Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Wasaline lanseeraa Green Corridor -perjantait

Wasaline aloittaa sertifioidun biokaasun käytön Vaasa-Uumaja-reitillä. 13. lokakuuta alkavassa Green Corri-dor Fridays -projektissa biokaasulla ajetaan yhtenä päivänä viikossa. Biokaasu on tällä hetkellä nesteytettyä maakaasua kalliimpaa, mutta varustamo hoitaa kaikki lisäkustannukset asiakkaiden puolesta. Biokaasun käyttö on osa valmistautumista EU:n päästökauppajärjestelmään, joka tulee merenkulkualalle ensi vuonna. Sertifioidun biokaasun ansiosta kaikki perjantailähdöt jouluun asti ovat ilmastoneutraaleja.

Wasaline Aurora Botnia

”Vaikka Aurora Botnia on tällä hetkellä maailman ympäristöystävällisin matkustaja-autolautta, työmme il-mastojalanjäljen pienentämiseksi jatkuu koko ajan”, kertoo Wasalinen toimitusjohtaja Peter Ståhlberg.

“Kartoitamme tällä kokeilulla rahdin omistajien ja matkustajien kiinnostusta ja tutkimme, onko taloudellisesti kannattavaa jatkaa ja laajentaa biokaasun käyttöä. Haluamme tässä yhteydessä kiittää uskollisia asiakkai-tamme, joiden ansiosta tämä ainutlaatuinen investointi on mahdollista ensimmäistä kertaa Merenkurkussa.”

Wasaline on jo tänä vuonna pienentänyt CO2-päästöjään 22 prosentilla viime vuoteen verrattuna. Uusi polt-toaine tulee pienentämään päästöjä tuntuvasti lisää. Biokaasulla ajetaan perjantaisin 4 lähtöä, mikä on yh-teensä 18 prosenttia Aurora Botnian viikoittaisesta liikenteestä.

”Me Gasumilla olemme erittäin iloisia saadessamme olla mukana tässä hienossa aloitteessa biokaasun toi-mittajan roolissa. Biokaasu on yksi jo olemassa olevista konkreettisista keinoista vähentää meriliikenteen ja -matkustamisen päästöjä, ja on hienoa, että Wasaline lähtee nyt tarjoamaan asiakkailleen vähäpäästöisem-piä palveluita. Gasumin tavoitteena on jatkuvasti lisätä biokaasun saatavuutta asiakkaillemme tulevina vuo-sina”, sanoo Gasumin meriliikenteen johtaja Jacob Granqvist.

Kuljetusten päästöjen pienentäminen on erityisen tärkeää tavaraliikenteelle. Logistiikkakonserni Ahola Group ja Wasaline ovat vuosien saatossa rakentaneet tiiviin yhteistyön.

“Vaasan ja Uumajan välinen meritie on erittäin tärkeä Pohjoismaiden-liikenteellemme”, kertoo Ida Saavalai-nen, Ahola Groupin toimitusjohtaja.

”Kestävä kehitys ja kokonaisvaltaiset ympäristöystävälliset ratkaisut ovat olennainen osa toimintaamme, jossa työskentelemme aktiivisesti pienentääksemme ilmastojalanjälkeämme. Menetelmiämme ovat reittien reaaliaikainen optimointi, kuljetusten korkea täyttöaste, taloudellinen ajotapa sekä vähäpäästöisten vaihto-ehtoisten polttoaineiden käyttö. Olemme iloisia voidessamme pienentää päästöjä entisestään Wasalinen biokaasulla toimivien lauttayhteyksien avulla.”

 “Vihreiden perjantaiden” pilottiprojekti jatkuu Wasalinella jouluun asti. Varustamo toivoo konseptin edel-leen kehittyvän yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi