Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Victor ja Neste solmivat toimialan johtavan SAF-kumppanuuden yksityisten tilauslentojen päästöjen vähentämiseksi jopa 80 %

Neste ja yksityisiä tilauslentoja tarjoava Victor ilmoittivat tänään kumppanuudesta, joka vie liikelentojen vastuullisuuden uudelle tasolle. Tästä päivästä lähtien Victorin jäsenet voivat ostaa Neste MY Uusiutuva Lentopolttoaine™ -tuotetta kaikille yksityislennoille maailmanlaajuisesti. Näin yksityisten tilauslentojen käyttäjät voivat vähentää lentomatkojensa hiilijalanjälkeä uskottavasti ja mitattavasti.

Kuva: Neste

Victorin yksityis- ja yritysjäsenet voivat vähentää lentomatkojensa hiilidioksidipäästöjä, saavuttaa asettamansa ilmastotavoitteet ja raportoida uskottavasti hiilidioksidipäästöjensä vähentämisestä. Tieteeseen perustuviin ilmastotavoitteisiin (Science Based Targets initiative, SBTi) sitoutuneet yritykset, jotka haluavat vähentää epäsuoria (Scope 3) päästöjään ja etenkin tilauslentojensa päästöjä, voivat tällä hetkellä edistää tavoitteitaan vain varaamalla yksityisiä tilauslentoja Victorilta.

Euroopan ilmailuala pyrkii kasvattamaan uusiutuvan lentopolttoaineen osuuden jopa 10 prosenttiin kaikesta lentopolttoaineen käytöstä vuoteen 2030 mennessä. Nesteen ja Victorin uusi kumppanuusmalli mahdollistaa tavoitteen saavuttamiseen tarvittavien toimien kiihdyttämisen. Kumppanuuden myötä tarjottava ”maksa täällä, käytä muualla” -ratkaisu on hajanaisella liikeilmailualalla ensimmäinen, joka mahdollistaa uusiutuvan lentopolttoaineen käytön kaikilla tilauslennoilla. Laaja tarjonta onkin ratkaisevan tärkeää,  sillä sen ansiosta uusiutuvan lentopolttoaineen kysyntää voidaan kasvattaa. Victorin maailmanlaajuisella ja vaikutusvaltaisella jäsenistöllä on vaihtoehto valita uusiutuva lentopolttoaine ja pienentää yksityisen lentomatkustuksen ilmastovaikutusta. Samalla he voivat lisätä uusiutuvan lentopolttoaineen kokonaiskysyntää ja tukea kyseisen vastuullisen ratkaisun nopeampaa kehitystä.  

”Olen helpottunut voidessani ilmoittaa tänään maailmanlaajuisesta kumppanuudestamme Nesteen kanssa”, sanoo Victorin toimitusjohtaja Toby Edwards. ”Uusiutuvan lentopolttoaineen käytön nopea lisääminen on keskeisen tärkeää ja kiireellistä, jos haluamme saavuttaa nettonollatavoitteemme. Kaikille sidosryhmillemme on erittäin tärkeää, että olemme jatkossakin avoimia jäsentemme yksityislentojen päästöistä ja osallistumme mahdollisuuksien mukaan ilmastokriisin ratkaisuun. ”Olen kiitollinen siitä, kuinka yritteliäitä ja omistautuneita Nesteen ja Victorin tiimit ovat olleet varmistaessaan, että jäsenemme voivat nyt korvata fossiilisen polttoaineen Neste MY Uusiutuvalla Lentopolttoaineella kaikilla yksityisillä ja kaupallisilla tilauslennoilla. Uraauurtava kumppanuutemme voi luoda uuden mallin uusiutuvan lentopolttoaineen käytölle hajanaisella liikelentojen alalla ja nopeuttaa sen laajempaa käyttöä koko ilmailualalla.”

”Olen erittäin iloinen uraauurtavasta kumppanuudestamme Victorin kanssa, joka on tilauslentoliikenteen edelläkävijöitä”, sanoo Jonathan Wood, Vice President Europe, Nesteen Renewable Aviation -liiketoimintayksiköstä. ”Kumppanuuden myötä Victorin jäsenet voivat ostaa Nesteen uusiutuvaa lentopolttoainetta kaikille Victorin kautta varattaville lennoille maailmanlaajuisesti. Tämä on toimialan uusi johtava käytäntö, johon toivomme muiden yhtiöiden lähtevän mukaan ilmailualan tavoitellessa nettonollapäästöjä vuoteen 2050 mennessä. Uusiutuva lentopolttoaine on olennainen ratkaisu tämän tavoitteen saavuttamisessa, sillä se vähentää välittömästi lentämisen kasvihuonekaasupäästöjä. Neste on sitoutunut tukemaan ilmailualan päästövähennystavoitteita ja uskoo, että niiden eteen on tehtävä yhteistyötä, jossa jokaisen valinnoilla on merkitystä.”

Näin Victorin ja Nesteen tarjoama ratkaisu toimii 

Tämän toimialan johtavan kumppanuuden myötä Victorista tulee ensimmäinen ja ainoa yksityisiä tilauslentoja tarjoava yhtiö, joka tarjoaa jäsenilleen uusiutuvaa lentopolttoainetta kaikille sen kautta varattaville lennoille riippumatta lentoa operoimasta yhtiöstä tai lähtöasemasta. Tilauslentoa varatessaan Victorin yksityis- ja yritysjäsenet voivat valita, kuinka suuren osan (5–100 %) fossiilisesta polttoaineesta he haluavat korvata Neste MY Uusiutuvalla Lentopolttoaineella. Jokaisen valinnalla on merkitystä. Neste varmistaa, että Victorin jäsenten ostamat määrät uusiutuvaa lentopolttoainetta toimitetaan lentoja operoivien kumppaniyhtiöiden käyttöön. Tämän myötä saavutetaan todellisia ilmastohyötyjä ja vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 %. 

Nesteen uusiutuvaan lentopolttoaineeseen perustuva ratkaisu kehitettiin ilmailualan tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden (Science Based Targets initiative, SBTi) mukaisesti. Nämä tavoitteet ovat yritysten kunnianhimoisten ilmastotoimien ja -raportoinnin korkein standardi. Victorin yksityis- ja yritysjäsenet voivat vähentää kasvihuonekaasupäästöjään uskottavasti ja mitattavasti uusiutuvalla lentopolttoaineella, jonka koko toimitusketju on jäljitettävissä.

Neste MY Uusiutuva Lentopolttoaine on saatavilla oleva ratkaisu, joka voi elinkaarensa aikana vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 %* fossiiliseen lentopolttoaineeseen verrattuna. Se valmistetaan sataprosenttisesti uusiutuvista jätteistä ja tähteistä, kuten käytetystä paistorasvasta ja eläinrasvajätteestä.

*) Laskettu vakiintuneilla elinkaariarvioinnin menetelmillä (esim. CORSIA).

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi