Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Asiakaslupaus ja investoinnit ovat Europortsin kilpailuvaltti ja laadun tae

Europortsin yksiköt Raumalla ja Pietarsaaressa menestyvät kovassa kilpailussa tuntemalla asiakkaiden prosessit ja investoimalla tulevaan. Oikeaan aikaan tehdyt investoinnit sekä jatkuva asiakasprosessien kehittäminen ovat näkyneet liikennevolyymien kasvuna Raumalla ja Pietarsaaressa.

Teksti: Markku Lehtovaara
Kuvat: Jyrki Saarni

 

Euroports Finland Oy:n strateginen päätavoite liikevaihdonkasvattamisesta on näkynyt Europortsin yksiköissä liikennevolyymienkasvuna ja investointien käyttöönottona juuri oikeaan aikaan.

Tänä vuonna on panostettu investointienkäyttöönoton lisäksi suunnitelmallisen myyntityön ja asiakasprosessien tehostamiseen, joka on näkynyt Raumalla ja Pietarsaaressa mm. liikennevolyymien kasvussa sahatavara- ja projektitoimituksissa.

Kaikki tiet johtavat Europortsille

Europortsin Rauman ja Pietarsaaren yksiköt sijaitsevat hyvien rautatie- ja maantieyhteyksien päässä, joihin on investoitu voimakkaasti viime vuosina. Pietarsaaressa valmistui vuonna 2017 väylänsyvennys 11 metriin ja raideosuus sähköistettiin. Rauman satamanväylää on syvennetty 12 metriin ja laituria pidennetty aiemmasta160 metristä 520 metriin, lisäksi valtakunnallisesti tärkeän 8-tieninvestoinnit jatkuvat sekä Turun että Porin päissä.

Satamaoperaattori Euroports tarjoaa huolinta-, lastinkäsittely-, varustamo- ja varastointipalveluita, jotka tukevat asiakkaidenlogistiikkatoimintoja joustavasti ja kokonaisvaltaisesti.

– Olemme täyden palvelun satamaoperaattori, jonka palveluntarjonta mahdollistaa sujuvat ja tehokkaat tavaravirrat. On kyseessä sitten vienti tai tuonti, meillä on omat ammattilaiset jokaiselle osa-alueelle, Euroports Finland Oy:n asiakkuusjohtaja Pekka Valkoja kertoo.

Euroports-konserniin kuuluu 26terminaalia eri puolilla Eurooppaa ja Aasiaa. Euroports Finland toimii Suomessa Rauman lisäksi Pietarsaaren satamassa.

Kauttamme koko maailma

Raumalla Euroports on yksi suurimmista työllistäjistä. Yrityksenpalveluksessa työskentelee noin 500 henkilöä. Näiden lisäksi satama-alueen eri toiminnot työllistävät vuodessa toiset noin 500henkeä. Ammattitaitoinen henkilöstö on yksi laadukkaan palvelunavaintekijöistä. Europortsin henkilöstö on sitoutunutta ja tämä näkyy pitkinä työurina Europortsin palveluksessa.

Euroports käsittelee Raumalla vuodessa noin viisi miljoonaa tonnia tavaraa. Rauma on vahvasti vientipainotteinen satama vienninosuuden ollessa neljä miljoonaa tonnia.

– Meillä liikennemäärät painottuvat suurilta osin kemialliseen metsäteollisuuteen. Olemme Suomessa paperin, kartongin ja sellunpäävientisatama. Sahatavaramäärät ovat olleet vahvassa kasvussa viime vuosina. Myös projekti- ja kappaletavaraa käsitellään paljon. Tuonnissa suurin artikkelimme on kaoliini, jota käytetään paperiteollisuudessa, asiakkuusjohtaja Pekka Valkoja sanoo.

Hyvä varastotilanne, investoinnit, palveluiden jatkuva kehittäminen ja joustavuus ovat Europortsin vahvuuksia. Raumalta on kattavalinjaliikenne Eurooppaan ja lisäksi suora yhteys Yhdysvaltoihin, jossa purkusatamina ovat Baltimore ja Jacksonville.

– Euroopassa määräsatamia ovat mm. Rostock, Antwerpen, Tilbury, Santander, El Ferrol ja Gandia, Valkoja kertoo.

Konttiliikenne on ollut Raumalla vahvassa kasvussa jo vuosien ajan ja Rauma on kasvanut Suomenkolmanneksi suurimmaksi konttisatamaksi. Raumalla purkavat ja lastaavat konttilaivat jatkavat matkaansa Keski-Euroopan satamiin, joissa kontit siirretään suuriinvaltamerilaivoihin. Valtamerilaivatliikennöivät konttisatamiin ympäri maailmaa.

Investoinneilla kohti hallittua kuljetusketjua

Euroports Finlandin liiketoimintasuunnitelman mukaiseen kasvutavoitteeseen ovat sitoutuneet myös sidosryhmät, Rauman Satama Oy, Pietarsaaren Satama Oy sekä Rauman ja Pietarsaaren kaupungit. Yhdessä sidosryhmät ovat mahdollistaneet historiallisen suuret investoinnit, jotka ovat pääosin valmiita.

Rauman satama on Suomen kolmanneksi suurin konttisatama. Sataman väylää on syvennetty 12 metriin ja laituria pidennetty aiemmasta 160 metristä 520 metriin. Konttisataman kapasiteettia on kasvatettu 300 000 kontista 500 000 konttiin vuodessa.

Nämä laajennukset yhdessä toukokuussa luovutetun uuden STS nosturin kanssa mahdollistavat yhä suurempien laivojen saapumisen Raumalle.

Euroports Finland on panostanut hallittuun kuljetusketjuun varmistamalla investoinnein, että mm. kontitettava sahatavara on sisätiloissa kautta koko logistiikkaketjun.

Tavoitteena on, että sahatavarapakettien kunto on laadullisesti erinomaisella tasolla tehtaalta aina loppuasiakkaalle asti. Pietarsaaressa on investoitu tänä vuonna uuteen varastohalliin ja konekantaa on uusittu vastamaan yhä kasvaviin laivakokoihin. Raumalla valmistui tänä vuonna uusi varastohalli, joka kaksinkertaistaa sahatavaran varastotilat.

– Konttivolyymit kasvoivat viime vuonna lähes kymmenen prosenttia ja sahatavaran vienti lähes kolmekymmentä prosenttia. Olemme valmiita palvelemaan nykyisiä ja uusia asiakkaita entistäkin tehokkaammin, turvallisemmin ja ympäristöystävällisemmin, iloitsee asiakkuusjohtaja Pekka Valkoja.

Kuvassa asiakkuusjohtaja Juha Rehmonen

Asiakaslupaus projektimyynnin laadun tae

Projektivolyymit ovat kasvaneet merkittävästi vuonna 2018. Suurimpina lastinantajina ovat olleet meripuolen konepajateollisuus. Projektilasteja on lastattu sekä irtolastina, että konteissa eripuolille maailmaa. Verrattaessa liikennevolyymeja viime vuoteen, Euroports Rauma on jo nyt ylittänyt vuoden 2017 projektilaivausten määrät. Myös loppuvuosi näyttää tältä osin hyvältä.

Uutena pääasiakkaana Euroports Rauma Oy:lla aloitti Mantsinen Group Ltd Oy, joka laajensi tuotantoaan Raumalle syyskuussa. Yrityksen Materiaalinkäsittelykoneet- yksikkö perusti kokoonpanoyksikön Euroports Rauma Oy:ltä vuokrattaviin tiloihin syyskuussa 2018. Laajennus on osa yrityksen pitkäjänteistä kasvustrategiaa ja tehostaa erityisesti vientikaupan toimituslogistiikkaa.

Euroports Rauma Oy on Mantsisen kumppani jo pitkältä aikaa. ”Mantsinen Group on jo ennestään tuttu meille nosturien toimittajana ja olemmekin iloisia siitä, että yh teistyömme tiivistyy ja he päättivät valita useammasta vaihtoehdosta Rauman ja Europortsin hallitilat toimintansa laajentamiseen”, toteaa Euroports Rauman asiakkuusjohtaja Juha Rehmonen.

Ensimmäinen toimitus tiloista tehdään Uruguayhin, minne Mantsinen toimittaa vuoden sisällä Montes del Platan sellutehtaan raakapuulogistiikasta vastaavan materiaalinkäsittelylaitteiston, joka sisältää 12 konetta.

Asiakkaiden prosessin ymmärtämiseen panostetaan

Euroports Finlandin tavoitteena on kasvaa hallitusti yhdessä asiakkaiden kanssa. Strateginen päätös liikevaihdon kasvattamisesta on näkynyt konkreettisina panostuksina siihen, että asiakaslupaus on tärkeä osa jokapäiväistä tekemistämme.

Myynnin organisaatiota on vahvistettu kahdella todella pitkän linjan osaajalla, jotka tuovat lähes sadan vuoden kokemuksen asiakaspalvelusta koko myyntitiimiin. Asiakkuusjohtaja Pekka Valkoja jatkaa metsäkemiallisten pääasiakkaiden kanssa ja siirtää omaa kokemusperäistä osaamistaan muulle myyntitiimille. Asiakkuusjohtaja Juha Rehmonen toimii edelleen tuotannon “senior advisorina”, mutta pääpaino on pääasiakkuuksien syventämisessä ja kehittämisessä.

-Liikevaihdon kasvattaminen vaatii jatkuvaa toiminnan kehittämistä. Sataman ulkopuolisiin palveluihin olemme perustaneet oman yhtiön, Euroports Logistics Oy:n, joka on erikoistunut asiakkaiden prosessien tunnistamiseen ja palvelukokonaisuuksien tarjoamiseen asiakkaille. Tutkimme koko ajan mahdollisuuksia tuottaa ja tarjota laajempia palvelukokonaisuuksia asiakkaille, Juha Rehmonen sanoo.

Projektilastausta Rauman satamassa

Luottamus ansaitaan joka päivä

Asiakaslupaus mitataan päivittäisellä toiminnalla myynnin ensikontaktista laitteen tai tavaran toimittamiseen aikataulussa ja laadulla ympäristöasiat huomioiden. Europortsin tavoitteena on olla alan turvallisin ja tehokkain logistiikkatoimija. Sataman ulkopuoliset uudet palvelut, jatkuva asiakasprosessin kehittäminen sekä hallittu kasvu tehdään yhdessä nykyisten ja uusien asiakkaiden kanssa. Ottamalla yhteyttä ja tutustumalla Europortsin henkilöihin, varmistat tuotteesi toimituksen loppuasiakkaalle kustannustehokkaasti ja aikataulussa.

Lue: Mantsinen laajentaa tuotantoaan raumalle

Katso: Euroports – Palvelut

Ota yhteyttä: Euroports – Myynti ja Markkinointi

 

Artikkeli on julkaistu Kuljetus & Logistiikka -lehden numerossa 5 / 2018

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi