Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

LeasePlan: Lähes 70 prosentin mielestä käyttövoima on oleellisinta auton vastuullisuudessa

Kaksi kolmasosaa autoilijoista pitää auton käyttövoimaa oleellisena tekijänä auton vastuullisuudessa. Vastaavasti noin 30 prosenttia vastaajista ei koe käyttövoiman erottelevan autoja vastuullisuudessa, kun tarkastelussa huomioidaan myös auton koko tuotantoketju raaka-aineiden hankinnasta alkaen. Saman verran kyselyyn vastanneista pitää täyssähköautoa vastuullisimpana, vaikka akkuihin tarvittavien raaka-aineiden louhinta mietityttääkin. Tiedot käyvät ilmi autoleasingyritys LeasePlanin tuoreesta kyselystä.

Kuva: LeasePlan

Autoilun sähköistymisen yksi peruselementeistä on liikenteen päästöjen vähentäminen. Yhä enemmän on kuitenkin alettu miettiä sähköautoilun vastuullisuutta kokonaisuutena, kun varsinkin akkuihin tarvittavien raaka-aineiden tuotanto ja akkujen valmistus sekä kierrätys pohdituttavat autoilijoita.

– Tämä käy ilmi myös maaliskuun lopulla tehdyssä kyselyssämme. Ladattavien autojen keskeisin haaste liittyy akkumetallien alkutuotantoon työoloineen ja akkujen kierrättämiseen, LeasePlan Suomen toimitusjohtaja Petteri Pihlas toteaa.

Hänen mielestään kyselyn tulokset kertovat sen, että autojen tuotannon ja elinkaaren aikaisista päästöistä tarvitaan läpinäkyvää tietoa.

– Autoilijan on hyvä tiedostaa, että sähköauton päästöt syntyvät etupainotteisesti raaka-aineiden tuotantoprosessista ja auton valmistuksesta, mutta koko elinkaaren aikaiset päästöt jäävät tästä huolimatta alle polttomoottoriauton, Pihlas täsmentää.

Esimerkiksi Pihlas nostaa Volvon XC40:n elinkaaritutkimuksen, jossa oli selvitetty sitä, missä vaiheessa sähköauton hiilidioksiditase kääntyy vastaavaa polttomoottoriautoa edullisemmaksi.

– Selvityksessä oli otettu huomioon auton elinkaaren aikana syntyneet päästöt raaka-aineiden jalostuksesta ja valmistuksesta alkaen. Näin sähköauton ja polttomoottoriauton päästöt kohtaavat 146 000 kilometrin kohdalla maailmanlaajuisen sähköntuotannon keskipäästöillä laskettuna. Jos tilannetta tarkastellaan eurooppalaisen sähköntuotannon päästöillä, kohtaavat polttomoottoriauton ja sähköauton päästöt 84 000 kilometrissä, kertoo Pihlas.

Hän peräänkuuluttaa myös valmistajilta lisätietoa akkumetallien louhinnasta ja tuotantoketjujen yksityiskohdista sekä akkuteknologian ja tuotantomenetelmien kehityksestä, jotta kuluttajat voivat verrata merkkien ja mallien eroja.

– Tulemme avaamaan näitä seikkoja jatkossa. Haluamme, että autoilijoiden on helpompaa tehdä valistuneita valintapäätöksiä, Pihlas kertoo.

LeasePlanin Syno Internationilla teettämään kyselyyn vastasi maaliskuun lopulla 1 012 henkilöä. Kysely on väestöä demografisesti edustava ja toteutettiin Omnibus-kyselynä. Vastaajista puolet oli naisia ja puolet miehiä.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi