuvampi sekä mahdollistavan helpot vaihdot ja Uudenmaankadun liikennejärjestelyiden parantamisen. Avoimissa kommenteissa Tuomiokirkontorin läpi kulkevaa linjausvaihtoehtoa vastustettiin ja Tuomiokirkon kulttuurihistoriallinen ympäristö toivottiin säilytettävän nykyisellään moottoriajoneuvoliikenteeltä rauhoitettuna kävelyn, pyöräilyn ja oleskelun alueena sekä keskeisenä tapahtumapaikkana.

Varissuolla on tutkittu kolmea linjausvaihtoehtoa, jotka ovat Pelttarinkadun, Orminkujan ja Kraatarinkadun linjausvaihtoehdot. Pisin Kraatarinkadun linjausvaihtoehto keräsi selvästi eniten ääniä. Kraatarinkadun linjausvaihtoehtoa pidettiin saavutettavuuden kannalta parhaana vaihtoehtona, koska sen katsottiin tavoittavan eniten käyttäjiä.

Linjausvaihtoehtoja käsiteltiin myös sidosryhmätilaisuudessa, johon osallistui muun muassa asukasyhdistysten, oppilaitosten, Esteettömyysraadin, Vammaisneuvoston, Turun kauppakamarin ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen edustajia, kaupungin viranhaltijoita sekä päättäjiä. Työskentelyssä pohdittiin raitiotien linjausvaihtoehtojen vaikutuksia elinkeinoelämään ja palveluihin, kaupunkikuvaan ja kaupunkirakenteeseen, liikenteeseen ja liikkumiseen sekä asukkaiden viihtyisyyteen ja hyvinvointiin.

Kerro kantasi -kyselyn ja sidosryhmätilaisuuden keskeiset tulokset on julkaistu tässä raportissa (https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/vuorovaikutus_kevat_2022_yhteenveto_20052022.pdf) . Kyselyyn jätetyt kommentit ovat luettavissa Kerro kantasi -palvelussa (https://kerrokantasi.turku.fi/raitiotie).

Saatu palaute on käyty läpi ja viety suunnittelijoille tietoon. Saaduissa kommenteissa esille nostetut näkökulmat huomioidaan mahdollisuuksien mukaan raitiotien yleissuunnitelmaa viimeisteltäessä.

Yleissuunnitelman on määrä valmistua syksyllä 2022. Yleissuunnitelman laatiminen perustuu kaupunginvaltuuston keväällä 2020 tekemään päätökseen. Raitiotien rakentamisesta päätetään myöhemmin kaupunginvaltuustossa toteutussuunnitelmien ja tarkennettujen kustannusarvioiden perusteella.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi