Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Moottoriajoneuvojen huolto- ja korjausehdot uudistuivat – tavoitteena ehkäistä korjaamon ja asiakkaan välisiä väärinkäsityksiä

Kun moottoriajoneuvon huollosta ja korjauksesta sovitaan selkeästi, sekä korjaamot että asiakkaat välttyvät monelta ongelmalta. Moottoriajoneuvojen uudistetuissa huolto- ja korjausehdoissa on pyritty luomaan selvät pelisäännöt sopimuksentekoon sekä asiakkaan ja korjaamon vastuuseen eri tilanteissa.

Moottoriajoneuvojen huolto- ja korjausehtoja uudistettiin, jotta ne vastaisivat paremmin todettuja tarpeita ja tämän päivän toimintaympäristöä. Ehtoja on valmistellut Autoalan Keskusliitto (AKL) yhdessä Autotuojat ja -teollisuus ry:n, kuluttaja-asiamiehen ja kuluttajariitalautakunnan kanssa.

Keskeinen lähtökohta ehdoissa on, että jo työtilausta tehdessä osapuolet kommunikoivat avoimesti suoritettavasta työstä ja kaikista tiedossa olevista asioista, jotka työhön vaikuttavat”, toteaa lakiasiainjohtaja Timo Niemi Autoalan Keskusliitosta.

Etämyynnin säännökset tutuiksi

Uusissa ehdoissa on huomioitu erityisesti se, että sopimus korjaus- ja huoltotöistä tehdään nykyään usein puhelimitse tai sähköisesti. Tällöin on sovellettava etämyynnin säännöksiä, joiden perusteella töille on lähtökohtaisesti 14 päivän peruuttamisoikeus. Korjaamon on myös annettava asiakkaalle tietyt asiakirjat, kuten tilausvahvistus ja peruuttamisohjeet.

Ehdoissa on myös selkeät ohjeet työn hinnoitteluun ja lisätöihin. Itse työ on suoritettava sovitussa ajassa huolellisesti ja ammattitaitoisesti noudattaen valmistajan kyseistä automallia varten laatimia, Suomen olosuhteisiin tarkoitettuja huolto- ja korjausohjeita.

Virhetilanteiden vastuukysymyksiin selkeyttä

Uusissa ehdoissa määritellään erilaiset virhe- ja viivästystilanteet ja niihin liittyvät vastuut. Työn tulee vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on suoritetun työn yhteydessä aihetta olettaa. Korjaamon on tarvittaessa osoitettava, että työ on tehty sovitulla tavalla, ammattimaisesti ja huolellisesti sekä asiakkaan edut huomioon ottaen. Asiakkaan velvollisuus on ennen korjaamisen aloittamista ilmoittaa virheestä ja varmistaa, ettei hän omalla toiminnallaan aiheuta enempää vahinkoa esimerkiksi jatkamalla ajoneuvon käyttöä vian ilmettyä. Jos asiakas ei noudata tätä velvoitetta, korjaamon vastuu lisävahingoista on vain rajallinen tai voi poistua kokonaan.

Ehdot ovat korjaamoille tärkeä työkalu

Uudet ehdot tulivat voimaan 1.6.2021 ja niitä kustantaa ja julkaisee AKL-Palvelu Oy. Ehdot perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön ja ne auttavat korjaamoa palvelemaan ja ohjaamaan asiakasta oikein. Ehtojen tavoitteena on myös lisätä kuluttajien tietoisuutta oikeuksistaan.

”Ongelmat autohuolloissa ja -korjauksissa ovat yksi yleisimpiä aiheita, joista kuluttajat ovat yhteydessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan. Toivomme, että uusien ehtojen avulla voidaan ehkäistä jo etukäteen erimielisyyksiä”, toteaa kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi