Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Turun satamaraidetta esitetään toteutettavaksi pohjoisen kautta ja asemaa yhteisterminaalin lähelle

Satamaraidetta Turun rautatieasemalta satamaan ehdotetaan toteutettavaksi niin, että asema sijoitetaan satamaterminaalin välittömään läheisyyteen ja ratayhteys kulkee pohjoisesta. Nykyisen satamaraiteen purkaminen mahdollistaa Turun linnan ympäristön ja Aurajokisuun länsirannan kehittämisen jatkamisen osaksi merellistä kaupunkikeskustaa.

Satamaraideselvityksessä tutkittujen yhdeksän vaihtoehdon joukosta parhaaksi on arvioitu numero seitsemän, muun muassa koska siihen kuuluu kaikkien tasoristeysten poistaminen sekä asemarakennuksen ja terminaalin välisen etäisyyden lyhentäminen. Esitettävässä vaihtoehdossa laivoihin ja laivoista ajava autoliikenne ohjataan muista vaihtoehdoista poiketen Pansiontien eritasoliittymän (Vientiväylä, Tuontiväylä) kautta, mikä turvaa vaihtoehdoista parhaiten liikenteen sujuvuuden pitkällä aikavälillä.

Vaihtoehdon seitsemän karkea kustannusarvio on 18 miljoonaa euroa, mikä ei sisällä muun muassa Turun seudun puhdistamon poistoputken huomiointia, johtosiirtoja, paalulaattaa eikä kaupungin katuverkon investointeja. Vaihtoehto laskee mahdollisesti rakennettavan raitiotien kustannuksia, koska raitiotie ja satamaraide eivät risteä.

Satamaraiteen uusi linjaus on tarpeen Linnanniemen kehittämisen, Turun sataman uuden yhteisterminaalin suunnittelun sekä yleiskaavan 2029 vuoksi. Esitettävä vaihtoehto on matkaketjujen, esteettömyyden ja liikenneturvallisuuden näkökulmasta paras vaihtoehto.

Uuden yhteisterminaalin rakentaminen Turun satamaan vapauttaa nykyisen terminaalin ja Forum Marinumin välisen autokentän kaupunkikehittämiseen ja mahdollistaa terminaalien lähialueen kehittämisen uudeksi Linnanniemen kaupunginosaksi.

Linnanniemestä tehdään tulevaisuudessa elävä ja toiminnoiltaan monipuolinen alue, jonka tulevassa rakentamisessa asuminen ei ole pääroolissa. Aluetta kehitetään palveluiden, tapahtumien, elämysten ja oleilun viihtyisänä ympäristönä, joka on ympäri vuoden houkutteleva niin kaupunkilaisille kuin matkailijoillekin. Kaupunginhallitus on myös valinnut tulevan Historian ja tulevaisuuden museon sijaintipaikaksi Turun linnan ympäristön.

Turku-Helsinki-rata on osa Euroopan unionin TEN-T-verkkoa, jonka tavoitteena on luoda turvallista ja kestävää EU:n liikennejärjestelmää ja edistää ihmisten ja tavaroiden saumatonta liikkumista. Ratayhteys Turun päärautatieasemalta Pasilaan on osa ydinverkkoa. Liikenne- ja viestintäministeriö on keväällä 2022 esittänyt Euroopan komissiolle Turun satamaan johtavan radan sisällyttämistä kattavaan verkkoon.

Maanantaina 6.6. kokoontuvalle kaupunginhallitukselle esitetään, että Väyläviraston kanssa käynnistetään neuvottelut vaihtoehdon seitsemän toteuttamiseksi ja että se osoitetaan vireillä oleviin Yleiskaava 2029 -ehdotukseen ja Ferry Terminal Turku -asemakaavanmuutosehdotukseen. Tavoitteena on, että Väylävirasto vastaa satamaraiteen suunnittelusta ja toteutuksesta kuten Kupittaa-Turku-kaksoisraidehankkeessa (KUTU).

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi