Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Gasum – Puhtaamman energian puolesta

Edistämme kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta maalla ja merellä tarjoamalla tuotteita ja palveluita, joiden avulla asiakkaamme voivat pienentää hiilijalanjälkeään. Vuonna 2019 torjuimme ilmastonmuutosta muun muassa lisäämällä vähähiilisten polttoaineiden saatavuutta maa- ja meriliikenteessä sekä käyttämällä energiatehokkaissa toiminnoissamme sataprosenttisesti uusiutuvaa sähköä.

Biokaasun, nesteytetyn biokaasun (LBG), maakaasun ja nesteytetyn maakaasun käyttö auttaa pienentämään maa- ja meriliikenteen, teollisuuden ja energiantuotannon hiilijalanjälkeä. Kaasulla on tulevaisuudessa yhä suurempi rooli maaliikenteessä, kun uusiutuvan biokaasun osuuden odotetaan kasvavan merkittävästi. Vastaavasti LNG:n asema vahvistuu, kun kansainvälinen sääntely ohjaa merikuljetuksia käyttämään puhtaampia polttoaineita.

Vuonna 2019 Gasum lisäsi kaasun saatavuutta liikennesektorilla laajentamalla liiketoimintaa Ruotsin markkinoille, sekä rakentamalla kaikkiaan 13 uutta tankkausasemaa Pohjoismaissa. Tämä edistää osaltaan kaasukäyttöisten ajoneuvojen määrän kasvua. Suomessa on tällä hetkellä yli 10 000, ja Ruotsissa yli 50 000 rekisteröityä kaasuajoneuvoa. Vuonna 2019 tuottamamme sertifioitu vastuullinen biokaasu mahdollisti asiakkaillemme  kaikkiaan 111 000 tonnin hiilidioksidipäästöjen vähenemän, mikä vastaa yli 40 000 henkilöauton poistamista tieliikenteestä. Saavutettu päästövähenemä on jopa 90 prosenttia verrattuna fossiiliseen dieseliin.

Gasum on sitoutunut rakentamaan 2020-luvun alussa 50 raskaan liikenteen tankkausaseman verkoston Pohjoismaihin vastatakseen Suomen, Ruotsin ja Norjan kasvavaan kysyntään.

Etuja liikenteelle, energiantuotannolle ja teollisuudelle

Olemme jatkaneet meriliikenteen infrastruktuurin rakentamista Pohjois-Euroopassa, ja laajentaneet LNG-jakeluratkaisujen ja palveluiden maantieteellistä kattavuutta merialueilla. Vuonna 2019 teimme yli 1 000 vähähiilisen polttoaineen bunkrausta LNG-käyttöisille aluksille. Käyttämällä LNG:tä on mahdollista eliminoida lähes kokonaan rikkioksidi- ja pienhiukkaspäästöt sekä pienentää typpioksidipäästöjä jopa 85 prosentilla verrattaessa tavanomaisiin raakaöljypohjaisiin meriliikenteen polttoaineisiin.

LNG-teknologiaa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää myös täysin uusiutuvan LBG:n tai sen sekoitteen tuotannossa. LBG:tä tuotetaan biohajoavasta jätteestä, mikä osaltaan auttaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä jopa 90 prosentilla tavallisiin polttoaineisiin verrattuna.

Energiantuotannon ja teollisuuden tarpeisiin maakaasun ja LNG:n monipuoliset ominaisuudet sopivat erityisen hyvin monille aloille, kuten prosessi-, paperi- ja metalliteollisuuteen. Puhtaana energianlähteenä kaasu tarjoaa teollisuuden toimijoille hyvän vaihtoehdon päästötavoitteiden saavuttamiseksi.

Jatkossa maakaasun käyttö korostuu yhä enemmän varapolttoaineena, joka auttaa vastaamaan sähkön lisätarpeeseen energiankulutuksen huippuhetkinä. Gasumin energiamarkkinapalvelut pyrkivät laajentamaan hiilineutraalin energian tarjontaa sekä tuomaan lisäarvoa asiakkaille energiamarkkinoilla.

Kiertotalous keskeisessä roolissa Gasumin strategiassa

Kiertotalous vastaa kahteen keskeiseen globaaliin haasteeseen: ilmastonmuutokseen ja resurssitehokkuuteen. Me edistämme kiertotaloutta tuomalla biokaasua markkinoille ja pyrkimällä hyödyntämään laajaa raaka-ainepohjaa sen tuotannossa. Vuonna 2019 muutimme 800 000 tonnia biohajoavaa biomassaa biokaasuksi ja kierrätysravinteiksi.

Jätteenkäsittelypalvelumme mahdollistaa biohajoavan jätteen uudelleen käytön energiana, mikä vähentää hukkaenergiaa esimerkiksi poltto- ja kompostointiprosesseissa. Tämän lisäksi biokaasutuotannon sivutuotteina syntyvät ravinnejäämät, kuten typpi ja fosfori, palautetaan kierrätysravinteina teollisuudelle tai kierrätyslannoitteina maataloudelle.

Vastuullisia toimintoja

Sen lisäksi että vahvistamme asiakkaidemme ympäristösuorituskykyä, minimoimme myös omien toimintojemme ympäristövaikutukset ja lisäämme energiatehokkuutta. Pyrimme käyttämään materiaaleja, energiaa ja vettä vastuullisella tavalla.

Tavoitteenamme on lisätä toimintojemme energiatehokkuutta vuosittain yhdellä prosentilla vuoteen 2025 saakka. Tavoitteen saavuttamiseksi meillä on systemaattinen energianhallintajärjestelmä ja olemme sitoutuneet  vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen. Vuonna 2019 kaikki Gasumin käyttämä sähkö oli sataprosenttisesti uusiutuvaa, pohjoismaisella vesivoimalla tuotettua energiaa.

Lue lisää Gasumin ympäristövastuusta vuoden 2019 yritysvastuuraportistamme

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi