Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Tilastot kertovat ammatillisen koulutuksen vahvistumisesta

Vaikeutunut tilanne työmarkkinoilla näkyy vuoden 2008 ja 2009 yhteishakutilastoissa koulutukseen hakeutumisen kasvuna. Nuorten ammatilliseen koulutukseen oli viime vuonna noin 56 600 ja tänä vuonna yli 62 000 hakijaa. Lukioon haki viime vuonna 34 000 ja tänä vuonna runsaat 33 000 nuorta.

Vaikka hakijamäärä nousi vuodessa lähes viidellä tuhannella (90 600 vuonna 2008 ja 95 200 vuonna 2009), lisääntyi koulutukseen hyväksyttyjen määrä vain hiukan (66 200 vuonna 2008 ja 67 400 vuonna 2009). Ruotsinkielisessä koulutuksessa hyväksyttyjen määrä jopa hienokseltaan laski (3 460 vuonna 2008 ja 3 400 vuonna 2009).

Vuonna 2008 lukion aloitti 51,7 % 16-18-vuotiaiden ikäluokasta ja ammatilliset perusopinnot 72 % ikäluokasta. Toisen asteen tutkinnon suoritti viime vuonna 19-21-vuotiaiden ikäluokasta 96,9 %; heistä lukion 46,6 % ja ammatillisen perustutkinnon 50,3 %.

Näyttötutkintojen ja oppisopimuskoulutuksen asema ammattiin opiskelussa on viime vuosina vahvistunut. Suoritettujen ammatillisten tutkintojen kokonaismäärä nousi vuodesta 2005 vuoteen 2007 lähes neljällä tuhannella, runsaasta 58 000:sta noin 62 000:een. Oppilaitosten opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritettiin 32 000 perustutkintoa ja näyttötutkintoina noin 19 000 perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa. Oppisopimuskoulutuksena tutkintoja suoritettiin 11 000.

Tuoreet tilastot sisältyvät Opetushallituksen ylläpitämään WERA-raportointipalveluun, joka on käytettävissä Internetin kautta. Tilastot perustuvat Opetushallituksen ja Tilastokeskuksen tietoihin ja rekistereihin. WERAn raporteista tilastoja voi tulostaa erilaisilla alueellisilla hakutekijöillä koulutuksen järjestäjän, opintoalan, kielen, tutkinnon sekä tutkinnon suoritustavan mukaan. WERAn kautta ovat käytettävissä myös ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaun KOULUTA- tilastoraportit.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi