Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Liikennevirasto käynnistää Klaukkalan ohikulkutien rakentamisen vuoden vaihteessa

Klaukkalantie – nykyinen maantie 132 – sijaitsee Nurmijärven kunnassa Klaukkalan taajamassa. Klaukkalan ohikulkutie on uusi Klaukkalan keskustaajaman kiertävä yhteys, joka parantaa alueen liikenneolosuhteita ja mahdollistaa lähialueiden maankäytön kehittämisen.

Tiehankkeessa toteutetaan valtatien 3 ja maantien 132 välille uusi, noin 7,5 kilometriä pitkä yksiajoraitainen ohikulkutie. Uuden ohikulkutien valmistuttua, maantie 132 numerointi siirtyy Klaukkalantieltä ohikulkutielle.

Uuden ohikulkutien tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja vähentää liikennettä Klaukkalan keskustassa. Nykyinen maantie 132 toimii Klaukkalan taajaman sisääntulotienä sekä yhteytenä Lopen suuntaan. Tie on merkittävä joukkoliikenteen käytössä oleva yhteys.  Nykyinen tie kulkee Klaukkalan keskustan läpi, jossa se on pääkatumainen. Tien ruuhkautuminen on siirtänyt liikennettä alemmalle tieverkolle, mikä aiheuttaa ongelmia muun muassa jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Uusi ohikulkutie parantaa liikenneturvallisuutta, vähentää meluhaittaa ja mahdollistaa uudenlaista maankäyttöä.

Tieurakan kilpailutus käynnistyi

Liikennevirasto on käynnistänyt tieurakan kilpailutuksen. Tarjouspyyntö lähetettiin 18.5.2018 ja tarjoukset on pyydetty sisään alustavasti 3.9.2018 mennessä. Urakkamuotona on suunnittele ja toteuta -malli, joka sisältää kehitysvaiheen. Kehitysvaiheen sisältämä suunnittele ja toteuta -malli, STk, on laajennettu muoto jo pitempään käytössä olleesta ST- eli suunnittele ja toteuta -mallista. STk-urakkamuodon selkeä etu on, että kehitysvaiheessa voidaan jakaa riskejä tilaajan ja palveluntuottajan kesken. Malli myös mahdollistaa sen, että urakoitsija voi kehittää innovatiivisia ratkaisuja ja esimerkiksi löytää kustannussäästöjä hankkeelle.

STk-mallin k-kohta, eli kehitysvaihe, kestää Klaukkalan ohikulkutie -hankkeen osalta noin 2 kuukautta, ja sen päätteeksi urakoitsija luovuttaa tilaajalle alustavan rakennussuunnitelman. Hankkeen kehitysvaihe alkaa syyskuussa 2018, ja toteutusvaiheen ennakoidaan käynnistyvän marras-joulukuussa 2018.

Kirkkotien pohjoisosan asemakaavamuutosalueen osalta rakentaminen alkanee vasta vuoden 2019 alkupuolella. Kyseisen kohdan kaavamuutos ei ole vielä lainvoimainen ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä odotetaan loppuvuodesta 2018. Käsittely viivästyttää rakentamisen aloitusta Kirkkotien pohjoisosan kohdalla, mutta sillä ei kuitenkaan arvioida olevan vaikutusta koko hankkeen valmistumiseen.

Tie valmistuu syksyllä 2021

”On hienoa saada hankkeen rakentamisen kilpailutus käyntiin! Klaukkalan ohikulkutietä on suunniteltu vuodesta 2005. Kyseessä on tie, jonka arvioitu liikennemäärä on noin 16 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Suurin osa tiestä sijaitsee Nurmijärven kunnassa ja toteutammekin hankkeen tiiviissä yhteistyössä Nurmijärven kunnan kanssa”, sanoo projektipäällikkö Antti Koski Liikennevirastosta.

”Uusi ohikulkutie tulee helpottamaan arkea monelle nykyistä Klaukkalantietä kulkevalle autoilijalle. Hanke järjestää asukkaille keskustelutilaisuuksia, jossa tieurakkaa ja sen vaiheita esitellään. Ensimmäinen asukastilaisuus järjestetään loppuvuodesta 2018. Asukastilaisuuksista tiedotetaan paikallislehtien ilmoitusten ja hankkeen verkkosivujen lisäksi loppuvuodesta perustettavalla hankkeen Facebook -sivustolla”, Antti Koski lisää.

Hankkeen kustannusarvio on 42 miljoonaa euroa, josta Nurmijärven kunnan osuus on 10 miljoonaa euroa.

Seuraa hanketta:

https://www.liikennevirasto.fi/klaukkalanohikulkutie

 

Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie on uusi Klaukkalan keskustaajaman kiertävä yhteys, joka parantaa alueen liikenneolosuhteita ja mahdollistaa lähialueiden maankäytön kehittämisen.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi