Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Helsingin Eläinpelastusyksikkö hälytetään 1.4. alkaen hätänumeron 112 kautta

Helsingin kaupungin pelastuslaitos siirtyy eläinpelastustehtävien osalta valtakunnalliseen toimintamalliin 1.4.2022 lähtien. Huhtikuusta lähtien eläinpelastusyksikkö hälytetään tehtäville hätäkeskuksen tekemän riskinarvion perusteella. Pelastuslaitoksen aiemmin tarjoama eläimiin liittyvä puhelinneuvonta päättyy. Jatkossa eläinpelastusyksikön toiminnassa painottuu lakisääteisten tehtävien hoitaminen.

Eläinpelastusyksikkö HE1095. Kuva Helsingin kaupungin pelastuslaitos / Antti Salminen

Pelastuslaitoksen eläinpelastusyksikkö tulee jatkossakin auttamaan pulaan joutuneita lemmikki- ja tuotantoeläimiä Helsingin alueella. Luonnonvaraisten eläinten suhteen eläinpelastusyksikkö hoitaa tulevaisuudessa vain tilanteet, joissa eläin aiheuttaa ihmisille vaaraa tai suurta haittaa, tai eläintä ei ole mahdollista pelastaa omin avuin ja ilman apuvälineitä. Eläinpelastusyksikkö ei enää nouda yksittäisiä luonnonvaraisia eläimiä, elleivät edellä mainitut kriteerit täyty.

Muutoksen taustalla on pelastuslaitoksen tahto kehittää eläinpelastusyksikön toimintaa. Puhelinpalvelusta vapautuva aika käytetään eläinpelastustoiminnan ja -osaamisen kehittämiseen. Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen tavoitteena on, että tulevaisuudessakin eläinpelastusyksikön auttamille eläimille tarjotaan parasta mahdollista hoitoa.

Korkeasaaren eläintarhan ylläpitämän Villieläinsairaalan toiminta jatkuu entisellään eli siellä hoidetaan jatkossakin hoitoon tuotuja luonnonvaraisia eläimiä.

Hätäkeskuksen toiminta eläintehtävissä 

Hätäkeskuslaitos noudattaa toiminnassaan valtakunnallisia tehtävänkäsittelyohjeita, jotka kukin hätäkeskustoimintaan osallistuva viranomainen on osoittanut hätäkeskustoiminnassa käytettäviksi. 

Hätäkeskuslaitos arvioi edellä mainittujen ohjeiden perusteella hätäilmoituksessa kerrotun tilanteen kiireellisyyden ja tilanteen hoitamiseen tarvittavan avun laadun. Hätäkeskuslaitos välittää tehtävän vastuuviranomaiselle, jos tilanne tehdyn arvion perusteella edellyttää välittämistä.

Voit soittaa eläimiin liittyvissä asioissa hätänumeroon 112, jos 

  • eläin aiheuttaa järjestyshäiriötä tai vaaraa ihmisille tai liikenteelle. 
  • eläin tarvitsee pelastamista paikasta, josta se ei omin avuin ja ilman apuvälineitä pääse pois. 
  • kyseessä on akuutti eläinsuojelullinen asia, esim. vakavasti loukkaantunut eläin tai meneillään oleva eläinrääkkäys. 

Lemmikki- ja tuotantoeläinten hyvinvoinnista, huolehtimisesta ja auttamisesta vastaa aina ensisijaisesti eläimen omistaja tai haltija.

Lisätietoja hätänumeron 112 oikeasta käytöstä elämiä koskevissa sekä muissa tilanteissa saat Hätäkeskuslaitoksen 112.fi -verkkosivuilta:

Toiminta tilanteissa, joihin ei hälytetä viranomaisia

Jos hätäkeskus ei välitä tehtävää viranomaisille, löytäjä voi itse ottaa yhteyttä ja toimittaa loukkaantuneen luonnonvaraisen eläimen ensisijaisesti Korkeasaaren villieläinsairaalaan sen aukioloaikoina. Toissijaisena yhteydenotto- ja toimituspaikkana vakavasti loukkaantuneille luonnonvaraisille eläimille toimii Viikin Yliopistollinen eläinsairaala. Lisäksi pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistykset tarjoavat eläimiin liittyvää neuvontaa mahdollisuuksien mukaan.

Eläimiä käsiteltäessä tulee aina huomioida hyvä hygienia eläimistä ihmisiin tarttuvien tautien varalta. Kuolleiden tai sairaiden eläimien koskettelemista on syytä välttää ja käsiteltäessä tulee aina käyttää hansikkaita ja hengityssuojainta. Tartuntojen ehkäisemiseksi käsittelyn jälkeen kädet on pestävä vedellä ja saippualla, tarvittaessa voi käyttää alkoholipitoista käsihuuhdetta. Rabiesriskin vuoksi lepakkojen kanssa kontaktissa ollessa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Lintuinfluenssariskin vuoksi törmättäessä suuriin määriin sairaita tai kuolleita lintuja samassa paikassa, tulee ottaa yhteyttä edellä mainittuihin sidosryhmiin ja välttää kontaktia lintuihin.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi