Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Joka viides kuljetuskaluston omistaja on epätietoinen Euro 5 -määräysten lainsäädännöllisistä vaikutuksista

Melkein puolet hyötyajoneuvoja kuljetuskalustona käyttävistä yrityksistä uskoo, että uusilla Euroopan komission laatimilla määräyksillä on vaikutus heidän toimintaansa. Monet joutuvat suuren paineen alla pohtimaan, tulisiko koko autokanta uudistaa talouden nykytilanteesta huolimatta

Voiteluainevalmistaja Castrolin teettämä tuore tutkimus paljastaa, että joka viides (22 %) kuljetusyrittäjä on epätietoinen Euro 5 -määräyksen mukanaan tuomista lainsäädännöllisistä muutoksista, jotka tulivat voimaan 1. lokakuuta 2009.

Uudet Euro 5 -määräykset vaativat raskaan kaluston autovalmistajia ympäri Eurooppaa parantamaan autojen hiilidioksiditehokkuutta ja vähentämään päästöjä. Castrolin Isossa-Britanniassa, Ruotsissa ja Puolassa teettämä tutkimus osoittaa, että monet ovat epätietoisia voimaan tulevista muutoksista, muutosajankohdasta sekä vaikutuksista liiketoimintaan.

”Vaikka yleinen tietoisuus Euro 5 -määräyksistä on melko suuri Euroopassa, on huolestuttavaa, että viidennes vastaajista ei edelleenkään ole tietoinen muutoksista ja niiden merkityksestä liiketoiminnalle. On tärkeää, että kuljetusliikkeet ryhtyvät aktiivisesti selvittämään, miten määräys vaikuttaa ajoneuvokalustoon ja voiteluaineisiin”, kommentoi tutkimustuloksia Marc Lawn, Head of Marketing Services, Castrol Europe and Africa.

Tutkimukseen osallistuneista maista uusista Euro 5 -määräyksistä, muutosten aikataulusta ja vaikutuksista tiedettiin parhaiten Puolassa. Jopa 80 % puolalaisista kuljetuskalustosta vastaavista on tietoinen aikataulusta. Sen sijaan ruotsalaisista 42 % ja briteistä vain 35 % oli tietoinen asiasta.

”Lyhyellä aikavälillä muutokset koskettavat eniten puolalaisia, koska heidän autokantansa on vanhempi kuin Isossa-Britanniassa tai Puolassa. Ja koska Puola on Saksan rajanaapuri, on todennäköistä että heihin vaikuttavat eniten lisääntyneet tullimaksut Saksan rajalla”, toteaa Lawn.

Tutkituista kuljetusliikkeistä lähes vajaa puolet (44 %) uskoo, että muutoksilla on suoria vaikutuksia heidän liiketoimintaansa ja 39 % uskoo, että muutoksilla on välittömiä negatiivisia kustannusvaikutuksia. Yli kaksi kolmasosaa (67 %) puolalaisista kuljetusliikkeistä uskoo, että muutokset vaikuttavat liiketoimintaan negatiivisesti. Vastaavasti Ruotsissa näin uskoo 39 % ja Isossa-Britanniassa 31 %.

Sen lisäksi, että uudet määräykset vaikuttavat tulevaisuuden autokantaan ja vanhojen autojen korkeampiin tullimaksuihin, melkein kaksi kolmesta (63 %) vastaajasta uskoo, että uusi lainsäädäntö asettaa selvät paineet uudistaa koko autokalusto.

Kaikki eivät kuitenkaan suhtaudu asiaan näin pessimistisesti. Noin yksi kymmenestä vastaajasta koki, että Euro 5 -määräys voi antaa heille jopa positiivisen etulyöntiaseman ja neljäsosa vastaajista piti Euro 5 -määräyksen voimaantuloa hyvänä asiana. Verohyvitykset, pääsy rajatuille vyöhykkeille ilman tullia ja pienemmät tietullimaksut moottoriteillä nähtiin etuina, jotka tasoittavat uuden kulkuneuvon ostoon liittyviä kustannuksia. Ympäristöhyödyt nähtiin myös positiivisina vaikutuksina. Vastaajat kokivat, että sitoutuminen uusiin määräyksiin kasvattaa heidän mainettaan ympäristömyönteisenä toimijana.

Päästöjen vähentäminen ja hiilidioksiditehokkuuden parantaminen on hallitusten tärkeyslistalla korkealla kaikkialla maailmassa. Seuraava päästörajoitus on odotettavissa vuonna 2013, jolloin Euro 6 -määräyksellä rajoitetaan typpioksidipäästöjä noin 80 %:lla.

Castrolin tutkimus osoittaa, että kuljetusliikkeet eivät näe asiaa niin pitkälle. Isossa-Britanniassa kuljetuskalustosta vastaavat henkilöt ovat parhaiten valmistautuneita tuleviin Euro 6 -määräyksiin; 17 % on jo varautunut tulevien määräysten varalta. Vastaavasti valmistautuneita on vain 7 % ruotsalaisista ja 3 % puolalaisista.

“Emme ole yllättyneitä, että kuljetuskalustovastaavat ja kuljetusliikkeiden edustajat tietävät tässä vaiheessa hyvin vähän tulevista Euro 6 -määräyksistä, koska tietämys nykyistenkin määräysten vaikutuksista liiketoiminnalle on epäselvä. Oletamme, että kun Euro 5 -määräysten sisältö ja vaikutukset todentuvat käytännössä, uusiin määräyksiin suhtaudutaan ennakoivammin”, toteaa Lawn lopuksi.

Kuljetusliikkeet, joiden kalustossa on Euro 5 -määräysten mukainen moottoriteknologia yhdistettynä Low SAPS -voiteluaineisiin, voivat vähentää kalustonsa päästötasoa entisestään. Kustannussäästö on tällöin ilmeinen verrattuna kalustoon, jossa on käytössä vanha moottoriteknologia.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi